theft
Każdy dzień życia przybliża nas do Dnia Najważniejszego........
0 obserwujących
112 notek
9498 odsłon
  72   0

Przypowieść o Duszy...........

Przypowieść o Duszy...........

Dusza...... To Słowo brzmi niezwykle fascynująco......
Jest dźwiękiem,który jednocześnie napełnia nas szczęściem i...... delikatnie niepokoi....
Dusza …...  Czym jest dusza ? Czy dusza istnieje ? Czy my posiadamy duszę ?
Mnóstwo pytań,na które nie znamy odpowiedzi. Bo jedyna prawdziwą odpowiedź daje Wiara !
Jedyną prawdziwą odpowiedź dają słowa Pana Boga zawarte w Pismie Świętym !
Bo to są słowa skierowane przez Ojca do swoich dzieci......

Dlatego ja lubię czytać Pismo Święte,a później opisywać jak zrozumiałem dany fragment. Jak moja dusza  zrozumiała dany fragment.....
Czasami niektóre fragmenty wydają się być bardzo trudne do zrozumienia. Ale wtedy wykrzykuję do siebie z całej siły.

PAN BÓG NAPISAŁ PISMO ŚWIĘTE DLA SWOICH DZIECI !!!

Dlatego...... Każdy fragment tego co Pan Bóg chciał nam przekazać musi być jasne ,proste i zrozumiałe. Przecież twierdzenie,że Pan Bóg  mówi do nas zagadkami lub zaklęciami jest po rpostu bzdurne i bezsensowne !
Jeżeli rodzice mają dzieci i próbuja im przekazać swoją wiedzę i doświadczenie życiowe to robią to w sposób najprostszy i najłatwiejszy do zrozumienia. Czy ktoś będzie dziecku trzy letniemu opowiadał o tuym co to jest  prąd elektryczny,skąd się bierze i dlaczego jest groźny ?
Nie !Nie ! Nie ! Taki rodzic po prostu pokaże dziecku gniazdko elektryczne i zakaże zabawy z nim. A w wersji jeszcze doskonalszej zabezpieczy to gnaizdko specjalną wkładką ,którą tylko on będzie mógł usunąć.
Oczywiście zupełnie inaczej wygląda rozmowa z sześciolatkiem,dwunastolatkiem czy dorosłym dzieckiem. Przekazywanie mu wiedzy w sposób niezrozumiały zakończy się stwierdzeniem dziecka
Tato ! Zupełnie nie rozumiem o czym do mnie mówisz !
I wtedy każdy z nas natychmiast „ wróci na ziemię „ i zacznie mówić językiem zozumiałym dla swojego dziecka.

Dlatego stwierdzenie,że lektura Pisma Świętego wymaga specjalnego wykształcenia,studiów biblijnych,doktoratu lub święceń biskupich jest poważną pomyłką.

Bo takie stwierdzenie bardzo poważnie godziłoby negatywnie w osobę Pana Boga !
Oto nasz Ojciec przemawia do nas językiem niezroumiałym i dopiero Sobór może dokonać tłumaczenia tego co powiedział Pan Bóg na język zwykłego ziemianina. TO NIELOGICZNE !!!
Bo skoro z jednej strony Kosciół Katolicki zachęca nas do lektury Słów Bożych,a z drugiej twierdzi,że tylko osoby wykształcone w tym kierunku są w stanie zrozumieć ich sens to podważa mądrość i roztropność Pana Boga.
PODWAŻA MĄDROŚĆ I ROZTROPNOŚĆ PANA BOGA !!!
To stanowisko Kościoła Katolickiego jest wewnętrznie sprzeczne. Bo co ono mówi ?
Czytajcie !!! Ale nie próbujcie sami zrozumieć !!!

I co zrobic w takiej sytuacji.......

Dusza......... To Słowo brzmi niezwykle fascynująco......
I chciałbym się na temat duszy dowiedzieć jak najwięcej ! Chciałbym wiedzieć na temat duszy wszystko ! Bo to właśnie dusza jest najważniejszą częścią naszego istnienia. Jest podarkiem Pana Boga dla naszego małego ciała,które dopiero co zostało poczęte przez naszych kochanych rodziców.
Aby  uzyskać tę wiedzę oczywiście kieruję swe kroki do Pisma Świetego. Bo właśnie tam Pan Bóg przedstawił nam wiedzę na każdy temat dotyczący naszych narodzin,życia i smierci.......
Oczywiście najpierw skorzystam z Katechizmu Koscioła Katolickiego. Bo to jest podstawowy dokument naszej wiary i wszystkie definicje i rozważania w nim zawarte są oparte na odpowiednich fragmentach Pisma Świętego.
Jednocześnie Katechizm Kościoła Katolickiego pozowli mi rozwiać jakiekolwiek wątpliwości pojawiające się w trakcie lektury Słów Bożych.
Myślę,że moi czytelnicy też z przyjemnością posiądą cudowną wiedzę na temat swojej duszy :)

Zgodnie z art.11 oraz art. 18 katechizm ma na celu przedstawienie organicznego i syntetycznego wykładu istotnych i podstawowych argumentów nauki katolickiej (…) jest pomyslany jako organiczny wykład całej wiary katolickiej.

WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA JEST OPARTA NA SŁOWACH PANA BOGA !

W załączniku przedstawiłem wszystkie artykuły ,które w Katechizmie są poświecone duszy i obecnie zajmiemy się lekturą i analizą cytowanych przez te artykuły fragmentów Pisma Świetego.

A teraz przedstawiam efekty swojego studiowania. Oto opis duszy ludzkiej.który wyłania się z treści Pisma Świętego. Ten opis jest przepiękny ! Jest cudowny !
Kiedy zaczynałem swoja lekturę na ten temat to nie sądziłem,że Pismo Święte tak dużo miejsca poświęca naszej duszy.
Lecz z drugiej strony to zupełnie zrozumiałe ! Bo przecież dusza jest najważniejszą częścią naszego życia. To właśnie dzięki duszy dostąpimy łaski ZMARTWYCHWSTANIA i życia wiecznego.

Posłuchajmy..............

1.JEZUS MA DUSZĘ
Mt 26,38
Wtedy ( Jezus ) rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!
J 12,27
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę

2.KAŻDY CZŁOWIEK MA DUSZĘ
Rdz 3,7
A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
Mt 22,37
On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem
Mk 12,30
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.
Łk 10,27
On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego
1 Kor 6,19-20
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

1 Kor 15,44-45
Zasiewa się ciało zmysłowe- powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym
Dz 2,41
Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.


3.DUSZA PO ŚMIERCI TRAFI NA SĄD

Mt 16,26
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Mt 10,28
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
Hbr 9,27
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd
Hbr 12,23
Do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu

4.MAMY OBOWIĄZEK DBAĆ O NASZĄ DUSZĘ
Mt 16,26
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

5.MAMY CHRONIĆ DUSZĘ PRZED ZŁEM -PRZED SZATANEM
Mt 10,28
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

6.NASZA DUSZA POZWOLI NA STWORZENIE CIAŁA NIEBIAŃSKIEGO
1 Kor 15,44-45
Zasiewa się ciało zmysłowe- powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym

7.DUSZA PO ŚMIERCI WĘDRUJE DO PANA BOGA
2 Mch 6,30
Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział: «Bogu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdyż Jego się boję
2 Kor 5,8
Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana
Łk 16,22
Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.
Łk 23,43
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju
Flp 1,23
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze


8.DUSZE GRZESZNE TRAFIAJĄ DO PIEKŁA
1 P 3,18-19
Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu.


9.NASZE DUSZE OCZEKUJĄ PRZYJŚCIA PANA JEZUSA

1 Tes 5,23
Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.


10.NASZE CIAŁA DZIĘKI DUSZOM ZAMRTWYCHWSTANĄ

Rz 8,11
A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

11. NASZE DUSZE SĄ NIEŚMIERTELNE I PRZYWRÓCĄ NAS DO ŻYCIA

Rz 8,11
A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Na koniec zostawiłem najcudowniejsze odkrycie z Pisma Świętego.Przeczytałem ten fragment kilka razy i naprawdę jestem nim zachwycony. A jednocześnie bardzo podekscytowany faktem ,o którym do tej pory nie miałem pojęcia.
TAK ! Przeżyłem pięćdziesiąt lat,uczestniczyłem w nabożeństwach,czytałem książki religijne,słuchałem kazań,lecz o tej NAJWAŻNIEJSZEJ WŁAŚCIWOŚCI duszy ludzkiej nie wiedziałem.......
Posłuchajcie:

12.W NASZYM CIELE JEST DUCH ŚWIĘTY – W NASZYM CIELE JEST BÓG !

1 Kor 6,19-20
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
Rz 8,11
A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Chyba nie mamy najmniejszych wątpliwości do tych słów ! Bóg jest w naszym ciele ! Od urodzenia,aż do smierci ! Dlatego należymy do Boga ! Nie do siebie !

Ten fragment Pisma Świętego powinien być wypisany nad każdą Świątynią ! W każdym domu ! W każdej szkole !

BÓG JEST W NAS !


Słowa Pisma Świętego dotyczące naszej duszy są przepiękne ! Przecudowne !
Ja wymieniłem tutaj dwanaście faktów dotyczących naszej nieśmiertelnej duszy. Myślę,że czytając te fragmenty Pisma Świętego moi czytelnicy odnajdą kolejne fakty,których ja nie wziąłem pod uwagę. Jeśli tak się stanie to bardzo proszę o informacje.
Z wielką radością poszerzę ten opis by był jak najdokładniejszy i jak najprawdziwszy.
Proszę z uwagą wczytać się w te opisy.

I pomyśleć o swojej duszy..........


ZAŁĄCZNIK

Dusza – Katechizm Koscioła Katolickiego

Zgodnie z Indeksem w Katechizmie są następujące artykuły dotyczące naszej duszy.
I tutaj pojawiaja się dwie ważne uwagi
Część artykułów w ogóle nie wspomina o duszy
Część artykułów nie odnosi się do Pisma Świętego jako źródła

Artykuły,które powołują się na Pismo Święte podkreśliłem wytłuszczona czcionką.
Takich artykułów jest dwanaście. I na podstawie cytowanych fragmentów Pisma Świętego spróbujemy poznać istotę naszej nieśmiertelnej duszy.

art.24
Brak wzmianki o duszy.
Art.33
Brak odniesienia do Pisma Świętego
art.37
„W konkretnych warunkach historycznych (…) człowiek napotyka jednak wiele trudności w poznaniu Boga za pomocą smaego światła rozumu „
Brak odniesienia do Pisma Świętego

art.202
„Należy Boga miłować całym swoim sercem,całą swoją duszą „
Napisane – porównaj z  Mk 12,29-30art.363
„Pojęcie dusza często oznacza w Pismie Świętym Życie ludzkie lub cała osobe ludzką „
Napisane – porównaj z Mt 16,25-26 J 15,13
oraz Dz 2,41

Oznacza także to co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze „
Napisane – porównaj z Mt 26,38  J 12,27
oraz Mt 10,28 , 2 Mch 6,30

art. 364
„ Ciało człowieka (…) jest ciałem ludzkim właśnie dlatgo ,że jest ożywiane przez duszę duchową i cała osoba ludzka jest przeznaczona by stać się w Ciele Chrystusa świątynia Ducha „
Napisane – porównaj z  1 Kor 6,19-20   , 15,44-45

art. 365
Brak odniesienia do Pisma Świętego

art. 366
Brak odniesienia do Pisma Świętego

art.367
„Nienaruszony duch wasz,dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana”
cytat 1 Tes 5,23

art.400
„Zostało zerwane panowanie duchowych władz duszy nad ciałem „
Napisane – porównaj z  Rdz 3,7

art.471
Brak odniesienia do Pisma Świętego

art.632
„Jezus zstąpił tam jako zbawiciel ogłaszając dobrą nowine uwiezionym duchom”
Napisane – porównaj z 1 P 3,18-19

art.786
Brak wzmianki o duszy.

Art.908
Brak wzmianki o duszy.

Art.990
„Zmartwychwstanie ciała oznacza,że po śmierci będzie żyła nie tylko dusza nieśmiertelan,ale ,że na nowo życie otrzymają także nasze śmiertelne ciała „
cytat  Rz 8,11

art.1021
Przypowieść o ubogim Łazarzu Łk 16,22
słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyzu do dobrego łotra Łk 23,43
a także inne teksty Nowego Testamentu 2 Kor 5,8   Flp 1,23   Hbr 9,27   12,23
mówią o ostatecznym przeznaczeniu duszy   Mt 16,26

art.1022
Brak odniesienia do Pisma Świętego

Art.1035
Brak odniesienia do Pisma Świętego

art.1308
Brak wzmianki o duszy.

Art.1323
Brak odniesienia do Pisma Świętego

art.1703
Brak odniesienia do Pisma Świętego

art.1813
„Są trzy cnoty teologalne : wiara nadzieja i miłość”
Napisane – porównaj z 1 Kor 13,13

art.1934
Brak odniesienia do Pisma Świętego

art.2002
Brak odniesienia do Pisma Świętego

art.2083
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,całą swoja duszą „
cytat  Mt 22,37  Łk 10,27

art.2196 to powtórzenie art. 2083
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,całą swoja duszą „
cytat  Mt 22,37  Łk 10,27

art 2332
Brak odniesienia do Pisma Świętego
art.2516
Brak odniesienia do Pisma Świętego

art.2562
Brak odniesienia do Pisma Świętego


Lubię to! Skomentuj7 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale