zetjot zetjot
428
BLOG

Zdumiewające wyniki badań IP PAN: Polaków portret własny

zetjot zetjot Społeczeństwo Obserwuj notkę 43

Wyniki badań instytutu Psychologii PAN, relacjonowane w tygodniku Sieci, a poświecone badaniu sposobów identyfikowania się ludzi z Polską, są napradę zdumiewające i, właściwie, tłumaczą one wyniki wyborów.

Ale zwróćmy uwagę na datę publikacji - maj tego roku. Czy ktoś z państwo o tych badaniach cokolwiek wcześniej słyszał ? Bo ja nie.A to były bardzo wiarygodne badania. Polaków portret własny. Podaję skrót opisu z tygodnika Sieci, a dalej kopię z podsumowania raportu.

Mamy pięć segmentów postaw i zacznijmy od rzeczy raczej oczywistych i przejdźmy potem do zaskakujących.

1. Spełnieni Demokraci, dla których "bycie Polakiem jest OK" stanowią 20% społeczeństwa.Najczęściej głosują na KO, lecz identyfikują się z polskością. To jest jak dla mnie postawa kuriozalna. Czyżby ci ludzie, wbrew historii, uznali że to koniec historii a w Polsce mamy  demokrację, a nie postkomunizm ?

2.Następni są Otwarci Konserwatyści (23%) przeważnie głosują na ZP. Dla nich "bycie Polakiem to wyróżnienie", ale zachowują tolerancję wobec innych wspólnot.

3.Kolejni to Zaangażowani Konserwatyści (15%) popierający ZP lub czasami Konfederację. Dla nich "bycie Polakiem to zaszczyt i misja"

No i teraz mamy kurioza.

4. "Zawstydzeni Polską" (14%)  "Osoby  o niskiej identyfikacji z narodem polskim.Mają niskie poczucie więzi z innymi Polakami, polskość rozumieją bardzo płytko.Dla nich bycie Polakiem jest powodem do wstydu.Ta część naszych rodaków lepiej postrzega inne narody niż własny. /.../ wpływ na ich postawę mogą mieć także "ogólna niska samoocena, niezadowolenie z życia, poczucie samotności, brak utożsamienia z polskością na głębszym, wykraczającym poza politykę poziomie". /.../ W tej grupie niechęć do własnego narodu ( czyli właśnie ojkofobia) faktycznie jest najwyższa, wyżwej cenią oni Unię Europejską, wręcz bardziej czują się Europejczykami niż Polakami. To w tej grupie jest największe poparcie dla Lewicy (16%), więc ich znaczna życzliwość wobec PO (43%) też pewnie plasuje się w tym nurcie liberalizmu politycznego, który jest wobec polskości bardzo krytyczny." "Oglądają TVN, nie oglądają TVP.". Ci ludziwe czują się odrzuceni i - uwaga - samotni.Przeczy to obrazowi konserwtystów, jaki wmawiają nam liberalne media. To nie prawica jest zacietrzewiona i zamknięta, to postępowcy mają problem z otwarciem się na innych. Tu od siebie przypomnę, że Jonathan Haidt udowodnił tezę o przewadze konserwatystów nad lew-.liberałami.

/.../

Nie jest jednak trudno wskazać, jakie opiniotwórcze ośrodki promują wizję Polski skarlałej, antysemickiej i zacofanej, jakie pokazują tradycyjne wiezi jako udrękę, co prowadzi do samotności i poczucia wyobcowania."

 jeszcze bardziej zdumiewający:

5. "Wycofani Pesymiści - aż 28%, którzy sprawiają  wrażenie stosunkopwo apolitycznych.

Te dwie ostatnie grupy to razem 42% dziwaków, nie bójmysie tego slowa, efekt odmóżdzającej propagandy. I jeżeli dodamy do nich te 20% głosujących na KO, to mamy ok. 62% ludzi, którzy mają zniekształconą percepcję rzeczywistości.

Na wszelki wypadek zamieszczam kopię wziętą bezpośredni ze strony IP PAN i adres strony z raportem:

https://psychpol.psych.pan.pl/images/Raporty/LaboratoriumPoznaniaPolitycznegoIPPAN_RaportSegmentacyjny_NdS.pdf

SEGMENTY: podsumowanie

SPEŁNIENI DEMOKRACI

Osoby o bezpiecznej identyfikacji z narodem polskim, prezentujące pozytywne postawy wobec grupy własnej, zarazem pozbawione wyobrażeń wielkościowych.Osoby o głębokim poczuciu więzi z innymi Polakami, obejmującej zarówno kryteria formalne, jak obywatelstwo, znajomość języka, jak i nieformalne, takie jak szacunek do kultury, języka, troska. Pozbawieni kompleksów, równie pozytywnie nastawieni do innych grup, co do grupy własnej.Bycie Polakiem jest dla nich „OK”.Z wysokim poczuciem obywatelskiego patriotyzmu, aktywni politycznie.

OTWARCI TRADYCJONALIŚCI

Osoby o bezpiecznej identyfikacji z narodem polskim, ale rozumiejące polskość w dużo bardziej tradycyjny sposób. Z wysokim poczuciem patriotyzmu narodowego. Dla nich dużo ważniejsze jest pielęgnowanie tradycji i zachowywanie pamięci niż działania obywatelskie, takie jak udział w wyborach. Mają pozytywne postawy wobec innych grup i prezentują wysoki poziom otwartości na inne światopoglądy niż ich własny.  Polskość jest dla nich ważna, czerpią z niej dumę i siłę –dla nich bycie Polakiem to wyróżnienie.

ZAANGAŻOWANI KONSERWATYŚCI

Osoby o silnej identyfikacji z narodem polskim.Dość wysoka jest także identyfikacja pozabezpieczna–mają skłonność do popadania w wyobrażenia wielkościowe i deprecjonowania innych grup.Własną grupę też różnicują, mają bardziej pozytywne postawy wobec osób pasujących do ich prototypu Polaka–wierzącego, kultywującego tradycję, kochającego Polskę. Mają wysokie poczucie patriotyzmu, zarówno obywatelskiego jak i narodowego, i pod wieloma względami wydają się Polsce rzeczywiście oddani–na przykład głosują w wyborach. Dla nich bycie Polakiem to zaszczyt i misja.

ZAWSTYDZENI POLSKĄ

Osoby o niskiej identyfikacji z narodem polskim. Mają niskie poczucie więzi z innymi Polakami, polskość rozumieją bardzo płytko. Prezentują dużo bardziej pozytywne postawy wobec innych grup, niż wobec grupy własnej. Dla nich bycie Polakiem jest powodem do wstydu. Źródłem ich postaw może być poczucie zniechęcenia polską polityką w jej obecnym kształcie, gdzie ich poglądy nie są reprezentowane, bywają pomijane czy deprecjonowane. Do pewnego stopnia mogą też mieć jednak znaczenie przyczyny psychologiczne –ogólnie niska samoocena, niezadowolenie z życia, poczucie samotności, brak utożsamienia się z polskością na głębszym, wykraczającym poza politykę, poziomie.

WYCOFANI PESYMIŚCI

Osoby o średnim  poczuciu identyfikacji, przy czym poziom identyfikacji pozabezpiecznej jest relatywnie dość wysoki. Ich identyfikacja z polskością jest słaba i dość labilna–zależy od zewnętrznych uwarunkowań. Prezentują negatywne postawy zarówno wobec grupy własnej, jak i grup obcych. Są to osoby często niezadowolone z życia, z niską samooceną, z wysokim poczuciem zagrożenia. Ich negatywne, czasami agresywne postawy mogą być formą kompensacji własnych kompleksów i poczucia zagubienia. Są to osoby raczej skoncentrowane na własnym, codziennym życiu niż na sprawach kraju.Dla nich bycie Polakiem w sumie niewiele znaczy.

zetjot
O mnie zetjot

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo