11 obserwujących
158 notek
48k odsłon
66 odsłon

Grawitacyjny model myślenia

Wykop Skomentuj6

Założenia

Podstawowe prawa dotyczące oddziaływania mas i ładunków mają podobną strukturę. Proporcjonalnie zależne są od iloczynu mas (prawo grawitacji) lub iloczynu ładunków (prawo oddziaływania elektrostatycznego) i odwrotnie proporcjonalnie do dzielącej je odległości podniesionej do kwadratu. 

Te podobieństwa skłoniły mnie do próby przedstawienia - w podobnej strukturze - prawa oddziaływania myśli. 

Czy oddziaływanie myśli zależne jest od odległości? Oczywiście - im większa odległość pomiędzy myślami kreowanymi przez umysły, tym słabiej na siebie oddziałują. Przy czym tą odległość pomiędzy myślami (umysłami), traktuję dosłownie - np. czytajanie cudzego tekstu na monitorze, jest bardzo bliskim oddziaływaniem myśli i fizyczna (masowa) odległość od autora nie ma tu znaczenia. Podobnie jest z czytaniem książek. 

Czy oddziaływanie myśli jest zależne od ich iloczynu? Oczywiście - nigdy nowa myśl nie jest efektem sumowania myśli, ale reprezentuje nową wartość, w stosunku do myśli poprzedzających. Nowa wartość, to nowe idee, nowe "spojrzenie", czasami tak odkrywcze, że może nawet zaprzeczać myślom wyjściowym. Ten warunek nowości, jest raczej zgodny z iloczynem niż zwykłym sumowaniem myśli ... 

W oddziaływaniu myśli istotną rolę odgrywa gestość myśli (g), czyli ilość myśli przypadająca na powierzchnię kory mózgowej. Im wieksza gęstość myśli, tym bardziej umysł człowieka wpływa na umysły inne - o mniejszej gęstość. 

Zatem prawo oddziaływania myśli, powinno mieć następującą postać: 

Wprost proporcjonalność do iloczynu gęstości myśli i odwrotną proporcjonalność do kwadratu odległości pomiedzy nimi - przy czym odległość zawsze można przedstawić jako funkcję czasu - a więc można powiedzieć, że myśli odległe w czasie oddziałują na siebie słabiej.


Konsekwencje

Bardzo możliwe, że zaproponowana forma oddziaływania myśli jest pierwotna w stosunku do postaci prawa grawitacji i prawa ładunków elektrostycznych. Oznacza to, że podobna forma tych praw, wynika z postaci prawa myślenia - a nie odwrotnie. Człowiek wykreował i potem doświadczalnie potwierdził te prawa, ponieważ taką postać ma prawo jego myśli.


image


Kolejną konsekwencją takiej postaci prawa, jest istnienie "środka" śwadomości, w którym nie ma żadnej myśli (środek mózgu). Myśli przebiegają na powierzchni kory mózgowej - w postaci wyładowań potencjałow elektrostatycznych na synapsach. Na powierzchni kory zbudowanej z 6 wartw ich gęstość jest największa. W miarę zbliżania się do środka mózgu ich gęstość maleje, i "zastępowana" jest świadomością (istnienia myśli). Któż z nas nie zna odczucia obserwowania własnych myśli? Tak działa właśnie świadomość, która w centralnym punkcie (środku mózgu) jest już tylko bezłownym stanem obserwacji ("czysta" świadomość).


image


Kolejna konsekwencja to zgodność modelu ze sposobem myślenia. Każda myśl człowieka skierowana jest do jego środka. Nawet największe poświęcenie wobec innych ludzi, powstaje jako myśl w naszej korze mózgowej a więc skierowane jest do środka naszego mózgu. Widać w tym analogię do prawa grawitacji w którym każde ciało przyciaga do środka siebie i jedynie wielkość masy ciała (w przypadku myślenia: gęstość myśli), decyduje o tym, które ciało krąży wokół którego, lub - wokół którego człowieka gromadzą się słuchacze czerpiący z bogactwa jego myśli (mędrca).

Oczywiście zasada ta dotyczy sytuacji idealnej oddziaływania myśli, bowiem w rzeczywistości często zdarza się, że myśl bardziej prymitywna zwycięża - przy użyciu siły.

Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale