Do góry nogami
Do góry nogami
Arkadiusz Jadczyk Arkadiusz Jadczyk
1037
BLOG

Nowa fizyka – Zamknij się i rachuj

Arkadiusz Jadczyk Arkadiusz Jadczyk Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 41

Wpadła mi w ręce praca Maxa Tegmarka z MIT, praca p.t. „Shut up and calculate” z roku 2007. Jest to skrócona wersja artykułu w New Scientist 12 September 2007, „Mathematical cosmos: Reality by numbers”. Te swoje idee rozwinął dalej Tegmark w książce „Nasz matematyczny Wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości”, Prószyński i Ska 2014.

image

Dwuzdaniowe streszczenie omawianej pracy wyraża zwięźle istotę rzeczy:


I advocate an extreme "shut-up-and-calculate" approach to physics, where our external physical reality is assumed to be purely mathematical. This brief essay motivates this "it's all just equations" assumption and discusses its implications.


Zalecam i popieram „zamknij się i zabierz do rachunków” - skrajne podejście do fizyki, w którym zakłada się, że zewnętrzna fizyczna rzeczywistość jest czysto matematyczna. W tym krótkim eseju podaję motywację założenia, że „wszystko to równania” i dyskutuję jego implikacje.


Esej jest krótki, ma 3 strony. Przy czytaniu go jednak mocno się zdenerwowałem, pokreśliłem na czerwono, z trudem powstrzymałem się od brzydkich słów.


Nie wykluczam, że być może o to autorowi chodziło. Czy to świadomie czy nieświadomie. Wiemy bowiem z codziennego doświadczenia, że słuchaczy znajdują nie ci co mówią słusznie, a ci co krzyczą głośniej. Czym głośniej tym, na ogół, Lepiej. Jest cała nauka i sztuka propagandy. Trzeba przesadzać, trzeba irytować, krzyczeć barwami i wzorami, wiedzą o tym zwierzęta przybierające godowe szaty.


image

Zachowania lęgowe ptaków


Sprawa jest przy tym cienka. Bowiem sam kocham matematykę i podkreślam jest rolę i znaczenie w opisie i w rozumieniu rzeczywistości fizycznej. Jest też ks. prof. Michał Heller o którym Wikipedia pisze:Michał Heller przychyla się do umiarkowanej formy platonizmu matematycznego[131][132]. Nie twierdzi on – tak jak to robili Kurt Gödel, Roger Penrose i inni – że pojęcia, którymi posługują się matematycy (twierdzenia, dowody, równania, itd.) istnieją obiektywnie, ponieważ widać w nich silny wpływ czynników społecznych i historycznych oraz filozoficznych. Nie twierdzi tym bardziej, jak Max Tegmark, że istnieje wyłącznie rzeczywistość matematyczna.... Świat ma zatem według Hellera strukturę matematyczną ...


Tegmark mnie zdenerwował, bowiem co i rusz widzę sprzeczności w tym co pisze. Moim zdaniem fizyk powinien sprzeczności dostrzegać, wyłapywać. A może nie? Bowiem sprzeczności są motorem postępu, bowiem tylko dzięki sprzecznościom świat może istnieć?


Jak powiedziałem: sprawy są śliskie, diabeł ukrywa się w detalach. Zatem trochę o tych detalach.


Zaleca Tegmark: „zamknij się i zabierz do rachunków”. A jednak sam, zamiast się zamknąć i zabrać do rachunków, pisze artykuły, pisze książki, filozofuje. Sprzeczność ewidentna. Chwyt znany każdemu pracującego w propagandzie.


Pisze: „wszystko jest w równaniach”. W jakich równaniach? Zabrać się do rachowania? Rachowania czego? Wszystko to „struktury matematyczne”. A co to jest struktura matematyczna gdy nie ma świadomości co by jako taką strukturę rozpoznała?


Naukowiec, zainteresowany obrzeżami nauki. Katalog SEO Katalog Stron map counter Życie jest religią. Nasze życiowe doświadczenia odzwierciedlają nasze oddziaływania z Bogiem. Ludzie śpiący są ludźmi małej wiary gdy idzie o ich oddziaływania ze wszystkim co stworzone. Niektórzy ludzie sądzą, że świat istnieje dla nich, po to, by go pokonać, zignorować lub zgasić. Dla tych ludzi świat zgaśnie. Staną się dokładnie tym co dali życiu. Staną się jedynie snem w "przeszłości". Ci co baczą uważnie na obiektywną rzeczywistość wokół siebie, staną się rzeczywistością "Przyszłości" Lista wszystkich wpisów  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie