26 obserwujących
47 notek
163k odsłony
3499 odsłon

Stop aborcjom eugenicznym

Wykop Skomentuj84

,,Zauważyłem, że wszyscy którzy są za aborcją, zdążyli się urodzić.” – w taki sposób Prezydent USA Ronald Reagan podsumował argumenty zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego. Te słowa ponownie nabierają aktualności, kiedy weźmiemy pod uwagę przetaczającą się przez Polskę debatę dotyczącą polityki aborcyjnej. 

Aktualnie na mocy ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 roku istnieją trzy przesłanki dopuszczalności aborcji. Są to: ciąża zagrażająca życiu matki, wskazanie badaniami prenatalnymi ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu bądź nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, uzasadnione podejrzenie, że ciąża pochodzi z czynu zabronionego.

Rokrocznie Ministerstwo Zdrowia publikuje sprawozdanie z wykonania oraz skutków stosowania ustawy o planowaniu rodziny. Z raportu opublikowanego w 2012 roku wynikają dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze, że liczba aborcji dokonywanych w majestacie prawa w Polsce wciąż wzrasta. W 2002 roku dokonano 159 aborcji, w 2011 roku już 669, co stanowi aż czterokrotny wzrost! Po drugie, ten sam dokument wskazuje, że jeszcze dekadę temu aborcja ze względu na podejrzenie poważnej choroby dziecka (aborcja eugeniczna) stanowiła nieco ponad połowę przeprowadzanych zabiegów (82 przypadki w 2002 roku), natomiast w 2011 r. odsetek aborcji eugenicznych wzrósł już do 93% ogółu zabiegów (620 przypadków). Jest to o tyle ważne, ponieważ powszechnie uważa się, że aborcje z mocy prawa przeprowadza się w naszym kraju głównie z powodu gwałtu, albo zagrożenia życia i zdrowia matki. Podczas gdy w 2011 roku żadnego dziecka nie pozbawiono życia z powodu czynu zabronionego, zaś aborcje w wyniku zagrożenia życia i zdrowia matki stanowiły 7% ogółu zabiegów aborcyjnych w Polsce.

Opisywana sytuacja była przedmiotem mojej interpelacji do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, którą opracowałem we współpracy z przyjaciółmi ze stowarzyszenia Koliber. Poprosiłem w niej o dokładny rejestr wszystkich aborcji przeprowadzonych w roku 2011, z podziałem na podstawę prawną z ustawy o planowaniu rodziny, adresami szpitali, w których ją przeprowadzano, oraz ze wskazaniem ile aborcji eugenicznych dokonano na dzieciach z zespołem Downa. Ministerstwo w odpowiedzi poinformowało mnie, że nie prowadzi się żadnych statystyk w tej kwestii, tym bardziej Ministerstwo nie jest w stanie wskazać, w których szpitalach przeprowadza się takie zabiegi. Jest to o tyle zastanawiające, że resort zdrowia rokrocznie dysponuje liczbami bezwzględnymi ws. abortowanych dzieci, jednakże na ich podstawie nie potrafi określić szpitali, w których dokonuje się tego typu ,,zabiegów”. Minister Arłukowicz kryje aborterów i nie chce ujawniać placówek, w których zabija się nienarodzone dzieci.

Podsumowując, warto przypomnieć fragment orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku ważny dla każdego obrońcy życia: ,,Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej.”

 Zabijanie w majestacie prawa dzieci nienarodzonych z powodu ich ułomności jest barbarzyństwem. Za zespół Downa, wrodzoną wadę serca, czy inną ciężką chorobę nie powinno się karać śmiercią. Polskie prawo to aktualnie dopuszcza.

Ruchy pro-life wciąż walczą o prawo do życia dla wszystkich dzieci. Ostatnio ponad 600 tys. osób podpisało się pod obywatelskim projektem wykluczającym z ustawy wyjątki pozwalające na zabijanie nienarodzonych dzieci. Zabrakło zaledwie 6 głosów by projekt wszedł w życie. Niebawem ruszy kampania organizacji pozarządowych, której celem będzie zebranie podpisów pod projektem ustawy wykluczającym aborcję eugeniczną. Rośnie bowiem liczba osób, które uświadamiają sobie okrucieństwo abrocji. Ruch pro-life to dzisiaj jeden z nielicznych ruchów społecznych, który angażuje setki tysięcy aktywistów.

Dzisiaj zgłoszono do Marszałka Sejmu RP wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ,,Stop aborcji”, który będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy wykluczającej wyjątek eugenicznej aborcji. Data nie jest przypadkowa. 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Mam nadzieję, że polscy parlamentarzyści już dojrzeli do zmian i nie tylko poprą ustawę zaproponowaną przez obywateli, ale włączą się w walkę o prawo do życia dla każdego dziecka!

Wykop Skomentuj84
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale