93 obserwujących
482 notki
636k odsłon
1395 odsłon

Lato stulecia w 2013 roku?

Wykop Skomentuj42

Pewne znaki na niebie wskazują, że trwający od 1975 roku, korzystny dla Oży­wionej Przyrody i szczę­śli­wy dla Ludzi Nie­pła­cą­cych Po­dat­ku Wę­g­lo­we­go, okres Glo­bal­ne­go O­cie­p­le­nia - powoli do­bie­ga końca.

Z obserwacji i pomiarów wy­ni­ka że tem­p­e­­ra­tu­ra po­wierz­chni Ziemi jest jakby sko­re­lo­wa­na z ak­tyw­noś­cią Słońca, którą zwykle mierzy się liczbą plam na nim obserwowanych. Nie jest to ko­re­la­c­ja ścisła i natychmiastowa ale można za­uważyć, że kiedy było mało albo wcale plam na Słońcu na Ziemi było zimniej a kiedy liczba plam na Słońcu rosła, to na Ziemi robiło się cieplej. Najbardziej było to widoczne podczas wyjścia z „małej epoki lodowej” w XVII wieku, kiedy niemal nie obserwowano plam słonecznych. Bałtyk a nawet niekiedy północny Adriatyk zamarzał, przemarznięci Skandynawowie zbrojnie wyprawiali się na południe. W wieku XVIII wróciły plamy słoneczne, nastał czas globalnego ocieplenia. Produkcja żywności w Europie wzrosła, a Polak „jadł, pił i popusz­czał pasa”.

II połowa XX wieku obfitowała w plamy na Słońcu, od 1975 roku towarzyszyło im obecne Globalne Ocieplenie. Przez ostatnie 40 lat średnia temperatura po­wierzchni Ziemi wzrosła około jeden kelwin, co stanowi 1/3 do 1/2 wzrostu temperatury jaki był w XVIII wieku. Skorelowany z ociepleniem wzrost pro­dukcji żywności obserwowany jest obecnie na całej planecie.

Ale od 2005 liczba plam na Słońcu zaczęła znacząco spadać. Okres bezplamowy trwał wiele dłużej niż obserwowane w XX wieku. Czyżby Globalne Ocieplenie miało dobiec końca?

Jestem pewien, że wkrótce uda się naukowo sfalsyfikować przez nikogo nie udowodnioną teorię, jakoby globalne ocieplenie było spowodowane przez spalanie węgla kopalnego, zwłaszcza, że przez blisko 40 lat jego występowania nikt nie przedstawił dowodu, że globalne ocieple­nie jest dla kogokolwiek szkodliwe. Pomimo tego na skutek spisku przywódców niektórych państw, podczas niemieckiej prezydencji w UE pani Merkel wspieranej przez pana Baroso i przedziwny „panel międzyrządo­wy” - IPCC udało się nałożyć na Polaków nieba­gatelną karę za spalanie węgla kopalnego eufemistycznie zwaną podat­kiem wę­glowym.

Warto spojrzeć na zmiany temperatury, zwłaszcza okresu globalnego ocieplenia XVIII wieku rejestrowane sporadycznie od drugiej połowy poprzedniego wieku a systematycznie zaczęte w Niemczech od „zimy tysiąclecia” 1708/1709 a jeszcze wcześniej w Holandii Delft/Leiden 1706 - 1734, De Bilt od 1741.

A co jest teraz?

Ocieplenie póki co nie odpuszcza. Chociaż pamiętamy mroźną i długotrwałą zimę tego roku zanosi się że nadchodzi kolejne już „lato stulecia”. Dobrym wskaźnikiem jest dokładnie obecnie mierzona ilość arktycznej pokrywy lodowej. W ubiegłym roku osiągnęła ona minimum okresu pomiarów od lat 1970..

Czy w tym roku pokrywa lodowej na Arktyce stopnieje jeszcze bardziej?

Namawiam do śledzenia tutaj na bieżąco podawanych zmian. Gruba czerwona linia to zmiany roku 2013. Wykres podaje aktualną powierzcnię lodową Arktyki w milionach kilometrów kwadratowych

Arctic Ice Extent × Mln km²

W końcu czerwca powierzchnia Arktyki skuta lodem była większa niż rok wcześniej. Obszar biały na poniższej ilustracji pokazuje powierzchnie pokryte w tym roku lodem, które rok temu były od lodu wolne.


 

Wykop Skomentuj42
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie