NATO

NATO (od ang. North Atlantic Treaty Organization), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, dawniej lub potocznie Pakt Północnoatlantycki. Jest to organizacja międzynarodowa, która zrodziła się po doświadczeniach II wojny światowej. Bezpośrednim impulsem do powstania NATO była narastająca od 1947 r. zimna wojna.

Pierwszym krokiem do utworzenia NATO było podpisanie paktu brukselskiego (17 marca 1947 r.) przez Wielką Brytanię, Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg. Celem paktu brukselskiego było przede wszystkim zapewnienie wzajemnej ochrony przez groźbą ewentualnego ataku ze strony Niemiec. 

Po zmianie nastrojów w Europie związanych m.in. z podziałem Niemiec w dniu 4 kwietnia 1949 r. doszło do podpisania traktatu waszyngtońskiego (inaczej traktatu północnoatlantyckiego), który zapoczątkował funkcjonowanie NATO (traktat wszedł w życie 24 sierpnia 1949 r.).   

Głównym celem Sojuszu jest zagwarantowanie – środkami politycznymi i militarnymi – wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim.  

Siedziba NATO znajduje się w Brukseli. Polska przystąpiła do NATO 12 marca 1999 r. wraz z Czechami i Węgrami.