.
„Wolnej, suwerennej Polski nikt w świecie, poza nami, do niczego nie potrzebuje” (prof. Jerzy Przystawa)
1 obserwujący
21 notek
3588 odsłon

Anglik o Polsce sto lat temu

Jeden z największych pisarzy katolickich XX wieku Gilbert Keith Chesterton był niekwestionowanym sympatykiem Polski. Poniższy tekst jest Przedmową do książki Karola Sarolea „Listy o Polsce” ( GKC) z 1921 roku. „Jeśli dorzucam...

Wyborcy dali posłance kopa w sempiternę

Nie. To nie zdarzyło się w Polsce. Jak informuje prof. Tomasz Kaźmierski (*) w dniu 6 czerwca br. odbyły się pierwsze w historii  Wielkiej Brytanii wybory uzupełniające do Izby Gmin, do których doszło w wyniku procedury...

Babokracja a rocek policytyka (5)

Prefesur Jurek Przystawa, naski mędrol podhalański, nie ka indziej, ino w Warsawie na Kongresie Protestu sytkik oświeciył:  „Policytyk sóm jest tyn co to policy publicne, cyli nase dutki. Dlo niepoznaki nazywo sie polityk.” W...

JOW jak z Orwella?

W 2015 roku Instytut Spraw Obywatelskich (INSPO) wydał ekspertyzę dra Pawła Przewłockiego pt. „Single TransferableVote (STV) – Preferencyjna Ordynacja Wyborcza” STV . Na końcu ekspertyzy, w jej części aneksowej został umieszczony...

Kiepski film a kiepska powieść

Oto co pisze Gilbert Keith Chesterton – jeden z największych pisarzy katolickich XX wieku - o kiepskich powieściach*. Jego spostrzeżenie w tym temacie możemy spokojnie rozszerzyć na dzieła filmowe, których w owym czasie pisania (rok...

„Łagodna” i cicha rewolucja

Taki tytuł nosi jeden z podrozdziałów książki Marguerite A. Peeters pt. „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej”, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2010 . Zachęcając P.T. Blogerów do przeczytania całej (264 str.)...

Babokracja cyli rzec o multipleksie (4)

”Ukwalowali my noród cyli górole, pisać rezolucyje do Komitetu Centralnygo, znacy Krojowej Rady, coby kazdy dostoł telo pleksiglasu kielo mu potrza. Cy ka piykny cy ka corny. Trza ino dać krzyzok. U cie to bedom trzi krzyzoki” –...

Europejskie Dziedzictwo Wyborcze

W 2003 roku Rada Europy opublikowała dokument pn. „Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych. Wytyczne i Raport wyjaśniający” KDP. Cała zawartość kodeksu KDP weszła do wydanego dziesięć lat później nowego i poszerzonego...

Babokracja cyli syćko o Wos bez Wos (3)

Ksiondz Józek Tischner z Łopusznej, Ponie Boze świyć nad jego dusą, razu jednego wspominoł swojego kumotra Jurka od Przystawów, tyz prefesura: „Powiedz-ze nóm Jurek, cymu ty tak chodzis po kroju, z ludziami godos, naprawiać ik fces,...

„Polskie Igrzyska”, czyli wybory A.D. 2018

Celem państwa jest realizacja dobra wspólnego jego mieszkańców. Najlepiej powyższe dobro może być realizowane przez jego przedstawicieli wybieranych w jak najmniejszych okręgach wyborczych. W praktyce oznacza to, że z okręgu wyborczego...

Kara śmierci u katolików A.D. 1908

Poniżej artykuł z 1908 roku na temat ówczesnych prób zniesienia kary śmierci Myśl katolicka Nie łudźmy się. Charakterystyczną cechą naszych czasów jest zbytnia pobłażliwość dla zła. Kara za zło bez porównania...

PW’44 a „Ekonomia krwi”

W rocznicę Powstania Warszawskiego warto przypomnieć artykuł Adama Doboszyńskiego – zamordowanego przez komunistycznych oprawców pod koniec sierpnia 1949 roku –pt. Ekonomia krwi i obce agentury , w którym Autor trafnie analizuje to...

Kara śmierci u O. Jacka Woronieckiego

Jeden z największych polskich tomistów O. Jacek Woroniecki (1878 – 1949) w swoim prawie półtora tysięcznym dziele „Katolicka etyka wychowawcza” pisze: „Nieraz można się spotkać z zadziwieniem, że etyka chrześcijańska nie...

Babokracja abo nie kcem ba musem (2)

Cepry sóm jest telućkie głuptoki. Mieli na podoryndziu cysorza ba go nie kcieli. Myślołek jo o Lechu od Wałensów. Znacy się od gazdów bez ziymi co to za jakisim Bozym wyrokiem musieli  od downyk casów chodzować kasi po Podholu,...