31 obserwujących
451 notek
504k odsłony
  1714   0

Jak Polska stała się krajem katolickim? Wyjaśnienie zagadki.

Wg polskiej nauki historycznej, po śmierci Bolesława Chrobrego wybuchła "rewolta pogańska". Jednakże przez spory czas w sieci Internet rosła liczebność grup autorów podważających tą tezę- nie wiadomo na jakiej poodstawie wpisanej do szkolnych podręczników. W źródłach znajdywane są informacje o "fałszywych chrześcijanach", wiele zapisów czy zachowanych fragmentów mów politycznych przywódców tamtego okresu przeczy tej tezie.

Do dziś krytyczni historycy zastanawiają się jak owo twierdzenie czy też nieuzasadniona teza znalazła się w oficjalnie dopuszczonych podręcznikach szkolnych i książkach do nauki na uczelniach wyższych. Ci, którzy zagłębili się w szczegóły tych wydarzeń, znaleźli bowiem- zupełnie inny opis tych wydarzeń. Bolesław Chrobry miał wypędzić słowiańskich mnichów, za co miał otrzymać koronę od papieża- jak chce opis dość współczesny tym wydarzeniom.

Egzotyczne szczegóły

Szczegóły zaś są co najmniej egzotyczne, patrząc na tą historię z dzisiejszej perspektywy. Cała historia trywializuje historię zmiany wyznania z rytu wschodniego chrześcijaństwa na katolicyzm czyniąc z Bolesława Chrobrego jedynie wykonawcę woli kobiety z którą wcześniej wiązały go więzi miłosne. Opis całą sprawę sprowadza do pobudek miłosno-seksualnych. Niniejszy artykuł nie ocenia prawdziwości tych doniesień, jedynie przedstawia opisy możliwie chronologicznie bliskie tym wydarzeniom. 

Nowe spojrzenie

Dzięki postępom cyfryzacji dawnych źródeł na nowo możemy odkrywać dawaną historię i rekonstruować jej przebieg. Jest on inny niż znamy ze żródeł jakimi dysponowali nasi ojcowie czy jeszcze ja sam, w szkole podstawowej. Postęp w digitalizacji dzieł pozwala zainteresowanym na łatwiejszy dostęp, i na nowo rozbudził zainteresowanie współczesnym złożeniem dawnej historii z dzieł pisanych w epoce kiedy miały miejsce opisywane wydarzenia.

Bolek.jpg

Ryc. Bolesław Chrobry w najwcześniejszym przedstawieniu z ok. 1175 r. Drzwi Gnieźnieńskie, kwatera ze sceną wykupienia zwłok świętego Wojciecha, autor: Yarovit, cc wikimedia

Historia Mojżesza Węgrzyna.

Szukając źródeł do tej epoki w polskiej historii, oto znajdujemy dzieło opisujące - z perspektywy bardziej literackiej - czasy Bolesława Chrobrego w Polsce. Jednym z bohaterów dzięki którym dowiadujemy się więcej o polskiej historii jest postać historyczna-  Mojżesz Węgrzyn. Udodził się on w okresie 990-995 w Transylwanii, a zmarł w roku 1043. Pochodził z obecnych Węgier, na Ruś przybył według hagiografii razem z dwoma braćmi. Wszyscy wstąpili na służbę do księcia rostowskiego Borysa jako członkowie jego drużyny. Brat Mojżesza zginął razem z księciem i jego bratem Glebem, jednak przyszłemu świętemu udało się dotrzeć do Kijowa, gdzie zapragnął zostać mnichem. Został jednak wzięty do niewoli w czasie wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego i wrócił do Kijowa dopiero siedem lat później. Opis jego niewoli zawdzięczamy spisaniu jego przygód.

 

Bolesław Chrobry.PNG

 

Ryc. Bolesław Chrobry, wg Aleksandra Lessera, cc wikimedia

Mojżesz brańcem

Dzięki zdobyciu Kijowa w 1018 "lacki" król Bolesław schytał  swoimi wojskami jako jeńca lub brańca Mojżesza Węgrzyna i bohater został przewieziony do Polski. Został zakupiony jako niewolnik przez szlachetną wdowę, Polkę, która próbowała uwieść Mojżesza. Według opowiadania zawartego w Pateryku Kijowsko-Pieczerskim, w przebywającym w niewoli Mojżeszu zakochała się bogata wdowa i wykupiła go z niewoli. Otrzymawszy władzę nad nim bezwstydnie zmieniła jego zdolności prokreacyjne. Uwolniony z okowów, został ubrany przez nią w drogie suknie, był karmiony smakoszami, a jego pani, obejmując go pożądliwie, próbowała skusić do stosunku seksualnego. Mężczyzna odmawiał jednak poślubienia jej, gdyż w czasie pobytu w Polsce spotkał się z mnichem prawosławnym podróżującym na Ruś z Athosu, który przyjął jego śluby monastyczne (według innej wersji złożył śluby zakonne w monasterze w Zimnem ok. 1018[1]). Wówczas kobieta nakazała go wykastrować. Dopiero po śmierci wdowy Mojżesz zdołał wrócić do Kijowa, gdzie został przyjęty do Monasteru Kijowsko-Pieczerskiego. Według tradycji zmarł w 1043 w opinii wysokich cnót moralnych.

Co wiemy o tej bogatej wdowie? To jedna z wdów możnowładcy zmarłego w czasie wojny dostojników Bolesława Chrobrego. Wzięła ona jeńca, chcąc go wykorzystać seksualnie, ale ten nie przyjął propozycji. Po odmowie bohater jest wykastrowany. Nagle, z dnia na dzień, dotychczasowy władca nagle umiera, wybucha rewolucja i "ginie Laszka, co muda mu obcięła". 

Plik:Saint Moses the Hungarian.jpg

Mojżesz Węgrzyn, autor nieznany, cc wikimedia

Żywot nie wspomina kto był prowodyrem tych prześladowań i zamieszek które nagle wybuchły. Jak analizują współcześni uczestnicy debat w sieci Internet, bohater powieści miał znajdować się od czasu wyprawy kijowskiej (rok 1018 n.e.) w niewoli "lackiej" przez okres 5 lat. Bohater opuszcza niewolę, jednak przez nieokreślony w tekście czas, naprawdopodobniej około 3 lat, pozostaje 'niewolnikiem' wykorzystującej go seksualnie bogatej kobiety z otoczenia władcy "lackiego". Po tym okresie, opisywanym w różnych źródłach hagiograficznych jako trwającym około 8 lat, wybucha bunt, którego elementem zapalnym była śmierć księcia "lackiego" Bolesława.

Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura