NIK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) to najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi. Obecnie prezesem NIK jest Marian Banaś. Najnowsze informacje, komentarze, raporty NIK  w Salon24.

Chcesz więcej tytułów?