Internet

Napisz notkę na ten temat
Dział: Technologie, Temat: Internet

Okazuje się, że niewinne wyrażenie emocji za pomocą znaku graficznego, może wkurzyć pracodawcę i ten sięgnie po drastyczną metodę - zwolnienie pracownika. Nie tylko słowne wyrażenie negatywnego stanowiska naraża na sankcje, więc...

Dział: Technologie, Temat: Internet

“NET” SIĘ JAKOŚ TŁUMACZY, ALE “INTER”? COŚ “MIĘDZY”? DLACZEGO NIE PO PROSTU “NET” Na początku było słowo. A dokładnie słowo “network” - tak jako jeden z pierwszych opisał wymianę danych pomiędzy komputerami...

Piszą na ten temat