3 obserwujących
468 notek
25k odsłon
121 odsłon

Czy Bóg Wszechmogący i Pan Jezus są jednym Bogiem

Wykop Skomentuj4

Czy Bóg Wszechmogący i Pan Jezus są jednym Bogiem

Gdy rodzaj ludzki został skażony przez szatana, Bóg rozpoczął swój plan zarządzania dla zbawienia rodzaju ludzkiego. W trakcie Wieku Prawa Bóg Jahwe ustanowił prawa i kierował życiem rodzaju ludzkiego, sprawiając, że ludzie wiedzieli, iż powinni czcić Boga i czym jest grzech. Jednak wraz z nadejściem ostatnich etapów Wieku Prawa ludzkie zepsucie stało się jeszcze głębsze a ludzie często naruszali prawo i grzeszyli przeciwko Jahwe. Stanęli oni w obliczu ryzyka, że zostaną potępieni i zgładzeni z powodu swych występków przeciw prawu. Więc w odpowiedzi na potrzeby rodzaju ludzkiego Bóg przyjął ludzką postać w Wieku Łaski i stał się Panem Jezusem. Został przybity do krzyża przez wzgląd na ludzkość i wybawił człowieka od grzechu, umożliwiając ludziom stanięcie przed Bogiem i modlitwę do Boga, wyznanie i żal, przebaczenie za grzechy i życie w bogactwie Bożej łaski i błogosławieństwa. Ale ponieważ grzeszna natura ludzi wciąż jeszcze nie została uleczona, a oni sami często grzeszyli i sprzeciwiali się Bogu, w Wieku Królestwa Bóg ponownie stał się ciałem, używając imienia Boga Wszechmogącego aby wyrazić wszystkie prawdy dla zbawienia i oczyszczenia rodzaju ludzkiego na fundamencie dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa, wymazując grzeszną naturę ludzkości i sprawiając, że ludzkość zaprzestanie nieposłuszeństwa i sprzeciwiania się Bogu oraz prowadząc ostatecznie ludzkość ku pięknemu miejscu przeznaczenia. Nawet jeśli dzieło Boga wykonywane w Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa jest różne, tak jak różne są imiona przyjmowane przez Boga i okazywane przez niego usposobienie, istota i cele Jego dzieła są takie same – wszystkie mają za zadanie zbawić rodzaj ludzki i całe to dzieło jest wykonywane przez samego Boga. Jak powiedział Bóg Wszechmogący: „Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła w obecnym jego stanie, te trzy etapy nakładają się na siebie w całej gamie Boskiego zarządzania i są dziełem jednego Ducha. Od stworzenia świata Bóg zarządzał ludzkością. On jest Początkiem i Końcem, Jest Pierwszym i Ostatnim, i On jest Tym, który rozpoczyna wiek i Tym, który przynosi jego koniec. Trzy etapy pracy, w różnych wiekach i miejscach, są niewątpliwie dziełem jednego Ducha. Wszyscy ci, którzy rozdzielają te etapy, są w sprzeczności z Bogiem”. (z rozdziału „Wizja dzieła Bożego (3)” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”).

Przez tysiące lat niewielu ludzi wiedziało naprawdę, że Pan Jezus jest samym Bogiem, że jest on ukazaniem się Boga i że Pan Jezus jest wcieleniem Jahwe. W rzeczywistości Biblia już dawno prorokowała to wyraźnie. W księdze Izajasza zostało powiedziane: „Jednak Jahwe spodobało się go zmiażdżyć i pogrążyć w smutku, gdy ze swej duszy uczyni ofiarę za grzech (lub gdy samego siebie złoży w ofierze za grzech)”. (Iz 53:10). Ten fragment Biblii pokazuje, że dla Pana Jezusa posłużyć jako ofiara za grzechy oznacza, że Jahwe ofiarowuje samego siebie jako ofiarę za grzechy i że Pan Jezus jest Jahwe. Pan Jezus powiedział też: „Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca”. (J 14:9). „Ojciec jest we mnie, a ja w nim”. (J 10:38). „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (J 10:30). Kiedy zaś Pan Jezus powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy,” miał na myśli to, że On i Jahwe są jednym Duchem. Słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa i te wypowiedziane przez Jahwe są takie same – jedne i drugie są prawdziwe, są wypowiedziami jednego Ducha i mają to samo źródło; to znaczy, że Pan Jezus i Jahwe są jednym Bogiem. Podobnie źródło słów wyrażanych przez Boga Wszechmogącego dni ostatecznych i tych wyrażanych przez Pana Jezusa jest takie samo, są one wypowiedziami Ducha Świętego, są prawdą i głosem Boga. Wszyscy ci, którzy wierzą w Pana, wiedzą dobrze, że Biblia zawiera więcej proroctw dotyczących powrotu Pana i Jego dzieła sądu Boga dni ostatecznych. Jak powiedział Pan Jezus: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli”. (J 14:3). „A oto przyjdę wkrótce”. (Obj 22:12). „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą”. (Łk 21:27). „Oto przychodzę jak złodziej”. (Obj 16:15). „Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym”. (J 12:48). W pierwszym liście Piotra również była mowa o tym, że „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego powróci w czasie dni ostatecznych i wypowie sądne słowa oraz dokona dzieła sądu. Gdy Bóg Wszechmogący przybywa w czasie dni ostatecznych, dokonuje On dzieła sądu, poczynając od domu Bożego, na fundamencie dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa i wyraża wszystkie prawdy dla oczyszczenia i zbawienia rodzaju ludzkiego. Chociaż dzieło Boga Wszechmogącego i dzieło Pana Jezusa są różne, ich źródło jest to samo – jeden Bóg! Jest to całkowite wypełnienie proroctwa Pana Jezusa: „”. (J 16:12-13). Wcielony Bóg Wszechmogący dni ostatecznych jest ucieleśnieniem Ducha prawdy, Wszechmogący Bóg jest powrotem Pana Jezusa.


Źródło: Kościół Boga Wszechmogącego

Zalecenie: Filmy o Bogu oparte na faktach


Czasy ostateczne to najważniejszy moment, by powitać przyjście Pana, jak więc powinniśmy to zrobić? Co możemy uczynić, żeby wejść do królestwa niebieskiego i zyskać życie wieczne? Pan Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. (Ewangelia Mateusza 7:7). Strona Ewangelii o zstąpieniu Królestwa poprowadzi Cię do szukania tajemnicy powrotu Pana Jezusa, abyś znalazł drogę do królestwa niebieskiego i wiecznego życia. Poznajmy je i wspólnie omówimy.

Porozmawiaj z nami na Messengerze

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale