Blog
Zbigniew Kuźmiuk
Zbigniew Kuźmiuk
169 obserwujących 3079 notek 3292501 odsłon
Zbigniew Kuźmiuk, 9 lipca 2018 r.

Sejm przyjął ustawy wspomagające budowanie mieszkań na wynajem

454 26 0 A A A

1. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu zostały przegłosowane dwie ustawy wspomagające budowanie mieszkań na wynajem: o dopłatach do najmu, a także o ułatwieniach i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
Oznacza to uruchomienie ważnych instrumentów wspierania inwestycji mieszkań na wynajem, a więc tym samym przyśpieszenie realizacji sztandarowego programu Prawa i Sprawiedliwości – Mieszkanie plus.
Wprawdzie pierwsze mieszkania w ramach tego programu oddano już najemcom w Białej Podlaskiej (186 mieszkań) i w Jarocinie (96 mieszkań, a 260 kolejnych jest budowie) ale są to mieszkania budowane na podstawie umów zawartych w pomiędzy BGK-Nieruchomości i obydwoma samorządami.
2. Zgodnie z ustawą o dopłatach do najmu będą one adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (uzależnionym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i nieposiadających innego mieszkania.
Wysokość dopłat będzie od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie (tzw. wskaźników odtworzeniowych) oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej liczbą członków gospodarstwa domowego - im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym wyższe dopłaty).
Jednoosobowe gospodarstwa domowe mogą się ubiegać o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowane przez GUS, za każdą kolejną osobę w gospodarstwie limit ten będzie podwyższany o 30 punktów procentowych, a wiec dla gospodarstwa dwuosobowego limit ten będzie wynosił 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dla trzyosobowego 120%, czteroosobowego 150% itd.
Dopłaty będą przyznawane na 9 lat, przy czym beneficjenci będą co roku weryfikowani (czy nadal spełniają kryteria), a w sytuacji, kiedy dochody okażą się wyższe, prawo do dopłat będzie wygaszane (będzie jednak możliwość ich wznowienia np. po powiększeniu rodziny, przy czym okres ich pobierania nie może przekroczyć 9 lat).
3. Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy, przy czym mogą to być zarówno nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania w istniejącym budynku mieszkalnym znajdującym się na obszarze Specjalnej Strefie Rewitalizacji, poddane remontowi lub przebudowie.
Kryteria społeczne określające preferencje dla beneficjentów dopłat do czynszów, będzie ustalać rada gminy, będzie on mogła wybrać z określonego w ustawie katalogu, komu w pierwszej kolejności będą wynajmowane mieszkania z dopłatą.
Rząd zakłada, że efektem proponowanych rozwiązań będzie stworzenie sektora mieszkań na wynajem budowanych przez podmioty instytucjonalne, zarządzane całymi budynkami z mieszkaniami na wynajem.
Inwestorzy w mieszkania na wynajem będą podpisywali umowy z gminą, która wiedząc, jakie jest zapotrzebowanie na tego rodzaju mieszkania i znając możliwości płatnicze najemców, będzie preferować inwestycje o czynszach poniżej czynszów rynkowych (jak się wydaje pozwoli to na obniżenie cen za wynajem na rynku mieszkaniowym).
4. wysokość dopłat do najmu będzie zależna od kosztów budownictwa na danym terenie i liczby osób w gospodarstwie domowym w związku z tym w dużych miastach będą one wyższe w mniejszych niższe.
I tak szacunkowo w Warszawie w oparciu o tzw. wskaźniki odtworzeniowe z II kwartału tego roku dopłata do najmu dla 5-osobowej rodziny wyniosłaby ok. 690 zł, w miastach pod Warszawą taka sama rodzina mogłaby liczyć na dopłatę w wysokości ok. 500 zł.
Na podstawie wskaźników odtworzeniowych z II kwartału, najniższy poziom dopłat obowiązywałby w woj. opolskim (poza miastem Opolem), pięcioosobowa rodzina mogłaby tam liczyć na wsparcie na poziomie ok. 380 zł.
Rząd przyjął, że środki na dopłaty w kolejnych latach będą rosnąc i tak te przewidziane w 2019 roku mają wynieść 0,4 mld zł, w 2020r-0,8 mld zł 2021r- 1,2 mld zł, w 2022 r. -1,6 mld zł i 2023 roku już -2 mld zł i taka kwota będzie utrzymywana w kolejnych latach.
Finansowanie programu będzie realizowane przez Fundusz Dopłat zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a wsparcie konkretnych beneficjentów będzie obsługiwane przez samorządy gminne.
5. Z kolei ustawa o ułatwieniu przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych ma za zadanie znacząco skrócić czas uzyskiwania wszystkich zgód i pozwoleń na budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus z obecnych mniej więcej 5 lat do zaledwie 0,5 roku- 1 roku.
Ustawa ma również za zadanie ułatwienie pozyskiwania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe (w tym także gruntów rolnych położonych w granicach miast) i to zarówno podmiotom publicznym jak i prywatnym, które zdecydują się budować mieszkania na wynajem w ramach tego programu.
Zdaniem ministra Jerzego Kwiecińskiego dzięki tej ustawie już w roku 2019 powinno być w budowie około 100 tysięcy mieszkań na wynajem (także z opcją dojścia do własności),a docelowo takich mieszkań podmioty publiczne i prywatne powinny budować około 220 tysięcy rocznie.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Dr nauk ekonomicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @BATURA99 przepraszam ,chodzi oczywiście o 3, 7 mln dzieci
  • @UFKA Jeżeli 25 stycznia w wyborach parlamentarnych w Grecji wygra Syriza z takim wynikiem ,że...
  • @SWAN Nie jestem juz posłem na Sejm a jako europoseł nie mam możliwości wnioskowania o...

Tematy w dziale Gospodarka