Układ otwarty
Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie, żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro" Życie jest religią.
192 obserwujących
1465 notek
3467k odsłon
  5186   0

Fotony, infony, życie

 

 
- infon jest to foton o nieskończonej długości fali
- foton jest to infon poruszający się z prędkością światła;
 
Infony przenoszą czystą informację. Nie przenoszą energii. Nie ja na to wpadłem, ale trochę w tym namieszałem. W swej rozprawie habilitacyjnej „Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia”, KUL (1996) Marian Wnuk pisze m.in.
 
Niezmiernie interesujące problemy przetwarzania informacji w biosystemach są nadal otwarte. Sięga się do analogii z komputerami, np. neurony traktuje się jak mikroprocesory i molekularne komputery kwantowe, enzymy zaś jako nanoprocesory.microtubule Rozpatruje się przetwarzanie informacji w mikrotubulach (elementy cytoszkieletu) uznając je za automaty biomolekularne i nanokomputery. Wnętrze mikrotubul może funkcjonować jako falowód elektromagnetyczny, a przebiegające tam lasero-podobne, daleko-zasięgowe kwantowe zjawiska koherentne pozwalają na nowe spojrzenie na zagadnienia funkcjonowania mózgu i świadomości. Mózg może być więc traktowany jako biologiczny komputer fotonowy, który zawiera subneuronowe, kwantowe sieci optyczne. Między warstwami kory mózgowej może dokonywać się transfer informacji za pomocą fal elektromagnetycznych. Co więcej, wysunięto niedawno hipotezę, żę skomplikowane pola elektromagnetyczne, towarzyszące procesom elektrofizjologicznym mózgu, reprezentują "nieświadome części naszych umysłów" i, że "umysł świadomy" jest zdolny do wzajemnego oddziaływania z tymi "nieświadomymi polami sił fizycznych". Jak wiadomo, mózg ludzki ma istotny udział nie tylko w percepcji rzeczywistości, ale i w stwarzaniu nowej rzeczywistości, stąd traktowany jest jako urządzenie hermeneutyczne. Problematyka powyżej zarysowana jest ważna zarówno z punktu widzenia czysto poznawczego, jak i praktycznego, bowiem proponowane jest już medyczne wykorzystanie elektromagnetycznego kanału bioinformacyjnego.
 
Dalej na arenę wchodzi niżej podpisany:
 
W postulowanej przez A. Jadczyka nieliniowej geometrii kwantowej pola informacji wyrażana jest sugestia, iż "świat ciała (materii)" i "świat słowa (informacji)" mogą być objęte właśnie przez tą teorię. Niemniej jednak różnice pomiędzy tymi dwoma aspektami rzeczywistości są tak duże, że połączenie ich bez pośrednictwa "katalizatora" nie wydaje się możliwe. "Katalizatorem" tym jest prawdopodobnie światło. W elektrodynamice kwantowej rozważa się bowiem problem "katastrofy podczerwonej"
 
infrared catastrophe photons
 
(Termin "katastrofa" pochodzi stąd, że łączna energia tej chmury, obliczana naiwnie, jest nieskończona), związanej z tym, że każdemu rzeczywistemu procesowi fizycznemu przebiegającemu z udziałem elektrycznie naładowanej materii towarzyszyć musi "chmura fotonowa" złożona z bardzo wielkiej liczby fotonów o nadzwyczaj niskiej energii. Otóż w "kształcie chmury fotonowej" zakodowana jest klasyczna informacja.
 
virtual photons
 
Przypomnieć w tym kontekście należy, że fundamentalne procesy życiowe przebiegają właśnie z udziałem swobodnych nośników ładunku.
 
I faktycznie – tak pisałem dwadzieścia lat temu i tak nadal sądzę. Przechodzi dalej Wnuk do infonów.
 
Wydaje się, że zbieżna z tymi ideami jest rozważana w fizyce możliwość skwantowania informacji, tj. możliwość istnienia hipotetycznego kwantu informacji - infonu. Twierdzi się więc, że (Stonier)
 
- infon jest to foton o nieskończonej długości fali *
- foton jest to infon poruszający się z prędkością światła;
 
* Uwaga: A więc nie posiadający pędu i masy spoczynkowej; infon nie jest więc energią. Por. wspomnianą wyżej kwestię "chmury fotonowej", składającej się z fotonów o bardzo niskiej energii, a zatem o bardzo dużej (bo kosmicznej) długości fali.
 
a zatem - jeżeli występują prędkości różne od prędkości światła, to kwant energii przekształca się w kwant informacji, czyli infon.
 
I zaczyna się coraz ciekawiej:
 
Warto tu zwrócić uwagę na nadzwyczaj interesującą hipotezę T. Stoniera, iż prawdopodobnie fotony nie są fundamentalnymi cząstkami, lecz składają się z dwu komponentów: energii i informacji. Ponadto fala elektromagnetyczna składałaby się nie z jednego, ale z dwóch zbiorów oscylacji: (1) oscylującego pola elektrycznego występującego na przemian z oscylującym polem magnetycznym, oraz (2) regularnej zmienności informacji i energii. Gdyby rzeczywiście było tak, że maksymalna informacja koreluje z maksymalną energią potencjalną i dlatego odpowiada polu elektrycznemu oraz, że maksymalna energia kinetyczna koreluje z maksymalnym przepływem prądu, a więc odpowiada polu magnetycznemu, to energon i infon mogą ciągle zamieniać się wzajemnie podczas propagacji fotonu. Światło stanowiłoby kwanty "uwolnionego rezonansu".Tak więc wszechświat fizyczny wypełniony jest infonami, a informacja jest wszędzie.
 
infons in universe
 
Analogicznie do fotonów, również infony obejmują szerokie spektrum informacji. Rozpatrywana jest niezwykle interesująca możliwość istnienia infonów poruszających się z prędkością przewyższającą prędkość światła, kierując się analogią w odniesieniu do hipotezy tachionów. Czy istnieje możliwość wykorzystywania przez organizmy infonów przenoszonych przez tachiony?
 
Tachiony są to hipotetyczne cząstki o masie "urojonej", poruszające się z prędkością większą niż prędkość światła. W literaturze znane są doniesienia wiążące niektóre zjawiska biologiczne i psychiczne z tachionami. Istnieją bowiem zjawiska zwane biokosmicznymi, których efektem jest oddziaływanie na człowieka i inne biosystemy, np. wpływ jakiegoś typu promieniowania ze Słońca (ale nie elektromagnetycznego) na cykle dobowe reakcji układu antygen-antyciało przy elektrodach magnetycznych. Nie daje się ono zmierzyć współczesnymi instrumentami elektromagnetycznymi, ani wyjaśnić przy pomocy ugruntowanej, współczesnej wiedzy z zakresu fizyki, chemii lub biologii czy psychologii. Dlatego w różnych eksperymentach biokosmicznych proponuje się organizm ludzki jako detektor różnego rodzaju hipotetycznych pól (tachiony, monopole magnetyczne, dipole magnetyczne, dipole magnetoelektryczne etc.), zakładając, że jesteśmy otoczeni przez gaz dipoli magnetoelektrycznych (...) Niektóre z tych dipoli są tachonami.
 
Czy zatem jesteśmy stale bombardowani nadświetlnymi pigułkami, tymi którymi fizyka współczesna się prawie w ogóle nie interesuje? Fizykę współczesną, astronomię, astrofizykę, interesują raczej aż czasami wręcz  rozbrajające wygibusy kosmologiczne i spekulacje (a'la Roger Penrose, czy możemy zobaczyć co było przed „Wielkim Wybuchem”). A prawdziwe odkrycia są tuż za płotem – blisko ciała.
 
Dlaczego nasze receptory reagują na fotony a nie reaguja na infony i tachiony?
 
skakanki
 
Tom Stonier proponuje taką odpowiedź: dzieci wskakujące w kręcące się skakanki wiedzą o tym, że nie wystarczy podskakiwać z określoną częstością, trzeba jeszcze wpaść w skakankę z określoną prędkością.
 
Literatura:
 
M. Wnuk,Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia”, KUL (1996)
 
Tom Stonier, Information and the Internal Structure of the Universe, Springer (1990)
 
Arkadiusz Jadczyk, Informacja jako istota wszechświata i życia (Salon24)

 

 

Lubię to! Skomentuj139 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie