0 obserwujących
269 notek
44k odsłony

Stereotypy Polak-Niemiec

Zygmunt Radłowski Jak narody widzą siebie nawzajem? Stereotypy narodowościowe w Europie na przykładzie Polski i Niemiec Siedemnastowieczne mowy wygłoszone na uniwersytecie w Tybindze z łaciny przetłumaczył i przypisami opatrzył...

Jednota Litewska

Ukazała się ciekawa książka, oparta na wieloletnich, skrupulatnych badaniach archiwów (w Polsce, Rosji, Liwie, Białorusi i Litwie) Ewa Cherner Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych Jednota Litewska i...

Wasyl Mudryj

Paweł Samuś Wicemarszałek Wasyl Mudryj (1893-1966) Ugody polsko-ukraińskiej orędownik daremny ISBN 978-83-7507-246-4 Format B-5, 740 stron, bibliografia, indeks osobowy Stosowny link (szczegółowy spis treści)...

Wsłuchując się w muzykę

Małgorzata A. Szyszkowska Wsłuchując się w muzykę Studium z fenomenologii słuchania ISBN 978-83-7507-241-9 Format B-5, 286 stron, bibliografia Autorka przedstawia pojęcie wsłuchiwania się jako kategorię estetyczną,...

Pozytywizm narodowy

Pozytywizm narodowy 1886-1918. Antologia publicystyki Oprac. Maciej Gloger. Indeks osób sporządziła Irena Bednarz. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017 ISBN 978-83-7507-237-2 oprawa twarda, format B5, s. 210, summ. In English,...

Sprawa ukraińska

Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919 Wydanie drugie uzupełnione Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017 ISBN 978-83-7507-202-0 format B5, s....

Kościół gruziński

Ukazał się kolejny numer prestiżowego półrocznika  Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [ tom LI (2016),  zeszyt 2]. Na uwagę zasługują m.in. artykuły o roli gruzińskiego Kościoła prawosławnego w...
Pozytywizm XX wieku

Pozytywizm XX wieku

Maciej Gloger Pozytywizm XX wieku Od pracy organicznej do nowoczesnej świadomości narodowej ISBN 978-83-7507-213-6 Format B5, s. 176, indeks osób Tradycja pozytywistyczna w Polsce...