3 obserwujących
577 notek
33k odsłony
37 odsłon

Czym jest dzieło Ducha Świętego? Jak przejawia się dzieło Ducha Świętego?

Wykop Skomentuj1

Ważne słowa Boga:

Dzieło Ducha Świętego to forma czynnego przewodnictwa i pozytywnego oświecenia. Nie pozwala ludziom pozostawać biernymi. Przynosi im pocieszenie, zapewnia wiarę i determinację oraz umożliwia dążenie do zostania udoskonalonym przez Boga. Kiedy Duch Święty pracuje, ludzie potrafią aktywnie wejść; nie są bierni ani zmuszani, tylko podejmują inicjatywę. Kiedy Duch święty pracuje, ludzie są zadowoleni i ochoczy, skorzy do bycia posłusznymi i z przyjemnością okazują pokorę. I chociaż wewnątrz są zbolali i krusi, postanawiają współdziałać, chętnie cierpią, są w stanie zachować posłuszeństwo i nie są skażeni ludzką wolą, myśleniem człowieka, a już na pewno nie przez ludzkie pragnienia i motywacje. Kiedy ludzie doświadczają dzieła Ducha Świętego, stają się szczególnie święci wewnątrz. Ci, którzy są pod wpływem dzieła Ducha Świętego, urzeczywistniają miłość do Boga, miłość do swoich braci i sióstr oraz znajdują upodobanie w rzeczach, które podobają się Bogu i brzydzą się tymi, które brzydzą Boga. Ludzie dotknięci dziełem Ducha Świętego posiadają zwykłe człowieczeństwo, są nim owładnięci i wciąż szukają prawdy. Kiedy Duch Święty pracuje nad ludźmi, stają się oni coraz lepsi, a ich człowieczeństwo staje się coraz bardziej zwykłe i choć czasami ich współpraca może być niemądra, ich motywacje są słuszne, ich wkroczenie pozytywne. Nie usiłują przerywać i nie ma w nich wrogości. Dzieło Ducha Świętego jest zwykłe i prawdziwe, Duch Święty pracuje nad człowiekiem według zasad zwykłego życia ludzkiego, On oświeca i prowadzi ludzi zgodnie z rzeczywistym dążeniem zwykłych ludzi. Kiedy Duch Święty pracuje nad ludźmi, prowadzi ich i oświeca zgodnie z potrzebami zwykłych ludzi, dba o nich bacząc na ich potrzeby oraz pozytywnie prowadzi i oświeca odpowiednio do ich niedostatków i słabości; kiedy Duch Święty pracuje, dzieło to pozostaje w zgodzie z zasadami zwykłego życia człowieka i tylko w prawdziwym życiu ludzie potrafią spostrzec dzieło Ducha Świętego. Jeśli w swoim codziennym życiu ludzie pozostają w pozytywnym stanie i prowadzą zwykłe życie duchowe, to wówczas posiadają dzieło Ducha Świętego. W takim stanie, kiedy jedzą i piją słowa Boga, to posiadają wiarę; kiedy się modlą, są natchnieni; gdy coś im się przytrafia, nie są bierni; kiedy coś się dzieje, są w stanie dostrzec nauki, jakich udzielić chce im Bóg, i nie są oni bierni ani słabi; chociaż zmagają się z rzeczywistymi przeciwnościami, są gotowi przestrzegać wszystkich ustaleń Boga.

z rozdziału „Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


Gdy Duch Święty działa w celu oświecenia ludzi, przekazuje im na ogół wiedzę o dziele Boga oraz o ich prawdziwym wejściu oraz prawdziwym stanie, a także daje im determinację, pozwala im pojąć skwapliwe intencje Boga i Jego wymagania dotyczące dziś człowieka, daje im stanowczość, by się otwierać pod każdym względem. Nawet gdy ludzie doświadczają rozlewu krwi i ponoszą ofiary, muszą działać dla Boga, nawet gdy spotykają się z prześladowaniem i przeciwnościami losu, muszą mimo to miłować Boga, nie mieć żalu i trwać przy świadectwie na rzecz Boga. Taka determinacja wypływa z poruszeń dokonywanych przez Ducha Świętego i z działania Ducha Świętego – ale wiecie, że nie doświadczycie takich poruszeń w każdym momencie. Czasem w trakcie zgromadzeń czujecie się niezwykle poruszeni i zainspirowani, głosicie chwałę i tańczycie. Czujecie, że posiadacie niewiarygodne zrozumienie innych członków wspólnoty, czujecie się zupełnie nowi wewnętrznie, wasze serca są absolutnie czyste, bez żadnego poczucia pustki – wszystko to wiąże się z działaniem Ducha Świętego. Jeśli przewodzicie innym, a Duch Święty obdarowuje was szczególnym oświeceniem i iluminacją, gdy udajecie się do pracy w kościele, sprawiając, że jesteście wyjątkowo szczerzy, odpowiedzialni i poważni w swojej pracy, wiąże się to z działaniem Ducha Świętego.

z rozdziału „Praktyka (1)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


Dzieło Ducha Świętego jest wyjątkowo zwyczajne i podczas gdy pracuje On nad ludźmi, ci wciąż mają kłopoty, wciąż płaczą, cierpią, są słabi, wciąż wiele spraw pozostaje dla nich niejasnymi, a jednak w takim stanie potrafią powstrzymać swój regres i są w stanie kochać Boga. Chociaż płaczą i są zrozpaczeni, wciąż są w stanie wychwalać Boga; dzieło Ducha Świętego jest wyjątkowo zwyczajne i ani trochę nadprzyrodzone. Większość ludzi uważa, że jak tylko Duch Święty zacznie pracować, dochodzi do zmian w ich stanie i zostają pozbawieni podstawowych rzeczy. Takie przekonania są mylne. Kiedy Duch Święty pracuje nad człowiekiem, bierność w człowieku wciąż w nim jest, a jego status pozostaje taki sam, dostąpił on jednak oświecenia i iluminacji przez Ducha Świętego, więc jego stan jest bardziej zaangażowany, kondycja zwyczajna i szybko zachodzi w nim zmiana.

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale