3 obserwujących
176 notek
45k odsłon
90 odsłon

RÓWNANIE STRUKTUR V (3) – fizyka i astronomia – kalibracja wartości struktur

Wykop Skomentuj

PODSTAWOWA SEKWENCJA ROZWOJU – POZIOMY PODSTAWOWE


Podstawowe „cegiełki” rozwoju występują na różnych jego poziomach. Jest to zarazem model łączący, poprzez ideę masy ustrukturyzowanej, bioastronomię z Teorią Wszystkiego. Powyższa kalibracja jedynie odzwierciedla poziomy informacyjno-bitowe różnych struktur (dla cywilizacji takie analizy się przeprowadza i już przeprowadzono; zob. T. Szulga, „Teoria akceleracji III/5”, Internet, 2018). Nie oddaje to, rzecz jasna, wagi i samej ważności podstawowych struktur. Weźmy na przykład poziomy podstawowe.


    Będzie to układ, np. na najniższym poziomie:


    - energia próżni (wskaźnik w skali bezwzględnej, w punktach): (10-20 pu) (integracja wstępna)
    - inflacja kosmologiczna (0 pu) (dezintegracja)
    - mechanizm Higgsa – podstawowe tworzenie masy cząstek (10-18 pu) (integracja wstępna – dezintegracja)
    - tworzenie różnych, wielu, często masywnych cząstek (10-17 pu) (integracja wstępna – dezintegracja)
    - tworzenie podstawowych atomów, np. atomu wodoru (10-16 pu) (dezintegracja)


    Na wyższym poziomie zajdzie:


    - długi okres istnienia prostych pierwiastków (tzw. wieki ciemne) (0 pu) (dezintegracja)
    - cząsteczka np. wody – dramat tworzenia pierwiastków ciężkich, wybuchy supernowych itd. (10-13 pu) (reintegracja)
    - cząsteczka aminokwasu (10-10 pu) (reintegracja)
    - cząsteczka białka (10-3 pu) (akceleracja)


    Masa ustrukturyzowana elektronu wynosi ok. 3,77 x 10-17 punktów. Znając masy i energie innych cząstek i porównując je z masą i energią elektronu, można obliczyć masy ustrukturyzowane takich cząstek elementarnych, jak proton, neutron, mezon, neutrino, kwarki, hiperon itd., oraz cząstek ciemnej materii i ciemnej energii.


    Tak samo, znając wartość pola sił v (wzór mu = gv – dla integracji wstępnej v = 1 pu, dla dezintegracji 0 pu, reintegracji 5, akceleracji 50, hiperakeleracji 200) (zob. T. Szulga, „Równanie struktur…”, Internet, 2017, „Antykontinualna teoria megawszechświata/2”, Internet, 2019), można obliczyć stałe sprzężenia g cząstek.


    Na podstawie założenia, że cząstki ciemnej energii to integracja wstępna (v = 1 pu), cząstki ciemnej materii to reintegracja (v = 5 pu), elektron to zwykła materia – akceleracja (v = 50pu) (i częściowo od integracji wstępnej do reintegracji – ale na razie ten fakt pomińmy), można obliczyć ich masy ustrukturyzowane. A więc cząstki ciemnej energii mają średnią masę ustrukturyzowaną równą 3,77 x 10-17/50 = 7,54 x 10-19 pu, cząstki ciemnej materii 3,77 x 10-18 pu. Stąd łatwo obliczyć ich masy spoczynkowe (porównując z masą spoczynkową – energią elektronu; przy tej samej wartości g).


    Można również, znając wartości memu a i czasu t, obliczyć np. paradygmat n, publikację (osiągnięcia), czynnik postępu f i inne parametry ewolucyjne struktur (zob. „Równanie struktur V/1/2”).


    (Przyjęte tutaj założenie energii elektronu – odniesionej do masy spoczynkowej 5 x 10-4 GeV/c2 przy E = mc2 – jest dalece nieścisłe. Energia elektronu np. w atomie jest skwantowana i w modelu atomu Bohra jest też ujemna, rosnąc do zera przy n dążącym do nieskończoności i wyrażona jest wzorem En = E1 x 1/n2 = -Zke2/2r1 x 1/n2, przy stanie podstawowym E1 = -13,6 Z2eV. Jednak zawsze przyjęty wyżej zapis i założenie można uzupełnić, zgodnie z powyższymi warunkami. Przy przyjętej tu energii elektronu, a więc masie ustrukturyzowanej mue = 3,77 x 10-17 pu, można obliczyć masy ustrukturyzowane innych cząstek elementarnych, i tu – znając energie fotonów, różnych częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego).


    W powyższym przypadku masa spoczynkowa, zgodnie z definicją, to wielkość fizyczna w fizyce relatywistycznej, charakteryzująca ciało lub układ ciał, nie zależna od układu odniesienia, wyznaczona przez energię i pędy wszystkich ciał; w układzie spoczynkowym pojedynczego ciała, gdzie p→ = 0, zachodzi:


minv = E/c2


Zatem masa ustrukturyzowana jest innym pojęciem niż masa spoczynkowa (nie wiąże się bezpośrednio z masą spoczynkową, a wyrażona jest wielokrotnie przytaczanym wzorem mu = katn).


    Masa ustrukturyzowana jako taka bardziej przypomina energię, niż „surową” masę, ale nie do końca (i nie jest też „gołą” energią) – oddaje ona pracę ewolucji kosmicznej. Praca ewolucji kosmicznej i masa ustrukturyzowana związane są z dramatem i włożone są w strukturę, jako funkcja i miejsce w swoistym mechanizmie, czyli w pewien cud inżynierii fizycznej, jakim może być na przykład atom lub cząsteczka. Podobnie (na wyższym poziomie) istnieje pewien patent-struktura, jakim jest na przykład spinacz biurowy o masie ustrukturyzowanej wynoszącej, powiedzmy, 100-200 punktów. Jednak trudno tu mówić o jakiejś konkretnej, wymiernej energii. Po prostu jest wynalazek jako twór procesu ewolucyjnego o charakterze przeciwentropijnym i termodynamicznym (a ta sama termodynamika obowiązuje i funkcjonuje na wszystkich poziomach struktur punktowych, tzn. mierzonych miarą punktową).

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie