Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
177 notek
119k odsłon
  207   0

Zniesiono instytucję immunitetu


image

Sygn. akt IG 1/21
UCHWAŁA
siedmiu sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego
Dnia 29 sierpnia 2021 r.
Najwyższy Trybunał Narodowy w składzie:
Pierwszy Prezes NTN Grzegorz Niedźwiecki (przewodniczący)
SNTN Zbigniew Wesołowski
SNTN Marek Krasnopolski
SNTN Piotr Smolana
SNTN Jerzy Kurek
SNTN Leszek Kozub
SNTN Ryszard Hołowaty

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Głównej
w dniu 29 sierpnia 2021 r.
po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego
przez Suwerena we wniosku z dnia 29 sierpnia 2021 r., znak 1/21
„Czy instytucja immunitetu jest zgodna z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czy jest zasadna i czy nie stawia Narodu w pozycji dyskryminowanej?”
podjął uchwałę:
1.    Instytucja immunitetu jest niezgodna z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Znosimy instytucję immunitetu.
3.    Nadaje uchwale moc zasady prawnej.

UZASADNIENIE
Mając na uwadze fakt, że przepisy o immunitecie parlamentarnym (Rozdział 2. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora), immunitecie prokuratorskim (art. 54. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze) oraz immunitecie sędziowskim (art. 80. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych) są niezgodne z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z bezkarnością polityków, urzędników i funkcjonariuszy w stosunku do obywateli, co podważa normę ustawy zasadniczej o równości wszystkich wobec prawa, podjęto uchwałę w składzie 7 sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego w dniu 29 sierpnia 2021 roku.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Sejm
Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Bez odpowiedzialności nie ma sprawiedliwości.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale