WIADOMOŚCI BIEŻĄCE WIADOMOŚCI BIEŻĄCE
426
BLOG

Łowicz dał przykład, jak dbać o rodzinę

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE WIADOMOŚCI BIEŻĄCE Społeczeństwo Obserwuj notkę 0

W ostatni piątek kwietnia Rada Powiatu Łowickiego, jako pierwsza w Polsce przyjęła przygotowaną przez Ordo Iuris Samorządową Kartę Praw Rodzin! Dzień wcześniej na specjalne spotkanie z samorządowcami na temat Karty zaprosił nas wojewoda lubelski. Te przełomowe wydarzenia otwierają drogę do przyjęcia prorodzinnych rozwiązań Karty przez władze lokalne w całej Polsce.

Nie poprzestajemy na zwalczaniu szkodliwego programu warszawskiej Deklaracji LGBT+, ale przystąpiliśmy do aktywnego działania na terenie całego kraju. Prace nad wdrożeniem Samorządowej Karty Praw Rodzin trwają już też w kilkudziesięciu samorządach na terenie większości województw.

image


Mądra polityka prorodzinna 

W miniony poniedziałek i wtorek dr Tymoteusz Zych na zaproszenie węgierskiego rządu zabrał głos na organizowanej w Budapeszcie konferencji poświęconej polityce rodzinnej. Niewątpliwą miarą sukcesu Węgrów są konkretne liczby: przez ostatnie 9 lat przemyślanej polityki rodzinnej o 43% wzrosła liczba zawieranych rocznie małżeństw, a o 23% spadła liczba rozwodów. Zarazem współczynnik dzietności wzrósł o 21%. Węgrzy mają odwagę kompleksowo promować małżeństwo i rodzinę wielodzietną.

Program naprawy i prewencji

Dlatego nasza Samorządowa Karta Praw Rodzin to konkretny program możliwy do realizacji na poziomie miasta, gminy, powiatu i województwa. Gwarantuje prawa rodziców w szkole i bezpieczeństwo dzieci przed gorszącymi programami edukacji seksualnej, a wiele jej rozwiązań bazuje na mechanizmach sprawdzonych w ramach programów samorządowych na Węgrzech.

Zakazuje finansowania programu LGBT, przewiduje powołanie rzeczników praw rodzin oraz przeszkolenie pracowników gminy, w tym pracowników opieki społecznej w duchu autonomii rodziny i jej praw. Postuluje też promowanie przedsiębiorców, którzy przyjmą rozwiązania służące rodzinie. 

Co najważniejsze, stanowi deklarację poddania każdego prawa lokalnego weryfikacji w kontekście wpływu, jakie wywierać będzie na rodzinę. 

W promocję Karty zaangażowana jest już wielka koalicja organizacji społecznych. Obok Ordo Iuris to: Konfederacja Kobiet RP, Ruch 4 Marca, Fundacja Mamy i Taty, Centrum Życia i Rodziny, CitizenGo, Instytut Ona i On, Stowarzyszenie Dar Życia, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci i Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”. 

Jak ochronić rodzinę?

Od dłuższego już czasu widzimy, że atak na rodzinę i niewinność naszych dzieci prowadzony jest poprzez wykorzystywanie przepisów lokalnych. Lobby LGBT doskonale zdaje sobie sprawę, że to najprostszy sposób na zmianę mentalności Polaków i przemodelowanie całego społeczeństwa w duchu ideologii gender.

Korzysta ono przy tym z ogromnych środków zapewnianych przez zagraniczne fundusze i fundacje, które w ten sposób wpływają na rzeczywistość prawną i społeczną w Polsce. Raporty Ordo Iuris o funduszach norweskich, samorządowych środkach dla lobby LGBT czy zagranicznym finansowaniu „czarnego protestu” ujawniły skalę tego finansowego wsparcia dla antyrodzinnej polityki. 

Jednak większość Polaków stanowczo odrzuca ideologiczne postulaty ruchu LGBT. Również wielu samorządowców chce aktywnie przeciwstawić się ofensywie zgorszenia i ideologicznej wojny w samorządach. Potrzebują jedynie rzeczowego i szybkiego wsparcia prawnego, aby słuszne postulaty ująć w konkretnych dokumentach. 

Wychodząc im naprzeciw w połowie marca przygotowaliśmy Samorządową Kartę Praw Rodzin, a teraz robimy co w naszej mocy, by zachęcić do jej przyjęcia kolejne rady miast, gmin, powiatów i województw. 

Od Bałtyku aż po Tatry 

Od ponad miesiąca nasi eksperci spotykają się z przedstawicielami władz lokalnych w całej Polsce. W miniony czwartek na zaproszenie wojewody lubelskiego – dr. hab. Przemysława Czarnka – uczestniczyłem w spotkaniu na temat wdrożenia Samorządowej Karty Praw Rodzin z radnymi Lubelszczyzny. W piątek cieszyliśmy się z przyjęcia Karty przez Radę Powiatu Łowickiego, a już w niedzielę i poniedziałek odwiedzaliśmy Podkarpacie. Zaś pierwsze dni maja to liczne spotkania z samorządowcami z Mazowsza i Wielkopolski.

Zainteresowanie naszą propozycją wyraziło już ponad 30 samorządów z województw: łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. 

Koalicja obywatelska

Naszym celem jest stworzenie dużej i silnej koalicji obywatelskiej, która podejmie oddolne działania na rzecz przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Cieszę się, że zgłaszają się do nas przedstawiciele organizacji lokalnych, którzy chcą angażować się na rzecz wprowadzenia Karty na swoim terenie. Wszystkim zainteresowanym udzielimy wsparcia prawnego i udostępnimy wypracowane przez nas rozwiązania merytoryczne.

Tylko nasze wspólne i konsekwentne działania mogą zatrzymać coraz śmielszy pochód dyktatury LGBT. 

Ordo Iuris powstało, by obronić małżeństwo i rodzinę przed niebezpieczeństwami narzucanymi przez wrogie ideologie. Ufam, że wspólnie damy im odpór! 

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 

P.S. Zachęcam Pana do zapoznania się z postulatami Samorządowej Karty Praw Rodzin oraz przesłania tej wiadomości Pana znajomym, by jak najwięcej osób mogło dowiedzieć się o projekcie.

niezależny portal prasowy

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo