Blog
voiovnik vulgaris
WbS

WbS

woJOWnik, freelancer
1 obserwujący 18 notek 2401 odsłon
Dział: Polityka, Temat: Samorząd

W 2015 roku Instytut Spraw Obywatelskich (INSPO) wydał ekspertyzę dra Pawła Przewłockiego pt. „Single TransferableVote (STV) – Preferencyjna Ordynacja Wyborcza” STV . Na końcu ekspertyzy, w jej części aneksowej został umieszczony...

0 0 10.01.2019
Dział: Kultura, Temat: Literatura

Oto co pisze Gilbert Keith Chesterton – jeden z największych pisarzy katolickich XX wieku - o kiepskich powieściach*. Jego spostrzeżenie w tym temacie możemy spokojnie rozszerzyć na dzieła filmowe, których w owym czasie pisania (rok...

2 0 07.01.2019
Dział: Kultura, Temat: Literatura

Taki tytuł nosi jeden z podrozdziałów książki Marguerite A. Peeters pt. „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej”, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2010 . Zachęcając P.T. Blogerów do przeczytania całej (264 str.)...

0 0 27.12.2018
Dział: Kultura, Temat: Literatura

”Ukwalowali my noród cyli górole, pisać rezolucyje do Komitetu Centralnygo, znacy Krojowej Rady, coby kazdy dostoł telo pleksiglasu kielo mu potrza. Cy ka piykny cy ka corny. Trza ino dać krzyzok. U cie to bedom trzi krzyzoki” –...

0 0 24.12.2018
Dział: Polityka

W 2003 roku Rada Europy opublikowała dokument pn. „Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych. Wytyczne i Raport wyjaśniający” KDP. Cała zawartość kodeksu KDP weszła do wydanego dziesięć lat później nowego i poszerzonego...

2 0 12.12.2018
Dział: Kultura, Temat: Literatura

Ksiondz Józek Tischner z Łopusznej, Ponie Boze świyć nad jego dusą, razu jednego wspominoł swojego kumotra Jurka od Przystawów, tyz prefesura: „Powiedz-ze nóm Jurek, cymu ty tak chodzis po kroju, z ludziami godos, naprawiać ik fces,...

3 0 30.10.2018
Dział: Polityka, Temat: Wybory

Celem państwa jest realizacja dobra wspólnego jego mieszkańców. Najlepiej powyższe dobro może być realizowane przez jego przedstawicieli wybieranych w jak najmniejszych okręgach wyborczych. W praktyce oznacza to, że z okręgu wyborczego...

0 0 22.10.2018

O mnie

inżynier mechanik i księgowy, emeryt, Wielkopolanin

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Sz. Autor OK, choć przedostatnie zdanie mówi pół prawdy a to – zgodnie z mądrością...
  • W spadku po PRL „nowa polska elita” otrzymała w darze myślenie i praktykę rządzenia ludem...
  • Wielki szacunek dla Autora. Jednak czegoś nie rozumiem: „akcja poszukiwania wśród...