177 obserwujących
3833 notki
4013k odsłon
  402   0

Już ponad 200 tys. przedsiębiorców w „małym ZUS”

1. Jeszcze do 2 marca mogą się zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, aby zostać objętym „małym ZUS”, a już do tej pory w tym systemie funkcjonuje ponad 200 tysięcy takich podmiotów.
Około 160 tysięcy to przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do tego systemu na początku 2019 roku, wtedy można było być objętym „małym ZUS” jeżeli kwota przychodów w roku poprzednim nie przekraczała 30-krotności najniższego wynagrodzenia, czyli kwoty 67,5 tysiąca złotych.
Od lutego tego roku kwotę tych przychodów prawie podwojono, wynosi ona teraz 120 tysięcy zł (chodzi o przychody przedsiębiorcy z roku poprzedniego), co spowodowało zgłoszenie się do objęcia „małym ZUS” kolejnych 50 tysięcy przedsiębiorców.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że w tym roku „małym ZUS” może zostać objętych nawet 300 tysięcy przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
2. Od lutego tego roku w „małym ZUS” zmienił się sposób liczenia składek ubezpieczeniowych, teraz kwota składek zależy od dochodu przedsiębiorcy, a podstawą obliczania składek na ZUS jest 50% przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.
Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na ZUS, będzie się ona musiała zmieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego (na rok 2020 to kwota 780 zł), a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2020 roku to kwota 3136,20zł).
Przykładowo dla przedsiębiorcy, który osiągnie przeciętny dochód ok. 2,8 tys. zł, składka na ubezpieczenie społeczne w 2020 roku wyniesie ok.422, co oznacza, że oszczędzi on w stosunku do dotychczasowej składki na ZUS ok. 550 zł miesięcznie (składka ta w 2020 roku wyniesie 992,3 zł).
Z kolei przedsiębiorca, który osiągnie przeciętny miesięczny dochód w wysokości 4 tys. zł zapłaci składkę na ubezpieczenia społeczne ok. 632 zł, a więc w stosunku do prognozowanej składki na ZUS w 2020 roku zaoszczędzi ok. 359 zł miesięcznie.
Wreszcie przedsiębiorca, który osiągnie przeciętny miesięczny dochód w wysokości około 5 tys. zł, zapłaci ok. 791 zł składki, co oznacza oszczędność około 201 zł miesięcznie w stosunku do prognozowanego obciążenia ZUS na rok 2020.
3. Nie zmieniły się pozostałe warunki korzystania z „małego ZUS” obowiązujące od lutego 2019 roku.
Jak już wspomniałem kwota przychodów w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 tys. zł, przy czym jeżeli działalność trwała krócej niż rok, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.
Z „małego ZUS” nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży z podatku VAT oraz te które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. wspólnik spółki jawnej).
Z „małego ZUS” nie może skorzystać także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy, to co robiła jako pracownik, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
Z „małego ZUS” można korzystać dopiero po wykorzystaniu „ulgi na start” (sześciomiesięczne zwolnienie ze składki ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, oczywiście jeżeli przedsiębiorca się na nie zdecydował) oraz preferencyjnych składek ZUS (możliwość płacenia połowy składki ZUS przez 2 lata).
Należy także przypomnieć, że z „małego ZUS” można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia firmy, oraz że ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne czy składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorca odprowadza w pełnej wysokości.

Lubię to! Skomentuj18 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka