Oczyszczacze powietrza, jonizatory ani lampy bakteriobójcze nie zapobiegają chorobom. Fot. Pixabay
Oczyszczacze powietrza, jonizatory ani lampy bakteriobójcze nie zapobiegają chorobom. Fot. Pixabay

Polacy uważają to za remedium na wirusy. Jaka jest prawda

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 24
Oczyszczacze powietrza, jonizatory ani lampy bakteriobójcze nie zapobiegają chorobom. Systemy filtracji powietrza, specjalne lampy, oczyszczacze ani jonizatory nie zmniejszają ryzyka zarażenia się infekcjami wirusowymi.

Oczyszczacze powietrza, jonizatory ani lampy bakteriobójcze nie zapobiegają chorobom

Takie wyniki przyniosły badania zespołu prof. Paula Huntera i dr Julii Brainard naukowców z Uniwersytetu Anglii Wschodniej. Pokazują one, że technologie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa interakcji społecznych w pomieszczeniach zamkniętych nie są skuteczne w rzeczywistym świecie.

Naukowcy badali kilka różnych technologii, w tym urządzenia filtrujące powietrze, oświetlenie bakteriobójcze i jonizatory. Przeanalizowali dowody (łącznie 32 badania) dotyczące infekcji oraz ich objawów u osób poddanych oraz niepoddanych działaniu technologii uzdatniania powietrza. Badania te prowadzone były w warunkach rzeczywistych, czyli m.in. w szkołach i domach opieki. Nie potwierdziły one jednak, aby którakolwiek z wymienionych metod mogła chronić powietrze przed infekcjami dróg oddechowych i przewodu pokarmowego przenoszonymi droga powietrzną.


"Nie znaleźliśmy mocnych dowodów na to, że technologie te mogą chronić ludzi" 

– Oczyszczacze są przeznaczone do filtrowania zanieczyszczeń z powietrza, które przez nie przechodzi. Kiedy wybuchła pandemia Covid-19, wiele dużych firm i wiele rządów, np. National Health Service, armia brytyjska, władze miasta Nowy Jork i władze niemieckie, rozważało instalację tego typu technologii w celu ograniczenia liczby cząstek wirusa unoszących się w powietrzu w budynkach i małych pomieszczeniach. Jednak ponieważ są to bardzo drogie technologie, rozsądne jest porównanie korzyści z kosztami oraz zrozumienie obecnych możliwości takich metod – wyjaśnia prof. Paul Hunter.

Analizowane przez badaczy technologie obejmowały filtrację, oświetlenie bakteriobójcze, jonizatory i wszelkie inne sposoby bezpiecznego usuwania wirusów lub dezaktywacji ich w powietrzu, którym się oddycha.

– I, krótko mówiąc, nie znaleźliśmy żadnych mocnych dowodów na to, że technologie te mogą chronić ludzi w rzeczywistych warunkach. Co prawda istnieją pojedyncze badania sugerujące, że zanieczyszczenie środowiska oraz powierzchni można zmniejszyć za pomocą oświetlenia bakteriobójczego i wysokowydajnej filtracji cząstek stałych (HEPA), jednak połączone dowody wskazują, że technologie te nie zatrzymują ani nie ograniczają chorób – przekonuje dr Julia Brainard.

– Choć nasze ustalenia mogą być rozczarowujące, to niezwykle ważne jest, aby decydenci w dziedzinie zdrowia publicznego mieli pełny obraz sytuacji. Mam nadzieję, że już wkrótce ukażą się podobne badania przeprowadzone już po wybuchu pandemii i dzięki nim będziemy mogli dokonać bardziej świadomej oceny wartości oczyszczania powietrza w tym okresie – wyjaśnia ekspertka.

Co to jest jonizator powietrza

Jonizator powietrza jest urządzeniem, którego zadaniem jest produkowanie jonów ujemnych do neutralizowania jonów dodatnich w powietrzu. W zależności od zastosowanej konstrukcji mogą produkować dwa rodzaje jonów. Jony lekkie są krótkotrwałe. Nie tylko rozładowują się podczas styczności z pierwszym jonem dodatnim, ale również w spotkaniu z jakąkolwiek przeszkodą np. firanką czy meblem.

Jonizator powietrza, który wytwarza jony lekkie, produkuje również gazy takie jak ozon czy tlenek azotu. Ważne zatem, aby urządzenie wydzielało ich jak najmniej – za limit przyjmuje się stężenie nie większe 0,05 ppm („parts per milion” – liczba cząstek na milion). Natomiast jony ciężkie to jony długotrwałe, które wytwarzane są poprzez powstawanie elektronów na powierzchni rozgrzanego metalu. W procesie nie zauważa się emitowania znaczących ilości gazów, a same jony są w stanie oczyścić więcej powietrza niż ich lekkie odpowiedniki. Urządzeniem do wytwarzania takich jonów jest plazmowy jonizator powietrza. Działa wolniej, ale wydajniej.

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Oczyszczacze powietrza, jonizatory ani lampy bakteriobójcze nie zapobiegają chorobom. Fot. Pixabay

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości