121 obserwujących
593 notki
695k odsłon
246 odsłon

Tradycje UE, tolerancja religijna, zgodność słów z czynami i przestrzeganie prawa ;)

Wykop Skomentuj

                                                                    tekst dedykowany panu Czarneckiemu


MOTTO

"Aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna, to znaczy, mieć za cel wyzwolenie klasy robotniczej"

[Altiero Spinelli]

"Ofiary nie są podbijane, ale wyzwalane od ich ciemiężców, a tym samym od nieprawdy zawartej w ich dotychczasowej." egzystencji

[Eric Voegelin]

"Kwestia, która musi być rozwiązana jako pierwsza, bo bez niej wszelki postęp w innych dziedzinach będzie jedynie pozorny, to zniesienie podziału Europy na suwerenne państwa narodowe."

[Altiero Spinelli]CZĘŚĆ  I 

Cóż to za kraj, ustrój, system?

Wszystkie wyznania i religie zwolnione są od wszelkich świadczeń i podatków. Każdy człowiek może dotrzymywać swej wiary i przestrzegać w religii drogi swych przodków.

Kobiety cieszą się wielkim szacunkiem, nie znana jest nierówność kobiety.

Obcy jest tu rozdźwięk między ideą a działaniem, prawem a jego zastosowaniem. Przestrzeganie prawa jest najwyższą cnotą i - by tak powiedzieć - krąży we krwi wszystkich członków społeczności.

Jedność tej społeczności jest wzorcowa, świadoma i zawarowana w tradycji.

Jeden z przywódców tak to sformułował: “Bądźcie jednego mniemania i jednej myśli zarówno w walce z wrogami, jak i w pozyskiwaniu przyjaciół - to wam zapewni życie bogate i szczęśliwe oraz radość rządzenia.”

Prawo zwyczajowe i dawne tradycje regulują wszystkie sprawy ludu.

Od rządzących wymaga się stałego doskonalenia, trzeźwości i odwagi.

W armii najwyżej ceni się odwagę, wzajemną pomoc.

Czy to jakaś utopijna kraina stworzona przez filozofów? Nie.

Spójrzmy więc na dalsze cechy tej wspaniałej społeczności.

“Najwyższym szczęściem i radością jest pokonać i unicestwić wroga, zniszczyć go z korzeniami, zabrać wszystko, co on posiadał, zmusić jego żony do płaczu - ujeżdżać jego rącze rumaki i radować się jego pięknymi kobietami.”

“Są nadzwyczaj wyniośli i dumni wobec innych ludzi, którymi pogardzają i mają ich za nic. Nie zawierają oni układów z żadnymi państwami, żądając tylko bezwzględnego poddania się, mają oni bowiem rozkaz swojego władcy, aby ujarzmić wszystkich ludzi i uczynić sobie powolnymi.”

Wszystkie powyższe opisy dotyczą doktryny politycznej Mongołów nazywanej mesjanizmem stepowym, który to mesjanizm zostawił po sobie - jak pisze Seidler - miliony zabitych, zgliszcza i zniszczenia.

Wszystkie ludzkie społeczeństwa, nawet jeszcze nie podbite przez Czyngis-chana - pisze Voegelin - są z nakazu Boga częścią mongolskiego imperium. “Rzeczywisty rozrost imperium dokonuje się zgodnie z regułami prawa. Te kraje, które mają być włączone do imperium, muszą zostać przez ambasadorów Ładu Bożego powiadomione, a potem należy zażądać, by się podporządkowały wyrokom. Jeżeli trwać będą w oporze, lub zabiją ambasadorów, potraktowani zostaną jak buntownicy i jak buntownicy zostaną ukarani. Mongolskie imperium, zgodnie z jego prawem, nigdy nie prowadziło wojen, a jedynie stosowało karne ekspedycje przeciw zbuntowanym poddanym imperium.” W tego typu wspólnotach społeczeństwo rozumiane jest jako reprezentant kosmicznego ładu. Tego typu ideologie nie umierają, czas ich nie rusza, wciąż się odradzają. Społeczeństwo jako reprezentant kosmicznego ładu pojawia się ponownie w marksizmie, z małą różnicą słowną - ład kosmiczny zmienia się w ład historyczny. Ład komunistyczny jest ładem kosmicznym, czy też historycznym. “Celem jest stworzenie ustroju opartego na zasadach pokoju i wolności; przeciwnicy, którzy stanęli przeciw prawdzie historii, w końcu zostaną pokonani. Nikt w sposób uprawniony nie może znaleźć się w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim. Jeżeli ją toczy, jest reprezentantem nieprawdy w historii, lub, by użyć współczesnego języka, agresorem. Ofiary nie są podbijane, ale wyzwalane od ich ciemiężców, a tym samym od nieprawdy zawartej w ich dotychczasowej egzystencji.”

Wyżej przytoczone dane rodzić mogą wiele ciekawych pytań i refleksji. Wybierzmy kilka z nich.

Tolerancja religijna niczego nie gwarantuje, może być cechą totalitarnego lub zbrodniczego systemu. Może wolnością religijną posługiwać się do umocnienia swojego nieludzkiego imperium. Systemy opresyjne mogą mieć urzędników o wysokim morale.Jedność społeczna nie jest żadnym wyznacznikiem poziomu rozwoju społecznego. Można sobie wyobrazić społeczności w których właśnie warunkiem zdrowia narodu jest p o d z i a ł, jasny, bezwzględny.

Skoro nie religia (Czyngis-chan uważał się za “moc Boga na ziemi”), nie tolerancja (religijna, kulturowa), nie oddanie i moralność urzędników, nie posłuszeństwo prawu i sprawiedliwość w jego egzekwowaniu, to co może być takim fundamentem?

Jaki jest najogólniejszy wyróżnik  ideologii mesjanizmu stepowego? Może jego imperialność? Imperialność wyrażająca się w dwóch różnicach gatunkowych, czyli prymarnych kategoriach jakimi są PANOWANIE (władza nad innymi ludami) i ZBIERANINA jako zasada organizująca całość społeczności. Jaki zaś jest największy VAKAT, BRAK IDEOWY w tejże ideologii? Rzuca się w oczy nieobecność kategorii NARODU. Mamy tu ekspansywne, nienasycone, rabujące plemię. Kategoria narodu wprowadza jako oczywistość wielość równoprawnych podmiotów. Powiązana jest z personalizmem. Daje trwały gwarant uczulenia na obce imperializmy.  Neomarksistowska propaganda wmówiła nam, iż podział na narody implikuje wojny. Jest to dogmat założycielski UE. Oczywiście jest to propaganda a nie fakt obserwacyjny. Wojna i walka leżą w naturze rzeczy i człowieka. Gdy znika wojna na płaszczyźnie widzialnej, to pojawia się w formie niewidocznej, jako wojna celna, kulturowa, cywilizacyjna, technologiczna, wojna o rynki zbytu, wojna demograficzna, handlowa, lichwiarska. Najbardziej agresywne i anektujące środowiska głoszą… pokój realizując swój wojenny proceder w sposób zamaskowany. Podważanie i likwidacja podziału na narody ułatwia tylko określonym środowiskom eksploatację zunifikowanej masy.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale