Zdjęcie: Pixabay
Zdjęcie: Pixabay

Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw. BGK o optymistycznym scenariuszu

Redakcja Redakcja Cyfryzacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 3
Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował raport dotyczący cyfryzacji polskich przedsiębiorstw. Z dokumentu wynika, że mikroprzedsiębiorstwa nadal są z tyłu w procesie wdrażania nowych technologii cyfrowych. Jakie bariery w procesie cyfryzacji stoją przed polskim sektorem MŚP?

BGK przygotował raport "Cyfryzacja w sektorze MŚP - szanse i ograniczenia". Opiera się on na badaniu zrealizowanym w czerwcu 2023 roku na próbie tysiąca polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wyniki wskazują na dysproporcje w tempie wdrażania technologii cyfrowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. O ile średnie i małe firmy w dużej mierze wdrożyły już przynajmniej część rozwiązań cyfrowych, to mikroprzedsiębiorstwa w większości nadal znajdują się w początkowej fazie transformacji. 


Ponad połowa MŚP na początku drogi

Niemal 3 na 5 firm (57%) w sektorze MŚP w Polsce to podmioty wciąż znajdujące się w początkowej fazie transformacji. Co piąte przedsiębiorstwo nie korzysta z żadnych narzędzi cyfrowych wymienionych w badaniu – są to prawie wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa. Jak zauważają autorzy badania, stopień cyfryzacji zależy w dużej mierze od branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Największy stopień wykorzystania rozwiązań cyfrowych jest widoczny w przypadku działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, a także w hotelarstwie i gastronomii oraz w handlu. Niski stopień wykorzystania technologii cyfrowych uwidacznia się w firmach zajmujących się transportem i gospodarką magazynową, działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz rynkiem nieruchomości. 

– Cyfryzacja firm stwarza szerokie możliwości wzrostu gospodarczego w skali makro, ale także przekłada się na wyniki konkretnych przedsiębiorstw. Firmy doskonale to wiedzą – co drugi przedsiębiorca deklaruje, że jego firma będzie musiała wdrożyć nowe technologie cyfrowe, żeby utrzymać konkurencyjność. Badanie wykazało, że najwięcej do zrobienia mają mikroprzedsiębiorstwa. – mówi Ksawery Stojak, ekspert BGK ds. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.


Czy cyfryzacja przynosi pozytywne skutki?

Ankietowani przez badaczy BGK przedsiębiorcy z sektora MŚP spodziewają się pozytywnych konsekwencji cyfryzacji. Dlaczego więc ten proces nie jest bardziej rozwinięty? Przedsiębiorcy zwracają uwagę na wyzwania w samym procesie transformacji. Najczęściej wskazywaną przeszkodą w cyfryzacji polskich MŚP okazała się niedostateczna liczba pracowników IT na rynku (43% wskazań). Podobnie istotnym problemem jest brak odpowiednich możliwości finansowania niezbędnych inwestycji (41%).

image
Przeszkody w procesie cyfryzacji firm, źródło: Cyfryzacja w sektorze MŚP – szanse i ograniczenia, Departament Badań i Analiz
Luty 2024 r.

– Pomimo powszechnej wiedzy o pozytywnym wpływie transformacji cyfrowej, nadal co piąta firma nie wykorzystuje technologii do zwiększenia swojej efektywności. Ograniczony dostęp do finansowania to jedna z najczęściej wymienianych barier w procesie transformacji cyfrowej MŚP. Co ciekawe, odpowiedzi przedsiębiorców wskazują, że problem ten dotyka w takim samym stopniu wszystkich badanych firm, bez względu na ich wielkość. Sugeruje to konieczność lepszego dostosowania wsparcia finansowego do potrzeb związanych z wdrażaniem technologii cyfrowych w MŚP. – mówi Ksawery Stojak, ekspert BGK ds. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Pełny raport jest dostępny na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.


Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie