theft
Każdy dzień życia przybliża nas do Dnia Najważniejszego........
1 obserwujący
92 notki
6748 odsłon
135 odsłon

Czy dniem świętym chrześcijan jest Szabat czy Niedziela ?

Wykop Skomentuj4

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Czy dniem świętym chrześcijan jest Szabat czy Niedziela ?

Dzisiaj obchodzimy największe świeto chrześcijan.Dzień ,w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał po śmierci krzyżowej. A następnie spotykał się z Apostołami i swoimi uczniami przekazując im Słowa Boża.
Wierzymy w te wszystkie wydarzenia ! Bo wszystko co jest zawarte w Pismie Świętym jest podstawą naszej wiedzy. Dlatego podważanie jakiegokolwiek zdania pojawiającego się w tym Pismie,podważanie jakiejkowliek wypowiedzi prowadzi bezpośrednio do zaprzeczenia naszej wiary. Osba,która podważa treść Pisma Świętego nie jest chrześcijaninem.......

Niedawno bardzo szeroko rozpisywałem się na temat Szabatu  i próbowałem zrozumieć,czy naszym dniem świętym powinien być Szabat czy Niedziela.
Oczywiście bardzo stanowczo podkreślam,że nie jestem teologiem. Nie jestem osobą studiującą nauki religijne. Dlatego moja wiedza jest wiedzą prostego człowieka mieszkającego na wsi,który czyta fragmenty Ewangelii i próbuje je zrozumieć w jak najprostszy sposób.
Czy to rozumienie jest prawidłowe ?
Oczywiście,że nie mogę udzielić na to pytanie odpowiedzi TAK ! To jest MOJE rozumienie słów Ewangelii. O prawdziwym znaczeniu słów tego Pisma decyduje autorytet Kościoła Katolickiego,któremu się całkowicie podporządkowuję.
Ale ponieważ Pan Bóg każdemu człowiekowi dał WOLNOŚĆ to ja również pozwalam sobie z tej wolności korzystać i pisac kilka zdań na różne tematy związane z wiarą,którą wyznaję.
Myślę,że nie popełniam grzechu jeśli moje rozumienie pewnych fragmentów Ewangelii jest nieco inne niż przedstawiane w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Jeszcze raz wrócę do swojego opowiadanie o Dniu Świętym
Zacytowałem w nim treść Pisma Świętego
„Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego.”
„Pan dzień szabatu uznał  za święty.”

Każdy z czytelników uzan te słowa za niepodważalnie prawdziwe
Pan Bóg uznał dzień szabatu za święty ! I jest dniem ku czci Pana Boga.

Następnie przeanalizowałem wszystkie fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz cytowane w nich Ewangelie i doszedłem do następujacego wniosku

ŻADEN FRAGMENT PISMA ŚWIĘTEGO CYTOWANY PRZEZ KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NIE UDOWADNIA ,ŻE PRZESUNIĘCIE DNIA ŚWIĘTEGO Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ NASTAPIŁO NA POLECENIE PANA BOGA.

Jednak ponieważ problem dotyczący Dnia Świętego jest naprawdę jednym z ważniejszych zagadnień wsytępujących w naszej religii dlatego postanowiłem pogłębić swoją lekturę o wypowiedzi znanych i poważanych fachowców w tym zakresie,którzy bardzo poważnie argumentują ,że naszym dniem świętym jest NIEDZIELA !!!

Oczywiście z wielka uwaga wczytałem się w ich wypowiedzi i postanowiłem je przeanalizować swoim umysłem prostego zwykłego człowieka.

Wydaje mi się,że najważniejszym fragmentem Ewangelii jest wypowiedź Pana Jezusa
Ewangelia Św.Mateusza 19:16-22
„A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał:
 «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, ABY OTRZYMAĆ ŻYCIE WIECZNE ?»
17 Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry.
A JEŚLI CHCESZ OSIĄGNĄĆ ŻYCIE ZACHOWAJ PRZYKAZANIA
18 ZAPYTAŁ GO – KTÓRE ?
Jezus odpowiedział:
«Oto te:
Nie zabijaj,
nie cudzołóż,
nie kradnij,
nie zeznawaj fałszywie,
czcij ojca i matkę
miłuj swego bliźniego, jak siebie samego! „”

To są słowa Ewangelii ! To są słowa,których nie możemy podważać !
Młodzieniec zadał Panu Jezusowi bardzo proste pytanie

Co mam czynić aby otrzymać życie wieczne ?
Pan Jezus odpowiedział – Zachowuj przykazania !
Wtedy młodzieniec zapytał bardzo dokładnie – KTÓRE – przykazania mam przestrzegać ?
I wtedy Pan Jezus wymienił te przykazania.........
I.......
I ja jestem zdumiony odpowiedzią Pana Jezusa.
Dlaczego ?
Bo okazuje się,że w celu uzyskania życia wiecznego należy przestrzegac przykazań,w których w ogóle nie ma mowy o Panu Bogu !
Proszę ! Bardzo proszę o przeczytanie tej odpowiedzi Pna Jezusa Chrystusa !
Czy Pan Chrystus odpowiedział
Że ma obchodzić Dzień święty jako Szabat lub Niedzielę ?
Że ma modlić się do Pana Boga ?
Że ma czcić Pana Boga ?
NIE ! NIE ! NIE !
Pan Jezus nakazał mu tylko wypełnianie PRZYKAZAŃ,które dotyczą życia ludzkiego.
Nie wymienił w swojej odpowiedzi
ani przykazania pierwszego
ani przykazania drugiego
ani przykazania trzeciego !!!
JESTEM ZASZOKOWANY ! To znaczy,że w celu otrzymania życia wiecznego w ogóle nie muszę przestrzegać pierwszych trzech przykazań ?
Muszę przestrzegać tylko przykazań dotyczących życia ludzkiego …......
To niesamowite !
Dlatego postanowiłem dalej czytać. I szukać,szukać,szukać …....
Szuakć pełnej i prawdziwej odpowiedzi na moje pytanie. Szabat czy Niedziela ?
Lecz jednocześnie inny uczeń zadał również bardzo ważne,a własciwie najwazniejsze pytanie dotyczące naszej wiary.
Mateusza 22:38-40
„ Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?
On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”

Proszę uważnie zwrócic uwagę ! W tych Słowach Pana Jezusa Chrsytusa nie ma najmniejszej wzmianki o świętowaniu Szabatu !
Mamy MIŁOWAĆ PANA BOGA ! I to jest istota najważniejszego przykazania........

Już w Starym Testamencie znajdują się pewne fragmenty,które mówią o tym,że Szabat jest Dniem Świętym ale tylko do momentu kiedy w wyznawaniu wiary nastapią bardzo poważne zmiany
Przeczytajmy Psalm 118,22-24
„Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!”

Żeby dokładnie zrozumieć treść tego Psalmu sięgnijmy do Nowego Testamentu

 Ewangelia Mateusza 21,42
„Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła”
Ewangela Marka 12,10
„Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła”
Ewangela Łukasza 20,17
„Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła „
Dzieje Apostolskie 4,11
„On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła”
List do Efezjan 2,20
„zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”
1 List Św.Piotra 1,7
„właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła”

Kiedy zbierzemy tw wszystkie fragmenty Pisma Świętego mówiące o tym,że kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym – a tym kamieniem węgielnym jest sam Pan Jezus Chrystus to zrozumiemy najgłębszą treść Psalmu 118.

Bo Jezus Chrzystus został ukrzyzowany.Został zabity. Został zamordowany. Został odrzucony jako kamień węgielny ! A jednka Pan Zmartwychwstał ! Stał się kamieniem węgielnym poprzez cud !

„Oto dzień,który pan uczynił !!! Radujmy się zeń i weselmy !”
Jezus uczynił Niedzielę Dniem Świętym. Uczynił to jako BÓG !!!

Znalazłem kolejne zdanie umieszczone w Apokalipsie Świętego Jana 1,10
cytuję
„Doznałem zachwycenia w DZIEŃ PAŃSKI  „
Tak ! Święty Jan uznaje Niedzielę za Dzień Pański ! Za dzień ,w którym należy oddawać Panu cześć.Święty Jan potwierdza,że to wałsnie Niedziela jest teraz Dniem Pańskim !
Zesłanie Ducha Świętego nastapiło w Dzień Pięćdziesiatnicy ! W Niedzielę !'
Dz 2,1-4
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, (...)wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”
Potwierdzają się słowa Starego Testamentu
Kpł 23,15-16
„do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. „
Te słowa nie pozstawiają  w nas  najmniejszych wątpliwości ! W Dzień Pięćdziesiątnicy złożycie NOWĄ OFIARĘ dla Pana !!!
Czyli już w Księdze Kapłańskiej napisanej wiele lat przed wydarzeniami z Nowego Testamentu zostały one opisane........
PAN BÓG JUŻ WTEDY PRZEKAZAŁ NAM SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI.

Składanie NOWEJ OFIARY dla Pana w Niedzielę jest również jednoznacznie potwierdzone w Dziejach Apostolskich
Dz 20,7
„W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba „
A przecież Dzieje Apostolskie opisuja pierwsze chwile istnienia Nowej Wiary. Wiary Chrześcijańskiej. I jeżeli wyznawcy tej wiary zbierają się na składanie NOWEJ OFIARY w pierwszy dzień po szabacie to nie ma wątpliwości ,że wypełniaja Plan Boży !

DLATEGO JESTEM CAŁKOWICIE I NIEODWRACALNIE PRZEKONANYM,ŻE DNIEM PAŃSKIM DLA JAHWE – DLA BOGA OJCA,JEZUSA CHRYSTUSA I DUCHA ŚWIĘTEGO JEST DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA – CZYLI NIEDZIELA !

Na zakończenie chiałbum jeszcze napisać dlaczego doszedłem do wniosku,że obecnie Szabat przestał być Dniem Świetym.
Wynika to bezpośrednio z treści Starego Testamentu.
Pwt 5,3
„Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy dzisiaj wszyscy żyjemy”
Wj 16,23-24
„A on rzekł do nich: «Oto, co Pan chciał wam powiedzieć: Dniem świętym spoczynku, SZABATEM POŚWIĘCONYM DLA PANA , jest dzień jutrzejszy. (...) dzisiaj jest szabat ku czci Pana! „
Szabat jako dzień poświęcony Jahwe został ustanowiony dopiero po opuszczeniu przez Żydów Egiptu. Wcześniej Żydzi nie czcili Szabatu jako dnia świętego od chwili stworzenia świata i ludzi.

Zgodnie z treścia Starego  testamentu
Rdz 2,3
„Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. „
Czytając te słowa nie mamy najmniejszych wątpliwości,że szabat został uczyniony dniem świętym jako DZIEŃ ODPOCZYNKU po dziele stworzenia.
I dopiero w Księdze Wyjścia ten DZIEŃ ODPOCZYNKU stał się SZABATEM POŚWIĘCONYM PANU.
Również Księga Ezechiela potwierdza ten tok rozumowania
Przeczytajmy ten fragment
Ez 20,10-12
„ I tak wywiodłem ich z ziemi egipskiej,(...) Dałem im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca.”

Naród żydowski nie ma prawa decydowania o szabacie. Prorocy nie mają prawa decydowania o szabacie. Prawo nie ma decydowania o szabacie.
Podsumowaniem naszych rozważań jest jedno,jedyne zdanie. Kiedy je przeczytamy zrozumiemy kto zarządza Dniem Świetym !
Mt 12,8

        Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo