3 obserwujących
585 notek
28k odsłon
  66   0

Podstawowe wierzenia Kościoła Boga Wszechmogącego

Podstawowe wierzenia Kościoła Boga Wszechmogącego

(1) Dogmaty Kościoła Boga Wszechmogącego

Dogmaty chrześcijaństwa mają swoje źródło w Biblii, a dogmaty Kościoła Boga Wszechmogącego mają swe źródło w prawdach wyrażonych przez Boga od czasu stworzenia w ramach dzieła Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa. Innymi słowy, Stary Testament, Nowy Testament i Biblia Wieku Królestwa – Słowo ukazujące się w ciele – wyrażone przez ponownie przybyłego Pana Jezusa dni ostatecznych, Boga Wszechmogącego, są podstawowymi wierzeniami i dogmatami Kościoła Boga Wszechmogącego. Stary Testament jest zapisem dokonanego przez Boga Jahwe dzieła ustanawiania praw i przykazań oraz przewodzenia życiu człowieka w Wieku Prawa; Nowy Testament jest zapisem dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa w Wieku Łaski; Słowo ukazujące się w ciele jest całością prawdy o oczyszczeniu i zbawieniu rodzaju ludzkiego, wyrażoną przez Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa, jak i świadectwem Bożego dzieła sądu w czasie dni ostatecznych. Prawdziwa Biblia jest całością Bożych wypowiedzi w czasie trzech etapów dzieła, zaś podstawowe wierzenia Kościoła Boga Wszechmogącego są wszystkimi wypowiedziami Boga w czasie trzech etapów dzieła, czyli wszystkimi prawdami wyrażonymi przez Boga w czasie tych trzech etapów dzieła. Trzy Pisma Święte są podstawowymi wierzeniami i dogmatami Kościoła Boga Wszechmogącego.

Chrześcijaństwo narodziło się z dzieła Pana Jezusa w Wieku Łaski, ale Pan Jezus Chrystus, w którego wierzy chrześcijaństwo, dokonał jedynie dzieła odkupienia w Wieku Łaski. Ponieważ wcielony Pan Jezus został ukrzyżowany i posłużył jako ofiara za grzechy ludzkości, wybawiając człowieka z rąk szatana oraz uwalniając go od potępienia i klątwy prawa, człowiek musiał jedynie stanąć przed Bogiem, wyznać swoje grzechy i wyrazić żal, aby dostąpić przebaczenia grzechów i cieszyć się szczodrą łaską i błogosławieństwem zesłanym przez Boga. Takie było dzieło odkupienia wykonane przez Pana Jezusa. Chociaż ludzkie grzechy zostały wybaczone w akcie odkupienia przez Pana Jezusa, człowiek nie został oczyszczony ze swej grzesznej natury, był nią nadal związany i kontrolowany przez nią, grzesząc i opierając się Bogu poprzez okazywanie arogancji i pychy, dążąc do sławy i zysku, żywiąc zazdrość i będąc kłótliwym, kłamiąc i zwodząc ludzi, podążając za nikczemnymi trendami tego świata i tak dalej. Człowiek nie wyzwolił się z niewoli grzechu i nie stał się świętym, dlatego też Pan Jezus przepowiadał wiele razy, że przyjdzie ponownie, dokonać dzieła sądu dni ostatecznych: „A oto przyjdę wkrótce”. (Obj 22:12). „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym”. (J 12:47-48). Jest też napisane w pierwszym liście Piotra, że „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (1P 4:17). Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, jest ponownie przybyłym Panem Jezusem. Wyraził on wszystkie prawdy dla oczyszczenia i zbawienia człowieka i dokonał działa sądu, poczynając od domu Bożego, oraz w pełni wypełnił biblijne proroctwa. Słowo ukazujące się w ciele, wyrażone przez Boga Wszechmogącego, jest tym, „co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:7), zgodnie z przepowiednią w Księdze Objawienia, i stanowi świadectwo dzieła Bożego sądu w dniach ostatecznych. Dzieło sądu dokonane przez Boga Wszechmogącego jest ostatnim etapem dzieła zbawienia Bożego dla rodzaju ludzkiego; jest też etapem najbardziej podstawowym i kluczowym. Jeśli człowiek chce być ocalonym przez Boga i wejść do królestwa niebieskiego, musi zaakceptować Boże dzieło sądu, a w tym wypełniają się słowa Pana Jezusa: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Obj 3:20). Tylko jeśli człowiek przyjmie i doświadczy sądu oraz karcenia przez Boże słowa, będzie mógł poznać świętość i sprawiedliwość Boga, poznać istotę i naturę ludzkiego zepsucia dokonanego przez szatana i jego rzeczywistą prawdę, prawdziwie skruszyć się przed Bogiem, pozbyć się wszelkiego grzechu i osiągnąć świętość, stając się tym, który jest posłuszny Bogu, czci Boga i który będzie przez Boga pozyskany. Tylko wtedy taki człowiek będzie się kwalifikował do tego, by odziedziczyć Boże obietnice i błogosławieństwa oraz zyskać piękne miejsce przeznaczenia.

Dogmaty Kościoła Boga Wszechmogącego mają swe źródło we wszystkich prawdach, wyrażonych przez Boga w trzech etapach Jego dzieła, co oznacza, że mają swe źródło w słowach Boga zapisanych w Biblii oraz w Słowie ukazującym się w ciele. Bóg rozpoczął dzieło zbawienia rodzaju ludzkiego poczynając od stworzenia świata i plan zarządzania dla zbawienia człowieka nie będzie skończony, dopóki nie skończy on dzieła sądu, poczynając od domu Bożego, w czasie dni ostatecznych. Ze słów i wszystkich prawd, które wyraził Bóg w trzech etapach dzieła, jesteśmy w stanie dostrzec wyraźnie, że niezależnie od tego, czy chodzić będzie o dzieło Boga dokonane poprzez posługiwanie się ludźmi na początku Wieku Prawa, czy też o dzieło Wieku Łaski i Wieku Prawa, gdy był On dwukrotnie wcielony, to wszystkie one są wypowiedziami i wyrażeniami prawdy jednego Ducha; w istocie jest to jeden Bóg, który mówi i działa. Tak więc dogmaty Kościoła Boga Wszechmogącego czerpią swoje źródło z Biblii i ze Słowa ukazującego się w ciele.

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale