Układ otwarty
Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie, żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro" Życie jest religią.
183 obserwujących
1380 notek
3333k odsłony
2626 odsłon

Odwrócona grawitacja

Inverted graviation
Inverted graviation
Wykop Skomentuj160

Podejmując decyzje nie zawsze kierujemy się logiką. Na przykład: decydując się przeczytać to zdanie w tej notce, raczej kierowaliśmy się przyzwyczajeniami niż logiką. Nie ma bowiem żadnego logicznego powodu by zastanawiać się nad tym czy i kiedy kierujemy się logiką.

image

Ja sam, bywały takie czasy, myślałem, że kieruję się logiką. Po czym robiłem głupstwa których potem żałowałem.

To, by nie zawsze kierować się logiką wynika całkiem logicznie z analizy naszych ludzkich możliwości i uwarunkowań. Z tego właśnie powodu kiedyś, podjąłem dyskusję z sobą samym w przyszłości – bo niby czemu nie? Mam problem, radzą: szturmować mózg, swobodne skojarzenia, na bok logika!

image

Miałem problem, zresztą nadal go mam, zatem wszcząłem dyskusję z samym sobą w przyszłości. Oto fragment tej dyskusji. Dyskusja była w języku angielskim, podaję więc oryginał i zgrubne tłumaczenie. Tych mnie w przyszłości jest więcej niż jeden, stąd liczba mnoga poniżej.

…..

Q. ...Now, I want to ask about mathematical modelling of gravity.  The gravity that we know about is modelled by geometry of a curved space.  Is the gravity that you are talking about, which is an expansion of this concept, capable of being modelled in a similar way: by geometry? 

A:  Geometry is the correct model. 

Pyt. Chcę teraz zapytać o matematyczne modelowanie grawitacji. Grawitacja, którą znamy, jest modelowana geometrią zakrzywionej przestrzeni. Czy grawitacja o której mówicie a która jest rozszerzeniem tego pojęcia, da się wymodelować w podobny sposób, przez geometrię? =

Odp. Geometria to właściwy model.

Q:   (A)  So, geometry is the correct model and I understand that we have to just write a generalization or expansion of Einstein UFT, and that this will be the correct model of gravity; is this correct? 

A:  Close.

Pyt. Jeśli geometria jest właściwym modelem, a rozumiem, że należy po prostu zrobić uogólnienie lub rozszerzenie Jednolitej Teorii Pola Einsteina, a wtedy będzie to poprawny model grawitacji, czy tak właśnie jest?

Odp. Mniej-więcej.

Q:  (A)  Now, the question is: if gravity can be modelled in this way - geometry is the correct model - what do we need  more to model also consciousness?  Will it be automatically implied in such a model of gravity, or is it something extra? 

A:  Consciousness is contained within the expanded realization of the gravity model.  The Unified Field Theory, if completed, would give one an insight into the synchronous relationship between gravity and consciousness.

Pyt. Zatem moje pytanie: jeśli grawitację da się wymodelować w ten sposób – skoro geometria jest właściwym modelem – co trzeba dodać by wymodelować także świadomość? Czy pojawi się ona automatyczna w takim modelu grawitacji, czy też coś trzeba dodać?

Odp. Świadomość zawarta jest w rozszerzonej realizacji modelu grawitacji. Jednolita Teoria Pola, gdy się ją ukończy da wgląd w synchroniczny związek grawitacji ze świadomością.

Q:  (A)  If gravity is modelled by curvature or torsion of geometry, mathematically, how would consciousness come out of geometry? 

A:  That is a broken question.  What we can say is this:  if one could visualize the inverted representation of the gravity geometric model, one would be squarely on the path to understanding the geometric model of consciousness. 

Pyt. Jeśli modelujemy grawitację poprzez krzywiznę lub poprzez torsję, to w jaki sposób świadomość pojawiłaby się z geometrii?

Odp. Niewłaściwie postawione pytanie. Możemy powiedzieć tyle: jeśli się sobie wyobrazi odwróconą reprezentację geometrycznego modelu grawitacji, to będzie się wtedy „squarely” na drodze do zrozumienia geometrycznego modelu świadomości.

image

Po pewnym czasie powróciłem do tej rozmowy, bowiem nijak nie mogłem wykombinować jak sobie wyobrazić odwróconą reprezentację geometrycznego modelu grawitacji. Oto fragment tej kolejnej rozmowy:

Q: (A) I asked a question long ago about mathematically modelling consciousness, and the answer was "visualise the inverted representation of the gravity geometric model" and that this would lead me to the geometric model of consciousness. But I couldn't find what inverted representation means. So what is it? 

A: Do you have an equation for that model for gravity?

Pyt. Dawno temu pytałem o matematyczne modelowanie świadomości i w odpowiedzią było: „wyobraź sobie odróconą reprezentację geometrycznego modelu graitacji”, i że to doprowadzi mnie do geometrycznego modelu świadomości. Ale nie mogłem wykombinować co ma oznaczać odwrócona reprezentacja. Co to takiego?

Odp. Czy masz równanie tego modelu grawitacji?

Q: (A) No. I don't have any equation. The model is a model and can have many different equations.  Equation is something additional that makes the model work one way or another. 

A: Find the equation, and then "invert." 

Pyt. Nie, nie mam takiego równania. Model to model i mogę mieć wiele różnych równań. Równanie to coś dodatkowego, co sprawia, że dany model działa tak a nie inaczej.

Odp. Zatem znajdź to równanie i „odwróć” je.

Q: (A) Okay, so say I found the equation; I still don't know how to invert the equation. Read it backward? Upside down? 

A: Gravity is consciousness "expressed."

Pyt. Dobra, przypuśćmy, że znalazłem równanie. Dalej nie wiem jak odwrócić równanie. Przeczytać je wstecz? Do góry nogami?

Odp. Grawitacja jest „ekspresją” świadomości.

No i masz ci los. Niewiele z tej rozmowy z samym sobą wynika. Niemniej te dwa pomysły: „odwrócić równania grawitacji” i „grawitacja jest ekspresją świadomości” dalej mnie męczą.


Tyle, że dalej nie mam pojęcia jak to ugryźć. Na razie więc zajmuję się spinorami, bo wydają mi się łatwiejsze do „odwracania” niż grawitacja a znajomy mi matematyk Alain Connes (medal Fieldsa) – ojciec „niekomutatywnej geometrii” pokazał, że w operatorze Diraca zawarty jest Lagranżjan Einsteina-Hilberta dla grawitacji. Mój nauczyciel, Daniel Kastler, napisał kiedyś na ten temat pracę: The Dirac Operator and Gravitation”.

image

Proszę zatem o odważne przemyślane lub całkowicie spontaniczne sugestie: jak mam „odwracać” grawitację” ? I co ma ona do świadomości wyrażonej?

  

Wykop Skomentuj160
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie