3 obserwujących
491 notek
27k odsłon
30 odsłon

Najnowsze filmy religijne 2019 „Przepiękny głos” Klip filmowy (3)

Wykop Skomentuj

Najnowsze filmy religijne 2019 „Przepiękny głos” Klip filmowy (3) – Czy istnieją słowa i dzieło Boga poza Biblią?


Liu Qiguang: Pastorze Xia, bracie Shen, służyliście Panu wiele lat. Wasze zdanie powinno się opierać na słowach Pana, na Jego głosie. Nie potępiajcie ślepo Błyskawicy ze Wschodu. Nie przeciwstawiajcie się Bogu! 

Dong Jingxin: To prawda. 

Liu Qiguang: Przeczytajcie słowa Boga Wszechmogącego. Pan Jezus powiedział, że owieczki Boże słuchają Jego głosu. Jeżeli przeczytacie słowa Boga Wszechmogącego, z pewnością rozpoznacie w nich głos Boga. 

Pastor Xia: Chcesz, bym przeczytał słowa Boga Wszechmogącego, bym usłyszał głos Boga – nie ma takiej potrzeby! A tak naprawdę, to gdzie odnajdujemy głos Boga? Biblia to jedyne źródło Jego głosu. Dlaczego tego nie przyznasz? Pan Jezus zapowiedział swoje przyjście i dzięki Niemu usłyszeliśmy głos Boga, usłyszeliśmy głos Pana w Biblii. Jeżeli głos, który słyszysz, nie pochodzi z Biblii, Pan tego nie uzna. 

Co-worker Sun Elder Shen: Amen! 

Pastor Xia: Dlaczego tego nie widzisz? 

Elder Shen: Pastor Xia ma rację. Biblia zawiera wszystkie słowa Boga, więc czy można je znaleźć poza Biblią? 

Pastor Xia: Amen! 

Elder Shen: Czy twoje poszukiwanie głosu Boga poza Biblią nie oznacza porzucenia Biblii oraz drogi Pana? 

Co-worker Sun: Tak! 

Elder Shen: Nasza wiara w Pana zobowiązuje nas do nieustannego stania na straży Biblii, odstępowanie od niej to herezja. Musisz to zrozumieć!

Dong Jingxin: Pastorze Xia, bracie Shen, mówicie, że wszystkie słowa Pana zawarte są w Biblii i poza nią inne nie istnieją. Ale czy tak jest naprawdę? Czy Pan powiedział, że Biblia zawiera wszystkie Jego słowa? Czy On powiedział, że odstępowanie od Biblii jest herezją? Czy powiedział, że wszystkie słowa w Biblii są Jego głosem? Jako pastor i starszy powinniście wiedzieć, że Pan Jezus nauczał przez trzy i pół roku wszędzie tam, gdzie poszedł. Na pewno powiedział wiele rzeczy. Czy Jego nauki ograniczyły się jedynie do tych zapisanych w Biblii? Pamiętam, co powiedział Apostoł Jan: „Jest też jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane. Amen” (Ewangelia Jana 21: 25). Pastorze Xia, jak możesz twierdzić, że poza Biblią nie istnieją żadne słowa Boga? Nie jest to zgodne z faktami. 

Liu Qiguang: Racja. 

Dong Jingxin: Pan Jezus wyraźnie powiedział: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy” (Ewangelia Jana 16: 12-13). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Objawienie 3: 20). W Księdze Objawienia znajduje się wiele proroctw na ten temat: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Objawienie Jana 2-3). Zgodnie z tym, co mówisz, poza Biblią nie istnieją żadne inne słowa Boga. W jaki więc sposób proroctwa Pana mogłyby się wypełnić?

Liu Qiguang: Tak, proroctwa Pana są bardzo jasne. On powiedział, że po swoim powrocie przekaże nam więcej prawd. Pastorze Xia, ograniczasz Boże dzieło i słowa tylko do Biblii, ale nie szukasz głosu i słów Pana w dniach ostatecznych. W jaki sposób zdołasz usłyszeć głos Boga i powitać Pana? W jaki sposób będziesz mógł uczestniczyć w uczcie z Panem? Pastorze Xia, bracie Shen, jeżeli wysłuchacie słów Boga Wszechmogącego, wtedy sami dowiecie się, czy poza Biblią istnieją słowa Boga. 

Pastor Xia: Wobec tego czytaj. Chętnie wysłuchamy tego, co przekazują słowa Boga Wszechmogącego. 

Dong Jingxin: Bóg Wszechmogący rzecze: „Rzeczy zapisane w Biblii są ograniczone i nie są w stanie reprezentować całego dzieła Bożego. Cztery Ewangelie mają w sumie mniej niż sto rozdziałów, w których opisano skończoną liczbę wydarzeń, takich jak przeklinanie drzewa figowego przez Jezusa, trzy wyparcia się Pana przez Piotra, ukazanie się Jezusa uczniom po Jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, nauczanie o postach, nauczanie o modlitwie, nauczanie o rozwodzie, narodziny i genealogia Jezusa, powołanie uczniów przez Jezusa, itd. Człowiek ceni je jednak jak skarby, a nawet weryfikuje dzisiejsze dzieło na ich podstawie. Ludzie wierzą nawet, że wydarzenia opisane w Biblii to już cała praca, jaką Jezus wykonał w swoim życiu, jakby Bóg był w stanie uczynić tylko tyle i nic więcej. Czyż nie jest to niedorzeczne?” „Niegdyś, w Wieku Łaski, Jezus wygłosił do swoich uczniów szereg kazań, na przykład: jak postępować, jak się zgromadzać, jak prosić w modlitwie, jak traktować innych itd. Wykonał dzieło właściwe dla Wieku Łaski i wyjaśnił tylko, jak uczniowie i ci, którzy za Nim podążali, powinni praktykować. Wykonał on tylko dzieło Wieku Łaski, nie dzieło dni ostatecznych. Dzieło Boga w każdym wieku ma wyraźne granice; wykonuje On tylko pracę obecnego wieku i nigdy nie wykonuje następnego etapu dzieła z wyprzedzeniem. Tylko w ten sposób Jego dzieło właściwe dla każdego wieku może wysunąć się na pierwszy plan. Jezus mówił tylko o znakach dni ostatecznych, o tym, jak być cierpliwym i jak być zbawionym, jak żałować grzechów i jak je wyznawać, jak nosić krzyż i znosić cierpienie; nigdy nie mówił o tym, w co człowiek w dniach ostatecznych powinien wkroczyć i jak powinien starać się wypełniać wolę Bożą. Czy zatem nie byłoby błędem poszukiwanie w Biblii Bożego dzieła dni ostatecznych? Co możesz dostrzec trzymając jedynie Biblię w rękach? Czy będzie to interpretator Biblii czy kaznodzieja, kto może posiadać wcześniejszą wiedzę o dzisiejszym dziele?” „Fakt, który wyjaśniam tutaj, jest następujący: to, czym Bóg jest i co ma, jest na zawsze niewyczerpalne i nieograniczone. Bóg jest źródłem życia oraz wszystkich rzeczy. Boga nie potrafi zmierzyć żadne stworzenie. Na koniec wciąż muszę przypomnieć wszystkim: nie wytyczajcie Bogu po raz kolejny granic w książkach, słowach czy Jego przeszłych wypowiedziach. Jest tylko jedno słowo dla określenia Bożego dzieła – nowe. Nie lubi On iść starymi ścieżkami ani powtarzać swego dzieła, a co więcej nie chce, aby ludzie czcili Go przez wytyczanie Mu granic. Takie jest usposobienie Boga”.


Zalecenie: Znaki końca czasów


Witaj na stronie internetowej wspólnoty chrześcijańskiej Błyskawica ze Wschodu. Chcesz dowiedzieć się, jak powitać powrót Pana Jezusa? Napotykasz chaos i problemy w swojej wierze i życiu? Zgłębimy te kwestie podczas wspólnej rozmowy!

Porozmawiaj z nami na Messengerze

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale