Cyberbezpieczeństwo

Ochrona danych udostępnianych w Internecie. Cyberbezpieczeństwo opiera się na korzystaniu z programów zabezpieczających dane przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie, jak również na edukacji użytkowników sieci. Chodzi o dane osobowe (dotyczące osób) czy informacje niejawne (dotyczące firm i instytucji).

Od 28 sierpnia 2018 r. obowiązuje w Polsce Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa określa obowiązki instytucji (publicznych i prywatnych) dotyczące ochrony danych. 

Termin cyberbezpieczeństwo pochodzi z tłumaczenia angielskiego słowa "cybersecurity". Z zagadnieniem tym wiążą się pojęcia takie jak cyberprzestęczość, cyberatak oraz specyficzne pojęcia dotyczące ataków w sieci: 

- Malware - złośliwe oprogramowanie, które bez zgody i wiedzy użytkownika wykonuje na komputerze różne działania

- Man in the Middle - cyberprzestępca uczestniczy w transakcji w sklepie internetowym jao sooba trzecia, celem jest przechwycenie danych do logowania w bankowości elektronicznej lub kradzież pieniędzy

- Cross site scripting - kliknięcie w kod powoduje przekierowanie na inną stronę internetową

- Phishing - przejęcie haseł do logowania na np. portalach społecznościowych

- DDoS - blokowanie logowania się, ktorego celem jest wywołanie wrażenia wysokiego zainteresowania danym produktem

- SQL Injection - wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach aplikacji

- Ransomware - przejęcie i zaszyfrowanie danych użytkownika, a następnie żądanie od niego okupu za ponowne ich udostępnienie

- Malvertising - kliknięcie w reklamę powoduje zainstalowanie na urządzeniu złośliwego oprogramowania

Chcesz więcej tytułów?