Nowe regulacje zwiększają uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych.
Nowe regulacje zwiększają uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych.

Masz telefon? Od 21 grudnia masz też nowe prawa jako abonent

Redakcja Redakcja Telekomunikacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 14

Zmiany w prawie ułatwią życie klientom firm telekomunikacyjnych.  

Nowe regulacje weszły od poniedziałku. Zwiększają uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych. Dają możliwość rozwiązania umowy mailem i obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy. 

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym 

Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Od 21 grudnia wystarczy e-mail. Znika konieczność wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym, czy też złożenia dokumentów w punkcie sprzedaży operatora.

smartfon, e-mail, usługi telekomunikacyjne, prawa klienta
Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Kolejna zmiana umożliwi np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora.

Wynika ona z tego, że nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli.

Przedłużenie umowy - obowiązki operatora

Kolejna zmiana dotyczy przedłużania umowy. 

Do tej pory operator nie miał obowiązku informowania nas o tym, że nasza aktualna umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. 

Operator - nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta - będzie musiał poinformować o tym klienta. 

Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy - operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Kolejne rozwiązanie chroni klientów przed opłatami za uruchomienie dodatkowych usług, a także przed wyłączeniem usług, które mieli zagwarantowane w dotychczasowej umowie. Wynika z tego, że nowe przepisy przewidują, iż w okresie wypowiedzenia abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy.

Zmiany na lepsze pojawią się też w przypadku chęci przeniesienia dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej. Będzie na to więcej czasu – nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy.

Nowe prawa klienta - Internet

Od poniedziałku można także monitorować zużycie usług. Dzięki temu klienci będą wiedzieli wiedzieli jak wysokiego rachunku się spodziewać.

To lepsza kontrola abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu. 

Dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego.

Kolejna zmiana to prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. 

Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. 

Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi. 

Przepisy, które weszły w życie, to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

KW

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj14 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie