17 obserwujących
324 notki
340k odsłon
  2583   0

Tak łże Pierwszy Prezes SN

To, że SSN Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes SN jest kłamcą. mógł zobaczyć każdy, kto widział choćby jak paradowała ze świeczką, a później żałośnie się tego publicznie wypierała. Nie każdy jednak wie, że SSN M.Gersdorf jest  n o t o r y c z n y m  kłamcą. Właściwym miejscem dla SSN M.Gersdorf nie jest fotel najważniejszego sędziego w Polsce, ale ława oskarżonych. Oto jeszcze ciepły przykład bezczelnego łgarstwa doszczętnie skompromitowanej Pierwszej Prezes SN i Przewodniczącej Trybunału Stanu: 


"Ryszard Jach                                                                                                        21.12.2017 r.


                                                                                                              Pani SSN Małgorzata Gersdorf

                                                                            Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego

00-951 Warszawa

Plac Krasińskich 2/4/6,

e-mail: ppsek@sn.pl

sygn. BSA – I – 055-754/17

 

 

Po zapoznaniu się z pismem Pani  Prezes z dnia 19.12.2017 r., sygn. BSA - I – 055 -754/17, oświadczam co następuje:

  • Z całą stanowczością domagam się udostępnienia mi publicznych informacji, które są przedmiotem mojego Wniosku (…) z dnia 11.12.2017 r., tj. korespondencji do mnie „prowadzonej w imieniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”,  w której  r z e k o m o  „wielokrotnie wyjaśnianebyły Wszelkie kwestie odnoszące się do podnoszonych przez niego (czyli przez mnie – przypis RJ) wątpliwości.”   w ustawowym terminie, tj. do dnia 27.12.2017 r.
  • .        Absurdalne jest uznanie przez Panią Prezes, iż w stosunku do Pani Prezes  r z e k o m o  podnosiłem „wątpliwości”, gdyż w rzeczywistości pod adresem Pani Prezes formułowałem i formułuję nadal precyzyjnie uzasadnione, publiczne oskarżenia, które są Pani Prezes znane i  do których Pani Prezes nigdy merytorycznie się nie odniosła (mimo moich pisemnych próśb, np. towarzyszących przesłanemu Pani Prezes ad notam mojemu Zawiadomieniu Prokuratora Generalnego RP o popełnieniu m.in. przez Panią Prezes przestępstw określonych w art. 231 par. 1 ew. par. 3 k.k. i art. 271 k.k. w toku procesu o wynagrodzenie z mojego powództwa przeciwko AEGON PTE S.A.)
  •        Ponieważ – co podkreśliłem już w dniu 9.10.2017 r. (w reakcji na kłamliwe insynuacje zawarte w piśmie Pani Prezes z dnia 5.10.2017 r. wystosowanym do Pana Roberta Majki, Członka Trybunału Stanu) wystosowałem jednoznaczne w treści pismo do Pana R.Majki, Członka Trybunału Stanu, wysłane  ad notam m.in. Pani Prezes, stanowczo negując  r z e k o m e  otrzymanie korespondencji do mnie prowadzonej w imieniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”, w której  r z e k o m o  „wielokrotnie wyjaśnianebyły Wszelkie kwestie odnoszące się do podnoszonych przez niego (czyli przez mnie – przypis RJ) wątpliwości.” , mój Wniosek (…) z dnia 11.12.2017 musi być zrealizowany w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż nie istnieją żadne przesłanki faktyczne, ani prawne, które zwalniałyby Panią Prezes z realizacji przedmiotowego obowiązku ustawowego określonego w  art. 2 ust. 1 i  art. 6 ust. 1 pkt 4austawy o dostępie do informacji publicznej.
  •         Bezspornym fałszem, wypełniającym znamiona przestępstwa poświadczenia nieprawdy i zatajenia prawdy (art. 271 k.k.) jest insynuacja Pani Prezes, jakoby korespondencja objęta moim Wnioskiem, tj. korespondencja do mnie prowadzon[ej]a w imieniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”, w której  r z e k o m o  „wielokrotnie wyjaśnianebyły Wszelkie kwestie odnoszące się do podnoszonych przez niego (czyli przez mnie – przypis RJ) wątpliwości.”,   r z e k o m o  znajdowała się w moim posiadaniu, chyba, że Pani Prezes za przejaw „wyjaśnienia wszelkich wątpliwości” traktuje swoje aroganckie stanowisko: "konfrontowanie stanowisk uważam za       c a ł k o w i c i e   bezprzedmiotowe.", sformułowane przez Panią Prezes w piśmie z dnia 10.06.2014 r., w reakcji na moje Zaproszenie dla Pani Prezes z dnia 31.05.2014 r. do publicznej i merytorycznej debaty ze mną w Centrum Prasowym Foksal…
  •       Oczywiste jest, iż we Wniosku (…) z dnia 11.12.2017 r. domagam się udostępnienia mi przez Panią Prezes kopii korespondencji (tj. zawierającej „wielokrotne”, „wszelkie wyjaśnienia” przeze mnie „podnoszonych wątpliwości”), której  n i g d y  nie otrzymałem z Sądu Najwyższego, a która w Pani fałszywej opinii, została mi   r z e k o m o  wielokrotnie przesłana.
  •         Pismo Pani Prezes z dnia 19.12.2017 r. stanowi kolejny, obiektywny dowód, iż nie spełnia Pani  bezwzględnego wymogu stawianego Sędziom Sądu Najwyższego, określonego w art. 22 par. 1 pkt 2 ustawy o SN, tj. w zakresie posiadania „nieskazitelnego charakteru”.


Ponieważ w orzecznictwie podkreśla się, iż wniosek zainteresowanego rodzi po stronie dysponenta informacji (w niniejszej sprawie Sądu Najwyższego) obowiązek jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona (tj. tak, jak w stanie faktycznym niniejszej sprawy!) i nie funkcjonuje w publicznym obiegu, a wiec ja – jako zainteresowany, który nie może się z nią zapoznać inaczej, niż składając wniosek o udzielenie informacji przez Panią Sędzię, jako Pierwszego Prezesa SN, stanowczo podtrzymuję swoje żądanie wyrażone we Wniosku (…) z dnia 11.12.2017 r. o udostępnienie mi korespondencji do mnie „prowadzonej w imieniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”, w której  r z e k o m o  „wielokrotnie wyjaśnianebyły Wszelkie kwestie odnoszące się do podnoszonych przez niego (czyli przez mnie – przypis RJ) wątpliwości.”   w ustawowym terminie, tj. do dnia 27.12.2017 r.

Lubię to! Skomentuj7 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo