13 obserwujących
335 notek
254k odsłony
298 odsłon

Marszałek senior nie ślubował, więc "chyba" zrzekł się mandatu poselskiego

Wykop Skomentuj21

Na pierwszym posiedzeniu sejmu marszałek-senior Antoni powiedział "dziękuję" zamiast "ślubuję".  Mimo namów sekretarza, by powiedział 'ślubuję'.  Uznał, że skoro wypowiedział rotę ślubowania - odczytując ją innym posłom - to niby ślubował.


Akurat...


Tu mamy konstytucję - z rotą ślubowania i jedną ciekawostką:


    Art. 104.

1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

niby powiedział rotę marszałek - prawda ?  Ale czy ślubował ?  Jak ma wyglądać to ślubowanie - na piśmie, emailem, czy może ma to być wyrycie przed budynkiem sejmu (przed Sejmem) treści roty na desce brzozowej ?  Ano - prosta sprawa, konstytucja mówi:


    Art. 112.

Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm.

Organizacja wewnętrzna Sejmu - ma być w regulaminie, tam są jeszcze inne ciekawe przepisy szczegółowe.  Jeżeli są niesprzeczne z konstytucją, to trzeba ich przestrzegać.  I te przepisy mówią jasno, co robił marszałek senior (organ sejmu, który w ramach działalności przeprowadzał ślubowanie, czytał rotę) - czy  ślubował, czy nie.  Opisują konkretnie przeprowadzane przez niego czynności, co więcej - opisują też konkretnie jak powinno wyglądać ślubowanie posła.

Art. 2

1. Posłowie na pierwszym posiedzeniu Sejmu składają ślubowanie według roty ustalonej w Konstytucji.

2. Marszałek-Senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego oraz wybór Marszałka Sejmu przy pomocy powołanych przez siebie w tym celu, spośród najmłodszych wiekiem posłów, sekretarzy tymczasowych w liczbie niezbędnej do dokonania tych czynności.

3. Ślubowanie poselskie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty każdy z kolejno wywołanych posłów, powstawszy, wypowiada słowo "ślubuję". Poseł może dodać zdanie "Tak mi dopomóż Bóg".

ta...  Marszałek-senior przeprowadzał ślubowanie posłów, nie ślubował.  Odczytywał rotę w ramach przeprowadzania ślubowania, a ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty mówi się 'ślubuję'.  Po nie oznacza w trakcie - prawda ?  Marszałek senior nie powiedział 'ślubuję' po odczytaniu roty mimo namów.  Odmówił.  A kto odmawia ślubowania zrzeka się mandatu.  Koniec kropka - sprawa jasna jak drut.  Gdyby regulamin nie mówił szczegółowo, jak odbywa się ślubowanie - Antoni mógłby zostać uznany za ślubowanego.  Ale tylko wtedy, gdyby dodatkowo czynność, którą przeprowadzał, a w trakcie której odczytywał rotę nie była opisana w regulaminie jako 'przeprowadzanie złożenia ślubowania'.  Wtedy mogłaby być 'dwa w jednym'.  Ale tak nie jest.
Antoni wypiął się na regulamin sejmu - którego istnienie oraz to, co reguluje jest opisane w konstytucji.  Regulamin sejmu to uchwała normatywna (chyba nawet TK kiedyś o tym stwierdził).  To nie 'zajęcie stanowiska' - to stanowienie prawa w wielu miejscach.  Mówiącego między innymi, że trzeba powiedzieć 'ślubuję' po odczytaniu roty.  Nie przed, nie w trakcie.  Po.  A jak się odmówi, to konstytucja mówi jasno - właśnie się zrzekło mandatu.

Antoni nie chciał powiedzieć 'ślubuję'.  Powiedział 'dziękuję'.  Korona by mu z głowy spadła, gdyby zrobił inaczej - prawda ?  To sprawił, że mu spadła.  Zrzekł się w mojej ocenie mandatu poselskiego. 

Odmówił powiedzenia 'ślubuję' po odczytaniu roty - prawda ?  Odmówił więc ślubowania.

Wykop Skomentuj21
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka