3 obserwujących
585 notek
26k odsłon
  19   0

A co dokładnie oznacza posłuszeństwo Bogu i naśladowanie Boga

Sadzę, że teraz wszystko jest już dla was jasne. Bóg osobiście świadczy o wszystkich ludziach, których sam wybrał i namaścił. A jeżeli nawet nie, to przynajmniej zawsze świadczyć o nich będzie działanie Ducha Świętego. Tacy ludzie mogą wskazać drogę wybrańcom Boga i pomóc im otrzymać życie. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, święty, wszyscy ludzie wybrani i namaszczeni przez Boga na pewno działają zgodnie z jego wolą. Z pewnością nie okażą się obłudnymi faryzeuszami ani też nienawidzącymi prawdy i przeciwstawiającymi się Bogu antychrystami. Przyjrzymy się zatem teraz współczesnym pastorom i przywódcom religijnym. Większość z nich prawdopodobnie ukończyła szkoły teologiczne. Nie zostali oni osobiście namaszczeni przez Boga. Koncentrują się jedynie na studiowaniu teologii i Biblii. Ich praca i nauczanie polega głównie na przekazywaniu wiedzy na temat Biblii, teologii lub na temat postaci i historii biblijnych, tła historycznego i tak dalej. Zajmują się także nauczaniem ludzi o rytuałach religijnych i postępowaniu zgodnie z zasadami. Ale nie starają się przekazywać prawdy zawartej w słowach Boga. Nie wskazują ludziom, by praktykowali Jego słowa i przestrzegali Jego przykazań. Nigdy nie mówią o tym, jak poznać siebie, ani o prawdziwym doświadczeniu związanym z wejściem w życie. I nigdy nie omawiają prawdziwej wiedzy o Bogu. Czy tego rodzaju praca i nauka zdołają dokonać dzieła Ducha Świętego? Czy taka posługa może być zgodna z intencjami Boga? Czy sprawi, że będziemy iść za prawdą i wkroczymy na właściwą ścieżkę wiary w Boga? Czy wyjaśniając Biblię w taki sposób, nie idą własną ścieżką i nie przeciwstawiają się Bogu? Bóg Wszechmogący wyraża prawdy i dokonuje swego dzieła sądu. Ci przywódcy religijni wiedzą dobrze, że słowo Boga Wszechmogącego jest prawdą i może oczyścić oraz zbawić ludzi. A mimo to nie przyjmują go. To odrażające, że nie pozwalają wierzącym czytać słów Boga Wszechmogącego ani słuchać głosu Boga. Aby chronić swój status i źródło utrzymania, szargają oni imię Boga Wszechmogącego i potępiają Go. Współpracują nawet z szatańskim reżimem Komunistycznej Partii Chin przy aresztowaniu i prześladowaniu ewangelików. Czy zachowanie tych pastorów i starszych czymkolwiek różni się od tego, co robili faryzeusze, kiedy sprzeciwiali się Panu Jezusowi? Czy ludzie ci nie stoją nam na przeszkodzie do przyjęcia prawdziwej drogi? Jak ci nienawidzący prawdy i potępiający Boga ludzie mogliby zostać namaszczeni i użyci do pracy przez Boga?! Czy Bóg powołałby te nienawidzące prawdę i działające wbrew Jego woli osoby do tego, by poprowadziły ludzi przez Niego wybranych? Z pewnością nie. Taka jest prawda.

W kręgach religijnych jest wielu niedorzecznych ludzi, którzy ciągle nadużywają słów z Biblii, aby tworzyć nakazy. Utrzymują oni, że wszyscy ci obłudni faryzeusze, pastorzy i przywódcy religijni zostali wybrani i namaszczeni przez Boga. Czy nie jest to wyraźne przeciwstawianie się Bogu i poważne bluźnierstwo przeciw Niemu? Wiele osób po prostu nie umie rozróżnić tych spraw. Wierzą w Pana, ale nie wychwalają Go. Zamiast tego skupiają się na darach, statusie i władzy, czczą pastorów i starszych i ślepo im wierzą. Nie umieją rozróżnić, czy w danej osobie jest działanie Ducha Świętego i nie potrafią zobaczyć prawdy. Myślą, że jeśli ktoś uzyskał ordynację na pastora i dary oraz umie analizować Biblię, to oznacza, że został on zatwierdzony i namaszczony przez Boga i że należy mu być posłusznym. Niektórzy są jeszcze bardziej niedorzeczni. Sądzą, że słuchanie pastorów i starszych to posłuszeństwo wobec Boga, a przeciwstawianie się im to przeciwstawianie się Bogu. Skoro takie jest wasze zdanie, czy chcecie przez to powiedzieć, że główni żydowscy kapłani, skrybowie i faryzeusze, którzy bardzo dobrze znali Biblię i często tłumaczyli ją innym osobom, ale przeciwstawiali się Panu Jezusowi i potępiali go, kiedy pojawił się i czynił swoje dzieło, że ci ludzie, którzy nawet potem żywcem Go ukrzyżowali, że ci ludzie byli osobami namaszczonymi przez Boga i wykonującymi Jego wolę? Jeśli ktoś postępował tak, jak ci żydowscy przywódcy i potępiał Pana Jezusa, to czy oznacza to, że był to człowiek posłuszny Bogu? Czy powiedzielibyście, że ci, którzy odrzucili żydowskich przywódców i poszli za Panem Jezusem, byli tymi osobami, które przeciwstawiały się Bogu? A więc pogląd, że „słuchanie pastorów i starszych to posłuszeństwo Bogu, a sprzeciw wobec nich to sprzeciwianie się Bogu” jest poglądem kompletnie absurdalnym i fałszywym! My, wierzący w Boga powinniśmy mieć jasność: jeżeli pastorzy i starsi wyraźnie przeciwstawiają się Bogu, a ścieżka, którą wytyczają, jest sprzeczna z prawdą i niezgodna z wolą Boga, to powinniśmy zdecydowanie stanąć po Jego stronie, obnażyć ich oraz ich odrzucić. To jest prawdziwe posłuszeństwo Bogu. To jest porzucenie ciemności dla światła i spełnienie intencji Boga. Jeśli więc zastanawiacie się nad tym, jak postępować z pastorami i starszymi, to powinniśmy dążyć do prawdy i głębokiego zrozumienia intencji Boga. Jeśli pastorzy i starsi są ludźmi, którzy ukochali prawdę i dążą do niej, to będzie im towarzyszyć dzieło Ducha Świętego. Będą nas oni prowadzić ku doświadczaniu słów Boga, bojaźni Bożej i odejściu od zła. Co więcej, szacunek dla takich ludzi, a także podążanie za nimi są zgodne z intencjami Boga. Ale jeżeli nie ukochali prawdy i zależy im tylko na przekazywaniu swojej wiedzy o Biblii oraz teologii, jeśli dbają tylko o to, żeby się popisać i podbudować, po to, byśmy ich czcili i słuchali, jeśli nie wychwalają Boga i nie niosą Mu świadectwa, nie wskazują nam, byśmy praktykowali i doświadczali słów Boga, to są to ludzie potępieni i przeklęci przez Boga. A my stawimy opór Bogu, jeśli nadal będziemy ich czcić, podążać za nimi i okazywać im posłuszeństwo. To byłoby całkiem sprzeczne z intencjami Boga.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale