177 obserwujących
3592 notki
3818k odsłon
809 odsłon

Po III kwartałach zaledwie 1,8 mld zł deficytu budżetowego

Wykop Skomentuj53

1. Wczoraj  ministerstwo finansów opublikowało komunikat, dotyczący realizacji budżetu państwa za III kwartały 2019 roku (styczeń-wrzesień), z którego wynika, że mamy deficyt w wysokości zaledwie 1,8 mld zł (tj. tylko 6,3% deficytu planowanego na cały rok).
W okresie styczeń - wrzesień tego roku zrealizowano 296,0 mld zł, czyli 76,3 % planowanych dochodów i 297,8 mld zł tj. 71,5 % planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł wspomniane 1,8 mld zł tj.6,3 % jego planowanej kwoty (deficyt całoroczny został zaplanowany w 2019 roku w wysokości 28,5 mld zł).
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że po raz kolejny odnotowano wzrost dochodów z 5 podatków (VAT, PIT, CIT, akcyzy i podatku od gier, a także podatku od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, choć poziom zaplanowanych dochodów podatkowych w ubiegłym roku był przecież bardzo „wyśrubowany”.
2. W okresie 9 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 23,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe aż ok.19,1 mld zł.
Po 9 miesiącach widać ciągle wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2018 roku były zaplanowane na bardzo wysokim poziomie (były one wyższe o 8,7 mld zł czyli o 7 %).
Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe od ubiegłorocznych o 0,8% (tj. o 0,4 mld zł) i wyniosły blisko 53 mld zł.
Z kolei dochody z obydwu podatków dochodowych były wyraźnie wyższe: z podatku PIT były wyższe o 12,7 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 5,4 mld zł), z podatku CIT były wyższe aż o 17,7 % r/r (tj. ok. 4,6 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9% % w ujęciu r/r  i wyniosły blisko 3,5 mld zł.
3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy i wyraźnego wzrostu wynagrodzeń (w we wrześniu w ujęciu rok do roku o ponad 7%).
Natomiast wyższe po 9 miesiącach aż o blisko 18 % wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych (przypomnijmy, bowiem, że na 2019 rok po raz kolejny obniżono stawkę tego podatku tym razem do 9% dla firm o obrotach nieprzekraczających 1,2 mln euro).
Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 9 miesiącach 2019 roku wyniosło ok.24,9 mld zł i było wyższe aż o 19,7 % (tj. 4,1 mld zł) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.
Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po 9 miesiącach 2019 roku, są wyższe o ok.23,2 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.
4. Z kolei wykonanie wydatków po III kwartałach 2019 jak już wspomniałem wyniosło 297,8 mld zł tj. 71,5 % planu i było, aż o 28,1 mld zł wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, kiedy to wyniosły 269,7 mld zł ( są wyższe o 10,4%).
Ministerstwo finansów przyśpieszyło wpłaty polskiej składki do unijnego budżetu aż o 5,1 mld zł, przekazano również wyższą niż w poprzednim roku dotację do FUS (więcej o 11,6 mld zł, co było związane z wypłatą tzw. 13 emerytury), a także bardziej zaawansowano wypłatę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 3,8 mld zł).
Gdyby, więc nie te przyśpieszone wypłaty środków z budżetu do FUS do budżetu UE i dla jednostek samorządu terytorialnego i to aż blisko 21 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to budżet państwa po 9 miesiącach tego roku, miałby nadwyżkę i to w wysokości ponad 19 mld zł.

Wykop Skomentuj53
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka