27 obserwujących
24 notki
81k odsłon
  5713   0

Smoleńsk - Czy piloci na pewno lecieli zgodnie z RL 2006 ?

 Wg tego co napisano w różnych dokumentach załogę obowiązywała instrukcja HEAD i Regulamin Lotów z 2006 roku ... zobaczmy co one mówią ....

 

Instrukcja HEAD

 

I. Przepisy ogólne.

 §1. Ogólne zasady organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD

 11. Lot statku powietrznego o statusie HEAD nie może być realizowany poniżej warunków minimalnych do startu i lądowania ustalonych dla pilota, statku powietrznego i lotniska.

  

II. Zapotrzebowanie na lot i planowanie lotu statku powietrznego o statusie HEAD.

 §2. Zapotrzebowanie na lot i planowanie lotu.

 7. Dysponent statku powietrznego realizuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami Regulaminu Lotów z 2006 roku (nr WLOP 370/2006)

 Dysponent statku powietrznego (dowódca wylotu):

Wyznaczona rozkazem (decyzją) przez dysponenta limitu nalotu osoba, której oddano w dyspozycję wojskowy statek powietrzny i załogę, odpowiedzialna za transportowany stan osobowy oraz ładunek.

 

IV. Zakres obowiązków personelu latającego na statku powietrznym o statusie HEAD.

 §9. Prawa i obowiązki dowódcy statku powietrznego.

 

2. Dowódca statku powietrznego jest zobowiązany odbywać lot zgodnie z przepisami.

Ponosi on odpowiedzialność za wykonanie postawionego zadania, a także za bezpieczeństwo statku powietrznego oraz znajdujących się na jego pokładzie osób i rzeczy.

 

Regulamin Lotów 2006

Definicja:

Warunki minimalne – są to minimalne wartości widzialności, wysokości podstawy chmur oraz maksymalna dopuszczalna wartość wektora wiatru, przy których może odbyć się start lub lądowanie statku powietrznego.

 

§ 19 Ogólne zasady wykonywania lotów

23. W czasie lotu na prostej do lądowania dowódca statku powietrznego obowiazany jest przerwać zniżanie:


1) na komende lotniskowego organu SRL, lub

2) w przypadku niedokładnego obliczenia do lądowania i niemożliwosci jego poprawienia, lub

3) w przypadku pojawienia się przeszkody w pobliżu statku powietrznego lub na DS (polu startowym) zagrażajacej bezpieczeństwu ladowania, lub


4) w przypadku osiagniecia WM (zgodnie z § 23 ust. 16) i nieustalenia pewnego wzrokowego kontaktu z terenem, niezbednego do kontynuowania podejscia lub


5) gdy warunki lotu lub zjawiska pogody nie gwarantuja bezpiecznego ladowania

 

i według decyzji dowódcy statku powietrznego, wykonać powtórny manewr podejściado lądowania lub odejść na lotnisko zapasowe.

 

§ 23 Warunki minimalne statku powietrznego, lotniska i pilota

 

1. W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania lotów ustala sie warunki minimalne (WM) dla:

1) statku powietrznego;

2) lotniska;

3) pilota.

 

10. Warunki minimalne pilota do lądowania są to minimalne wartości podstawy chmur, widzialności oraz maksymalne wartości wektora wiatru określone dla danego typu SP, przy których pilot jest dopuszczony do wykonania lądowania, w odniesieniu do konkretnych procedur podejścia oraz wykorzystywanych pomocy nawigacyjnych i systemów ladowania.

16. Podczas podejścia do lądowania pilota obowiązują te Warunki Minimalne, których ograniczające działanie wystąpi najwcześniej.

 

i na koniec ....

 

§ 48 Loty w strefie niebezpiecznych zjawisk pogody.

 

1. Niebezpieczne zjawiska pogody (NZP) to zjawiska, które utrudniają lub uniemożliwiają:

 start, lot i lądowanie statku powietrznego niezależnie od poziomu wyszkolenia pilota i rodzaju statku powietrznego lub takie, które mogą spowodować zniszczenie (uszkodzenie) statku powietrznego oraz sprzętu znajdującego się na lotnisku.

 

2. Do NZP zalicza się, między innymi:

 

1) burzę (w tym burzę pyłową lub piaskową);

2)mgłę;

3) intensywne oblodzenie;

4) silną turbulencję;

5) szkwał;

6) uskok wiatru;

7) trąbę powietrzną;

8) grad;

9) opady zmniejszające widzialność poniżej warunków minimalnych;

10) uniesiony pył lub piasek oraz wichurę pyłową lub piaskową zmniejszające widzialność poniżej warunków minimalnych;

11) zakrycie wierzchołków wzniesień przez chmury (w lotach według VFR).

                                                                       

3. Zabrania się wykonywania lotów w strefie NZP.

Gdy w czasie lotu statek powietrzny znajdzie się w strefie niebezpiecznych zjawisk pogody, w których warunki atmosferyczne są na tyle trudne, że dalszy w nich lot ze względu na bezpieczeństwo jest niemożliwy, należy przerwać wykonywanie zadania i w zależności od sytuacji wyjść ze strefy zagrożenia lub lądować  na lotnisku własnym albo zapasowym (na śmigłowcach w terenie). O każdej z tych decyzji dowódca załogi zobowiązany jest meldować organowi, z którym utrzymuje aktualnie łączność”.


 

tak, szczególnie ten ostatni paragraf jest ciekawy, zgodność działań załogi z nim aż się narzuca :|

 

Lubię to! Skomentuj94 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale