17 obserwujących
320 notek
326k odsłon
788 odsłon

Nieracjonalny wybór prezydenta „racjonalnej POlski”

Nieracjonalny wybór prezydenta "racjonalnej Polski"
Nieracjonalny wybór prezydenta "racjonalnej Polski"
Wykop Skomentuj11

Prezydent Bronisław Komorowski, postanowił z sobie tylko znanych względów uznać jedynie siebie i jego stronników za osoby działające racjonalnie podczas, gdy często jest wręcz odwrotnie. Ponieważ nie jest to kwestia wiary, lecz wiedzy, łatwo to wykazać, szczególnie, że adekwatnych przykładów jest aż nadto. Choćby totalne fiasko polityki zagranicznej firmowanej przez B.Komorowskiego (i PO) czy katastrofalna sytuacja armii, której zwierzchnikiem jest prezydent. W notce zwrócę uwagę na inny przejaw krańcowo  n i e r a c j o n a l n e g o  działania prezydenta rzekomo „racjonalnej Polski”, za które osobistą odpowiedzialność ponosi B.Komorowski, a którym jest wybór SSN Małgorzaty Gersdorf na Pierwszego Prezesa SN (z mocy prawa będącego Przewodniczącym Trybunału Stanu).

30 kwietnia 2014 r. prezydent B.Komorowski wiedząc o poważnych, publicznie formułowanych zarzutach pod adresem SSN Małgorzaty Gersdorf, wybrał akurat tego sędziego Pierwszym Prezesem SN (kontrkandydatem był SSN Lech Paprzycki). Wyboru takiego dokonał, mimo, że Pierwszy Prezes SN powinien być postacią cechującą się nieposzlakowaną opinią – co w sytuacji podejrzanie nierzetelnego śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie w latach 2012 – 2013 r. m.in. w sprawie niedopełnienia obowiązków (art. 231 par.1 k.k. i uzasadnionego podejrzenia  k o r u p c j i  (art. 228 par. 1 k.k.) m.in. przez … SSN M.Gersorf oraz świetle powołanych poniżej informacji, jest tezą co najmniej wielce dyskusyjną; vide: http://wgospodarce.pl/informacje/936-list-otwarty-ryszarda-jacha-do-stanislawa-dabrowskiego-pierwszego-prezesa-sadu-najwyzszego-rzeczpospolitej-polskiej

„Na aplikację sędziowską mogą kandydować tylko osoby cieszące się nieposzlakowaną opinią. Nieposzlakowana opinia jest kluczowym elementem kodeksu etycznego Sędziego na wszystkich stopniach jego kariery, od Sędziego Sądu Rejonowego, poprzez Sąd Okręgowy, Apelacyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny aż po Sędziego Sądu Najwyższego.

Sędzia Sądu Najwyższego przy powołaniu składa wobec Prezydenta RP ślubowanie wg następującej roty (Art. 27 ustawy o Sądzie Najwyższym): „Ślubuję uroczyście jako sędzia Sądu Najwyższego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości” (może dodać “Tak mi dopomóż Bóg”).

Jeśli wymóg nieposzlakowanej opinii jest wymagany od Sędziego na wszystkich szczeblach wymiaru sprawiedliwości, od Sędziego Sądu Rejonowego do Sędziego Sądu Najwyższego, z czego przy każdym awansie jest to badane i są coraz ostrzejsze kryteria etyczne, należy zadać pytanie w jakim stopniu nieposzlakowana opinia jest wymagana przy powołaniu na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a więc stanowisko osoby odpowiedzialnej za działanie całego Sądownictwa w Polsce, za sprawiedliwe orzekanie sądów (stan orzecznictwa), za kontrolę nad władzą wykonawczą, za organizację wymiaru sprawiedliwości i za powoływanie i awanse wszystkich sędziów (wpływ wybitny poprzez Krajową Radę Sądowniczą). Wydawałoby się, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powinien być pod względem etycznym czystszy niż żona cezara.

Dziś, po powołaniu Sędzi SSN M.Gersdorf na Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego wiemy, że to ściema. Mogło być nawet prowadzone w stosunku do jej zachowań postępowanie prokuratorskie o korupcję, ważne, by zostało w odpowiednim czasie umorzone i ważne, by owa sędzia była “nasza” czyli “tych trzymających za sznurki władzy”. Wtedy się wszystko załatwi, wpłynie na Krajową Radę Sądowniczą by rekomendowała takiego sędziego Prezydentowi do mianowania, załatwi, by odpowiednie służby specjalne, których zadaniem jest “prześwietlanie kandydatów” nabrały wody w usta, przekona się Kancelarię Prezydenta RP by zbytnio nie wnikała, lub puściła informację mimo uszu, a samemu Prezydentowi RP wyjaśni, że oto powołuje jak trzeba, tą naszą usłużną, rozgrzaną, na którą “jakby co” mamy haka, bo zawsze w stosunku do niegrzecznej będzie można śledztwo wszcząć na nowo.”; vide: http://3obieg.pl/skandal-sledztwo-o-korupcje-w-sprawie-pierwszej-prezes-sadu-najwyzszego

Już powyższe okoliczności uzasadniają pytanie do prezydenta B.Komorowskiego: czy w takiej sytuacji wybór SSN M.Gersdorf na Pierwszego Prezesa SN był  r a c j o n a l n ą  decyzją prezydenta „racjonalnej Polski”? Czy wybór SSN M.Gersdorf oznacza, że kandydatura SSN L.Paprzyckiego była jeszcze bardziej wątpliwa?

Co więcej, wykluczona jest możliwość uznania, że wybór SSN M.Gersdorf na Pierwszego Prezesa SN (!) był rzekomo racjonalny, skoro także po 30.04.2014 r. Andrzej Seremet, Prokurator Generalny RP został zawiadomiony o kolejnych przestępstwach SSN M.Gersdorf w toku jej orzekania w SN, tj. poświadczaniu nieprawdy (art. 271 par. 1 k.k.), niedopełnianiu obowiązków służbowych (art. 231 par. 1 k.k.) w trakcie procesu przeciwko AEGON PTE S.A. określanego przez Marcina Woronieckiego, profesjonalnego radcę prawnego mianem fikcyjnego, pozorowanego i ustawionego „wała sądowego”; vide: http://karioka.salon24.pl/637969,pierwszy-prezes-sn-klamie

Zobacz galerię zdjęć:

Przestępcze poświadczenie nieprawdy przez prok. Justynę Brzozowską z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. VI Ds 321/11
Przestępcze poświadczenie nieprawdy przez prok. Justynę Brzozowską z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. VI Ds 321/11
Wykop Skomentuj11
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale