.
„Wolnej, suwerennej Polski nikt w świecie, poza nami, do niczego nie potrzebuje” (prof. Jerzy Przystawa)
1 obserwujący
26 notek
4421 odsłon

Związek Kościoła z demokracją

Profesor KUL i były dyrektor Instytutu Jana Pawła II tej uczelni ks. Alfred Marek Wierzbicki opublikował w ubiegłym roku artykuł pt.  "Kłopot Kościoła z demokracją" . Myślą przewodnią tego tekstu była wydana w 1991 roku...

Wybory jako „barbarzyński proceder”

Jedną z pierwszych demokracji w naszej części Europy  była „demokracja komunistyczna”. Pojęcie powyższe może razić ortodoksyjnych sympatyków tej formy rządzenia ponieważ sami koryfeusze dyktatury proletariatu w Związku...

Ostatni szaniec „homo sovieticusa”

„Homo sovieticus” jest pojęciem stworzonym do opisania człowieka ukształtowanego w wyniku ideologicznej indoktrynacji, która realizowana była w warunkach totalitarnej władzy sowieckiej. Bolszewicy w Rosji carskiej – jak każde w...

„Rosyjska idea” a sprawa polska

Żyjący w 2 połowie XIX wieku rosyjski myśliciel prawosławny Włodzimierz Sołowjow wygłosił w Paryżu w 1889 roku wykład „L’Idée russe”*) gdzie w rozdziale VIII Autor ustosunkowuje się do sprawy polskiej. Oto jego treść*):...

Anglik o Polsce sto lat temu

Jeden z największych pisarzy katolickich XX wieku Gilbert Keith Chesterton był niekwestionowanym sympatykiem Polski. Poniższy tekst jest Przedmową do książki Karola Sarolea „Listy o Polsce” ( GKC) z 1921 roku. „Jeśli dorzucam...

Wyborcy dali posłance kopa w sempiternę

Nie. To nie zdarzyło się w Polsce. Jak informuje prof. Tomasz Kaźmierski (*) w dniu 6 czerwca br. odbyły się pierwsze w historii  Wielkiej Brytanii wybory uzupełniające do Izby Gmin, do których doszło w wyniku procedury...

Babokracja a rocek policytyka (5)

Prefesur Jurek Przystawa, naski mędrol podhalański, nie ka indziej, ino w Warsawie na Kongresie Protestu sytkik oświeciył:  „Policytyk sóm jest tyn co to policy publicne, cyli nase dutki. Dlo niepoznaki nazywo sie polityk.” W...

JOW jak z Orwella?

W 2015 roku Instytut Spraw Obywatelskich (INSPO) wydał ekspertyzę dra Pawła Przewłockiego pt. „Single TransferableVote (STV) – Preferencyjna Ordynacja Wyborcza” STV . Na końcu ekspertyzy, w jej części aneksowej został umieszczony...

Kiepski film a kiepska powieść

Oto co pisze Gilbert Keith Chesterton – jeden z największych pisarzy katolickich XX wieku - o kiepskich powieściach*. Jego spostrzeżenie w tym temacie możemy spokojnie rozszerzyć na dzieła filmowe, których w owym czasie pisania (rok...

„Łagodna” i cicha rewolucja

Taki tytuł nosi jeden z podrozdziałów książki Marguerite A. Peeters pt. „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej”, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2010 . Zachęcając P.T. Blogerów do przeczytania całej (264 str.)...

Babokracja cyli rzec o multipleksie (4)

”Ukwalowali my noród cyli górole, pisać rezolucyje do Komitetu Centralnygo, znacy Krojowej Rady, coby kazdy dostoł telo pleksiglasu kielo mu potrza. Cy ka piykny cy ka corny. Trza ino dać krzyzok. U cie to bedom trzi krzyzoki” –...

Europejskie Dziedzictwo Wyborcze

W 2003 roku Rada Europy opublikowała dokument pn. „Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych. Wytyczne i Raport wyjaśniający” KDP. Cała zawartość kodeksu KDP weszła do wydanego dziesięć lat później nowego i poszerzonego...

Babokracja cyli syćko o Wos bez Wos (3)

Ksiondz Józek Tischner z Łopusznej, Ponie Boze świyć nad jego dusą, razu jednego wspominoł swojego kumotra Jurka od Przystawów, tyz prefesura: „Powiedz-ze nóm Jurek, cymu ty tak chodzis po kroju, z ludziami godos, naprawiać ik fces,...

„Polskie Igrzyska”, czyli wybory A.D. 2018

Celem państwa jest realizacja dobra wspólnego jego mieszkańców. Najlepiej powyższe dobro może być realizowane przez jego przedstawicieli wybieranych w jak najmniejszych okręgach wyborczych. W praktyce oznacza to, że z okręgu wyborczego...