3 obserwujących
428 notek
23k odsłony
24 odsłony

Co to jest skrucha – Biada tym, którzy ponownie krzyżują Boga

Wykop Skomentuj

Co to jest skrucha – Biada tym, którzy ponownie krzyżują Boga

Podczas dni ostatecznych, Bóg wcielił się w Chinach, by działać; wyraził miliony słów, podbijając i zbawiając grupę ludzi swym słowem, i wprowadzając do nowej ery sądu, począwszy od domu Boga. Dzisiaj rozpowszechnianie Bożego dzieła podczas dni ostatecznych osiągnęło swój punkt kulminacyjny w Chinach kontynentalnych. Większość ludzi w Kościele katolickim, a także tych reprezentujących wszystkie wyznania chrześcijańskie i odłamy wyznaniowe, którzy podążają za prawdą, powróciła przed Boży tron. Wcielony Bóg wypełnił dzieło „tajemnego przyjścia Syna Człowieczego” przepowiadanego w Biblii, i wnet ukaże się publicznie każdemu narodowi i w każdym miejscu na świecie. Wszyscy ludzie w każdym narodzie i miejscu, którzy łaknęli Bożego ukazania się, będą oglądać Boże publiczne ukazanie się. Żadna siła nie może powstrzymać ani zniszczyć Bożego królestwa, a każdy, kto sprzeciwia się Bogu, będzie ukarany Bożym gniewem, zgodnie z brzmieniem Bożych słów: „Moje królestwo nabiera kształtu nad całym wszechświatem, a Mój tron rządzi w sercach setek milionów ludzi. Z pomocą aniołów Moje wielkie osiągnięcie wkrótce zacznie przynosić owoce. Wszyscy Moi synowie i Mój lud z zapartym tchem czekają na Mój powrót, tęskniąc za tym, abym połączył się z nimi, byśmy nigdy więcej nie zostali rozdzieleni. Jak niezliczona ludność Mojego królestwa mogłaby nie biec ku sobie, świętując radośnie Moje zjednoczenie z nimi? Czy za to spotkanie nie trzeba zapłacić żadnej ceny? W oczach wszystkich ludzi jestem godzien czci, w ich słowach jestem rozgłaszany. Gdy wrócę, jeszcze dobitniej pokonam wszystkie siły wroga. Nadszedł czas! Rozpocznę Moje dzieło, będę panował jako Król wśród ludzi! Moment Mojego powrotu jest teraz! Za chwilę wyruszę! Na to wszyscy liczą i tego właśnie pragną. Pozwolę całej ludzkości zobaczyć nadejście Mojego dnia i pozwolę z radością powitać jego nadejście!” (Rozdział 27 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Wszyscy ci, których kocham, na pewno będą żyli wiecznie, a wszyscy ci, którzy stoją przeciwko Mnie, otrzymają z Mojej ręki wieczne karcenie. Ponieważ jestem Bogiem zazdrosnym, nie będę pobłażliwy dla ludzi za wszystko, co uczynili. Będę czuwać nad całą ziemią, a objawiając się na Wschodzie świata ze sprawiedliwością, majestatem, gniewem i karceniem, objawię się niezliczonym zastępom ludzi!” (Rozdział 26 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Boże zdumiewające dzieło ujawniło wszystkich antychrystów, fałszywych proroków i zwodzicieli. Zdemaskowało fałszywych wierzących, którzy szukają tylko Bożej łaski, strawy pod dostatkiem i zaspokojenia swoich potrzeb. Boże słowo jest jak ostry miecz obosieczny, który przebija serce i ducha człowieka, sprawiając, że ci, którzy nienawidzą, zostają zganieni, a ci, którzy nie znoszą czystych słów i którzy nie kochają prawdy, ukazują swe prawdziwe oblicze.

W słowach, które Bóg wyraża podczas swojego tajemnego przybycia, by działać, dostrzegamy prawdę o ludzkim sprzeciwianiu się Bogu i o buncie przeciwko Bogu, które ujawniają się przeważnie w trzech aspektach:

1. Powód, dla którego ludzkość często grzeszy, sprzeciwia się Bogu i buntuje przeciwko Niemu, jest wyłącznie taki, że – w wyniku zepsucia ludzi przez szatana – ich natura została opanowana przez różne rodzaje jadu szatana i stała się naturą sprzeciwiającą się Bogu i buntującą się przeciwko Niemu. Stąd ludzie grzeszą każdego dnia i często wyznają swe grzechy, lecz wciąż nie są w stanie wyzwolić się z więzów i kajdan swojej szatańskiej natury. Natura człowieka, która buntuje się przeciwko Bogu, jest przyczyną jego grzechu.

2. Ludzkość została do głębi zepsuta przez szatana. Ludzkie serca zostały napełnione jedynie filozofiami szatana, zasadami życia szatana i sposobami myślenia szatana, czyniąc je niezdolnymi do zrozumienia lub poznania, że Boże słowo jest prawdą. Bez oświecenia i iluminacji Ducha Świętego, ludzkość nie jest w stanie przyjąć prawdy. Nawet jeśli zepsuta ludzkość wierzy w Boga, ludzie jedynie uznają, że Bóg istnieje; nie uznają zaś, że Bóg jest prawdą. Jako taka, zepsuta ludzkość często osądza Boga, atakuje Boga, sprzeciwia się Bogu i buntuje się przeciw Bogu.

3. Ludzkość została zbyt głęboko zepsuta przez szatana. Nawet ci, którzy przez wiele lat wierzyli w Boga, nigdy nie poznają Boga bez Jego sądu i karcenia albo dzieła zbawienia wcielonego ciała. W swojej wierze w Boga mogą tylko korzystać z Bożej łaski i uznawać, że Bóg naprawdę istnieje. Nie mogą naprawdę znać Boga. Mogą tylko być napełnieni religijnymi doktrynami i pojęciami, stając się jeszcze bardziej aroganccy i zadufani w sobie, a nawet ośmielać się osądzać Boga, oskarżać Boga i bluźnić Bożemu dziełu. Nie ma w tym nic nowego, ale zdarza się tak często w religijnym świecie, co wymaga od ludzi głębokiego zastanowienia się, i całkowicie wypełniło słowa Jezusa: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość” (Mt 7:21-23). Wszyscy wyraźnie widzieliśmy, że w religijnym świecie jest zbyt wielu ludzi, którzy pracują w imię Pana, lecz sprzeciwiają się Bożemu dziełu dni ostatecznych i potępiają je. Wszyscy ci, którzy wierzą w Boga, ale uznają jedynie, że Bóg istnieje, a nie wiedzą, że Bóg jest prawdą, są podatni na sprzeciwianie się Bogu, atakowanie Boga i bluźnienie przeciwko Bogu. Mając pewne rozeznanie w Biblii i doktrynach religijnych, wierzą, że posiedli prawdę i znają Boga. Ośmielają się nawet bluźnić przeciwko dziełu Ducha Świętego i żywią wątpliwości co do wcielonego Chrystusa. Jedyne, co ich czeka, to sprawiedliwe, majestatyczne i gniewne osądzenie i skarcenie przez Boga. W dniu Bożego publicznego przybycia wszystko zostanie ujawnione!

Często słyszeliśmy od ludzi głoszących ewangelię w różnych miejscach, że wielu tych, którzy kiedyś sprzeciwiali się dziełu Boga Wszechmogącego albo przeszkadzali i utrudniali ludziom przyjmowanie Boga Wszechmogącego, zostało w różnym stopniu ukaranych i przeklętych. Można powiedzieć, że w pewnej mierze odgrywało to pozytywną i motywującą rolę w naszym dziele ewangelii. Słysząc takie informacje, nie pozostało nam nic innego, jak tylko wychwalać Bożą sprawiedliwość; a nawet więcej, dziękowaliśmy Bogu za wysłuchanie naszych modlitw. Ponadto cześć i podziw dla Boga spontanicznie pojawiły się w naszych sercach. Bóg nie opuści owiec należących do Niego ani tym bardziej nie da umknąć nikomu, kto popełnia zło i Mu się sprzeciwia. Bóg jest wszechobecny i wszechmocny, a Boże dzieło nie może być wstrzymane przez żadną wrogą moc. Bóg pokazał nam tak wiele przypadków ukarania zła. Wierzymy, że jest to także milczące ostrzeżenie dla każdego z nas. Stąd sporządziliśmy listę przypadków karania, która obejmuje ludzi z Kościoła katolickiego i tych reprezentujących różne wyznania chrześcijańskie i odłamy wyznaniowe. Dotyczy ona tylko okresu od 1993 do 2002 roku, zaś jej zasięg obejmuje 24 prowincje i miasta. Zebraliśmy ponad 10 000 przypadków ludzi ukaranych za sprzeciwianie się Bogu Wszechmogącemu, wśród których wybraliśmy ponad 870 typowych. Same te przypadki wystarczą, aby każdy wyciągnął z nich wnioski (por. Typowe przypadki kar za sprzeciwianie się Bogu Wszechmogącemu).

Pełny tekst


Witaj na mojej platformie! Chociaż wierzymy w Pana i nasz grzech został przebaczony, wciąż żyjemy w grzechu i nie jesteśmy w stanie się uwolnić. Biblia mówi: „bez świętości nikt nie ujrzy Pana”. Czy człowiek, który często grzeszył, może wejść do królestwa Bożego? Jak możemy zostać uwolnieni z niewoli grzechu i oczyszczeni do królestwa niebieskiego? Odpowiemy na twoje pytania za pośrednictwem Messengera, kliknij link, aby dołączyć do czatu w dowolnym momencie!

Porozmawiaj z nami na WhatsApp

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale