Zbyszek Zbyszek
436
BLOG

Wybierz sobie swoich oprawców oraz kaganiec!

Zbyszek Zbyszek Polityka Obserwuj notkę 39

image


Paragraf 9 art. 131 Kodeksu Karnego ustawą głosowaną dnia 07-07-2023 r. o godz. 19:21:18 uzyskał postać:

"§ 9. Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, prowadzi dezinformację, polegającą na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mając na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, państwa sojuszniczego lub organizacji międzynarodowej, której  członkiem jest Rzeczpospolita Polska albo skłonienie organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, państwa sojuszniczego lub organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska, do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8."

LINK do tekstu aktu.


Premier rządu RP, Mateusz Morawiecki:

    „Na wniosek Polski Rada Europejska stwierdza w nich jednoznacznie, że to Rosja jest odpowiedzialna za skutki kryzysu energetycznego i gospodarczego oraz wszelkie związanie z nimi aspekty, z którymi dzisiaj boryka się praktycznie cała UE.”

i…   

Rada przyjęła do konkluzji także postulowany przeze mnie wniosek o przeciwdziałaniu dezinformacji i propagandzie rosyjskiej. Niestety niektóre siły polityczne wciąż udają, że przyczyny problemów gospodarczych i inflacji nie pochodzą z zewnątrz.
Czego jeszcze nie rozumiesz? Jeśli wygłosisz zdanie, że odpowiedzialnym za skutki kryzysu gospodarczego i jakieś związane z nim aspekty jest rząd, to rozpowszechniasz dezinformacje, mając na celu wywołanie kryzysu, a tym samym działając na rzecz obcego wywiadu, za co rząd ma prawo ukarać cię karą OD 8 (słownie ośmiu - to jest minimum) lat więzienia.

Nie. Jeszce NIE TERAZ! Zaraz, powoli. Po wyborach, za trochę. Czekaj, to nie uciecze.

Przykłady informacji wypełniających przesłanki do ukarania na podstawie prawa uchwalonego przez Sejm RP:

 1. Zakaz wchodzenia do lasu jest szkodliwy dla zdrowia społeczeństwa.
 2. Nakaz zachowania odstępu 2 metrów między małżeństwem na ulicy jest głupi.
 3. "Szczepionki" nie są generalnie ani bezpieczne ani skuteczne. M.in. dlatego, że część partii jest skażona DNA.
 4. Wirus powstał w laboratorium.
 5. Inflacja jest wynikiem działań rządu.
 6. Do Polski wtargnęły białoruskie helikoptery.
 7. Polityka gospodarcza rządu prowadzi do stagnacji i problemów gospodarczych.
 8. Nie jesteśmy sługami narodu Ukraińskiego
 9. itd. itp. etc.

Ale KTO uchwalił ten przepis, kończący de facto wolność słowa uzyskaną na chwilę w 1980 roku, potem odzyskaną w 1989 roku, kończy? Otóż - Sejm RP. Spośród 460 naszych "przedstawicieli" przymilnie uśmiechających się teraz do nas z bilbordów, ach jaka ona ładna, a on stanowczy i prawy, a ten daje nadzieję, a tamten ech... Spośród tych wszystkich tylko 1 (słownie: jeden) zagłosował przeciw tej modyfikacji. 9 (słownie: dziewięciu) poparło rejterujac z głosowania. 179 poparło wstrzymując się od sprzeciwu. Zaś 271 było za tym przepisem.

Kto był ZA? Oczywiście, klub który całoś sponsorował i prowadził, a więc Prawo i Sprawiedliwość. Czy ktoś jeszcze głosował ZA, tym przepisem. Ależ oczywiście (link), np:

 1. Krzysztof Bosak.
 2. Grzegorz Braun.
 3. Janusz Korwin-Mikke...

No. Czegoś jeszcze nie rozumiesz? Z pewnością znajdziesz wytłumaczenie. W drodze do urny. Możesz przecież... WYBIERAĆ.Zbyszek
O mnie Zbyszek

http://camino.zbyszeks.pl/  Kopia twoich tekstów: http://blog.zbyszeks.pl/2068/kopia-bezpieczenstwa-salon24-pl/

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka