Dyskusje - Aktualne dyskusje w portalu Salon24

To było pokolenie Polaków wychowane w duchu głębokiego patriotyzmu i katolickiej etyki. II RP trwała w warunkach państwa wieloetnicznego przypominającego późną Jugosławię. Tych wspaniałych ludzi mi brakuje, urodziłem się...
@wspieram demokratyczną propagandę  Postanowiłeś z siebie zrobić błazna. I sukces.