0 obserwujących
269 notek
44k odsłony
150 odsłon

Demografia Królestwa Polskiego

Wykop Skomentuj1

WITOLD PRUSS

Ludność Królestwa Polskiego 1864-1914

Format B-5, s. 294, w załączeniu dwie składane barwne mapy luzem

image

stosowny link z opisem

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Królestwo Kongresowe na tle podziałów geograficzno-historycznych i administracyjnych ziem polskich

1. Obszar Polski historycznej

2. Obszar i granice Królestwa Polskiego

3. Charakterystyka geograficzna Królestwa Polskiego

4. Podziały administracyjne Królestwa Polskiego

Rozdział 2. Statystyka i opracowania dotyczące ludności Królestwa Polskiego

Rozdział 3. Warunki rozwoju gospodarczo-społecznego Królestwa Polskiego w okresie pouwłaszczeniowym

1. Reforma uwłaszczeniowa. Rolnictwo

2. Emigracja

3. Przemysł

Rozdział 4. Ludność Królestwa Polskiego na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku

1. Liczebność ludności

2. Rozmieszczenie ludności

Rozdział 5. Wzrost ludności Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku

1. Wzrost ludności w pierwszej połowie XIX wieku

2. Wzrost ludności w guberniach w latach 1868-1913

3. Wzrost ogólny ludności w latach 1865-1913

4. Stan ludności Królestwa Polskiego na tle państw i krajów europejskich w XIX i na początku XX wieku

Rozdział 6. Ruch naturalny ludności Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX w. na tle porównawczym

Rozdział 7. Wybrane cechy demograficzne ludności Królestwa Polskiego w końcu XIX wieku

1. Struktura płci

2. Struktura wieku ludności

3. Stan cywilny ludności

Rozdział 8. Ludność miast i wsi Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Rozdział 9. Skład wyznaniowo-narodowościowy ludności Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku

1. Ludność katolicka. Polacy

2. Ludność katolicka i prawosławna b. unicka

3. Ludność mojżeszowa – Żydzi

4. Ludność ewangelicka – Niemcy, Polacy

5. Litwini

Rozdział 10. Skład zawodowy ludności Królestwa Polskiego w końcu XIX wieku

Zakończenie

Bibliografia

1. Źródła statystyczne urzędowe

2. Źródła statystyczne nieurzędowe i opracowania statystyczne

3. Opracowania

Spis tabel numerowanych

Witold Pruss (1943-2005) [Jerzy Bracisiewicz]

Witold Pruss – nauczyciel i przyjaciel [Piotr J. Wróbel]

Mapy dołączone luzem do książki:

1. Królestwo Polskie i kraje ościenne ok. 1860 r. [oprac. Józef Humnicki i Henryk Rutkowski]

2. Ziemie polskie i ościenne ok. 1900 r. Mapa polityczna i administracyjna [oprac. Jerzy Lemené i Henryk Rutkowski]

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura