.
„róbmy to, co trzeba, a będzie to, co być może" /książę Adam Czartoryski/
1 obserwujący
34 notki
6918 odsłon

„Nepotyzm, jego przykry zapaszek”

1974 roku wydano w PRL książkę napisaną przez amerykańskiego byłego prezesa firmy wynajmu samochodów Roberta Townsenda w której autor dzieli się swym bogatym zawodowym doświadczeniem. Nosiła ona tytuł: „Jak zdobyć szklaną górę...

Węgierski wirus krąży nad Polską

„Demokracja jest jednym z trzech filarów – obok praw człowieka i rządów prawa – europejskiego dziedzictwa wyborczego. Demokracja jest nie do przyjęcia bez wyborów, przeprowadzanych zgodnie z pewnymi zasadami takimi jak powszechne,...

Polsko – białoruskie powinowactwo wyborcze?

W pierwszej mojej notce na Salonie24 pt. „Prawo kandydowania a prawo zgłaszania w wyborach” dowodziłem ciągłości systemu wyborczego III RP z analogicznym funkcjonującym w PRL.      W następstwie opublikowanych...

„Wolne” wybory – a co to takiego

W niedawnej notce danej nam przez Salon24  news pt. „Unijny komisarz ds. sprawiedliwości o wyborach w Polsce: Muszą być równe i wolne”( s24 ) pada sztandarowy i jakby założycielski dla demokracji a la III RP przymiotnik...

„Przymus wybierania prezydenta przez lud”

czyli „Polskie Igrzyska” A.D. 2020 Mamy podobno stan epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a tu grupka nadopiekuńczych posłów wymyśliła sobie, aby w 2020 roku przeprowadzić głosowanie korespondencyjne. Jak piszą w...

Związek Kościoła z demokracją

Profesor KUL i były dyrektor Instytutu Jana Pawła II tej uczelni ks. Alfred Marek Wierzbicki opublikował w ubiegłym roku artykuł pt.  "Kłopot Kościoła z demokracją" . Myślą przewodnią tego tekstu była wydana w 1991 roku...

Wybory jako „barbarzyński proceder”

Jedną z pierwszych demokracji w naszej części Europy  była „demokracja komunistyczna”. Pojęcie powyższe może razić ortodoksyjnych sympatyków tej formy rządzenia ponieważ sami koryfeusze dyktatury proletariatu w Związku...

Ostatni szaniec „homo sovieticusa”

„Homo sovieticus” jest pojęciem stworzonym do opisania człowieka ukształtowanego w wyniku ideologicznej indoktrynacji, która realizowana była w warunkach totalitarnej władzy sowieckiej. Bolszewicy w Rosji carskiej – jak każde w...

„Rosyjska idea” a sprawa polska

Żyjący w 2 połowie XIX wieku rosyjski myśliciel prawosławny Włodzimierz Sołowjow wygłosił w Paryżu w 1889 roku wykład „L’Idée russe”*) gdzie w rozdziale VIII Autor ustosunkowuje się do sprawy polskiej. Oto jego treść*):...

Anglik o Polsce sto lat temu

Jeden z największych pisarzy katolickich XX wieku Gilbert Keith Chesterton był niekwestionowanym sympatykiem Polski. Poniższy tekst jest Przedmową do książki Karola Sarolea „Listy o Polsce” ( GKC) z 1921 roku. „Jeśli dorzucam...

Wyborcy dali posłance kopa w sempiternę

Nie. To nie zdarzyło się w Polsce. Jak informuje prof. Tomasz Kaźmierski (*) w dniu 6 czerwca br. odbyły się pierwsze w historii  Wielkiej Brytanii wybory uzupełniające do Izby Gmin, do których doszło w wyniku procedury...