46 obserwujących
477 notek
323k odsłony
483 odsłony

Kalifornia: 33% z OZE w 2020 i 50-60% w 2030

Wykop Skomentuj24

Rozważania o rozwoju energetyki czystej, pochodzącej głównie z elektrowni słonecznych i wiatrowych, poprzedzam informacjami pochodzącymi ze Statystyk BP 2020, dotyczącymi tego sposobu zużywania energii przez konsumentów w roku 2019.

W roku 2019 kraje OECD odnotowały spadek zużycia energii elektrycznej w stosunku do roku 2018.  Jednak świat cały zużył w ubiegłym roku więcej elektryczności, gdyż kraje spoza OECD zużyły aż o 3% więcej prądu niż w 2018 roku. W szczegółach wygląda to tak: 

  • 26.652,7 TWh - Świat - wzrost o 1,3%, w tym: 
  • 11.136,0 TWh - kraje OECD - spadek o 1,0% 
  • 15,862,7 TWh - pozostałe kraje - wzrost o 3,0% 
  • 4.401,3 TWh - Stany Zjednoczone - spadek o 1,3% 
  • 3.215,3 TWh - Unia Europejska - spadek o 1,7% 
  •     163,9 TWh - Polska - spadek o 3,6%

Po tym wstępie, przyjrzymy się dzisiaj kalifornijskim celom zastępowania energetyki brudnej, energetyką czystą, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki słonecznej i wiatrowej w sieciach zarządzanych przez California ISO. Przyjrzymy się także emisji CO2 wiążącej się z całą produkcją energii dostępnej w sieci, którą możemy podglądać na co dzień w internecie:  

http://www.caiso.com/TodaysOutlook/Pages/emissions.aspx


California ISO: cel 2020 > 33% OZE, cel 2030 > 50-60% OZE

Zarządzanie ewoluującą siecią. Przejście do przyszłości nisko-emisyjnej 

Kalifornia jest liderem w przejściu na czystą, przyjazną dla środowiska  produkcję energii elektrycznej,  i jest już na dobrej drodze, aby osiągnąć swój cel 33 procent energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2020 r.  Stan ten określił dla siebie jeszcze wyższy cel - osiągnięcie do 2030 roku 50 procent potrzeb elektrycznych ma pochodzić z energii odnawialnej  Cel ten jest jednym z najbardziej ambitnych celów w USA z zakresu czystej energii (60% w 2030 pojawia się w innym miejscu): 

http://www.caiso.com/Documents/ManagingAnEvolvingGrid-FastFact.pdf  - dodany 12/20/2018 

Do zintegrowanych badań ISO dołączył w 2020 roku Departament Wody i Energii. W 2021 wg planów dołączą następne podmioty:  Przedsiębiorstwo Usług Publicznych Nowego Meksyku i NorthWestern Energ. EIM obsługuje obecnie odbiorców w ośmiu zachodnich stanach i około 55 procent obciążenia nierównowagą na Zachodzie. 

Poszerzenie obszaru bilansowania ISO stworzyłoby możliwości zaplanowania wykorzystania tańszej energii odnawialnej i energii nadmiarowej, aby sprostać wahaniom popytu w większym regionie. ISO zakończyło serię badań wpływu takiej ekspansji zgodnie z mandatem California Senate Bill 350, które zostały zgłoszone w 2016 roku do gubernatora. Podejście regionalne zostało poparte przez federalnych i stanowych urzędników ds. Energii oraz liderów środowiskowych na całym Zachodzie. 

Maksymalizacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Oprócz regionalnego podejścia rynkowego, ISO i państwowe agencje energetyczne badają inne rozwiązania do pełnego wykorzystania energii odnawialnej. Rozwiązania te obejmują: 

• zwiększanie magazynowania energii, efektywności energetycznej i systemów reagowania na zapotrzebowanie, tak aby użytkownicy energii mogli zmniejszyć zużycie, gdy w sieci jest mało energii; 

•  oferowanie wskaźników czasu użytkowania, które lepiej odpowiadają czasom produkcji energii i będą zachętą do zmniejszenia zużycia energii; 

• integracja pojazdów elektrycznych i zachęcanie właścicieli do ładowania, gdy podaż jest wysoka; i

• poprawę elastyczności działania elektrowni.

Nadmiar podaży stwarza konieczność wprowadzania ulepszeń na rynku. ISO ze sprawdzoną ścieżką osiągnął rekord integracji zasobów odnawialnych i jest obecnie w czołówce rozwiązywania współczesnych problemów energetycznych.

Emisja dwutlenku węgla w latach 2014 - 2020 w milionach ton 

image

Największa emisja dwutlenku węgla ma miejsce w sierpniu, najniższa w kwietniu. Ogólnie można stwierdzić, że maksimum szkodnictwa klimatycznego występuje tu w lecie, kiedy udział energii ze słońca i wiatru jest największy. Do ustalenia pozostaje, czy średnie obciążenie brutto jest w lecie większe, czy mniejsze niż w zimie. Będę się temu jeszcze przyglądać i liczyć. 

Inny obraz emisji: http://www.caiso.com/TodaysOutlook/Pages/emissions.aspx  Skorzystłam z możliwości pokazania u siebie tego, co można zobaczyć na stronie Emisje. Jest tam możliwość porównywania dwóch dni ze sobą. Do dnia bieżacego (data w prawym górnym rogu) dodałam dane starsze o tydzień (data przy kalendarzu w lewym górnym rogu grafiki po prawej). 

image

Tłumacz Google przetłumaczył, tak jak umiał, to co jest najważniejsze, a dla nas oczywiste, że emisje dwutlenku węgla pochodzi ze spalania paliw. W Kalifornii spala się gaz oraz importuje energię wytwarzaną z paliw kopalnych. Nie jest dla nas oczywisty wzrost emisji w tym samym dniu tydzień wcześniej. Po wyjaśnienie udałam się na stronę pierwszą bazy danych po charakterystyki bieżącego zapotrzebowania. Grafika zawiera dwa ciągi informacji. Tu opiszę pierwszy z nich. 

Wykop Skomentuj24
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka