Układ otwarty
Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie, żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro" Życie jest religią.
183 obserwujących
1346 notek
3227k odsłon
2595 odsłon

Czy zagrażają nam Niewidzialne Ziemskie Byty? Tak, i nas szpiegują.

Niewidzialne Ziemskie Byty ITE
Niewidzialne Ziemskie Byty ITE
Wykop Skomentuj30

Cytuję z pracy p.t. “Apparent Detection via New Telescopes with Concave Lenses of Otherwise Invisible Terrestial Entities (ITE)” opublikowanej w “American Journal of Modern Physics”,  2016; 5(3): 45-53, http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajmp  doi: 10.11648/j.ajmp.20160503.14 ISSN: 2326-8867 (Print); ISSN: 2326-8891 (Online) :We  point  out  that  ITE-1  and  ITE-2  must  be  made  up  of matter  to  prevent  a  cataclysmic  explosion  due  to  their immersion  in  our  matter-atmosphere,  but  their  locomotion appears to be based on the internal presence of antimatter and the  use  of  matter-antimatter  repulsion,  according  to  a structure studied at the mathematical level in monograph [5].

Podkreślamy, że ITE-1 I ITE-2 muszą być zbudowane z materii by uniknąć kastastrofalnej eksplozji przy zanurzeniu w naszą materialną atmosferę, jednak ich ruch wydaje się wykorzystywać antymaterię oraz odpychanie pomiędzy materią a antymaterią, w zgodzie ze strukturą rozpracowaną pod względem matematycznym w monografii [5]

[5]  R. M. Santilli, Isodual Theory of Antimatter with Applications to  Antigravity,  Grand  Unifications  and  Cosmology,  Springer (2006), http://www.santilli-foundation.org/docs/santilli-79.pdf.

image

The above and other aspects imply that ITE-1 and ITE-2 are  structures  dramatically  beyond  20th  century  knowledge for a number of reasons, such as the complete inapplicability of  20th  century  knowledge  to  the  classical  treatment  of neutral antimatter, the change of the index of refraction, the apparent new typo of locomotion, and other reasons [15].

Te, a także inne aspekty wskazują na to, że ITE-1 I ITE-2 są strukturami wykraczającymi daleko poza naszą pochodzącą z XX-go wieku wiedzę, a to z wielu powodów, a przede wszystkim dlatego, że wiedza XX-go wieku jest kompletnie nieprzydatna przy swym klasycznym traktowaniu neutralnej antymaterii, zmiany indeksu refrakcji, I jak się wydaje nowego typu ruchu, a także z innych powodów [15]

[15]  R.  M.  Santilli,  “Compatibility  of  Arbitrary  Speeds  with Special Relativity Axioms for Interior Dynamical Problems,” American  Journal  of  Modern  Physics,  in  press  (2016)
http://www.santilli-foundation.org/docs/superluminal-speeds.

We also point out that the above terrestrial entities achieve invisibility to our eyes and to Galileo telescopes either via the emission of antimatter light as a form of exhaust (ITE-1), or via  engineering  means  capable  of  inverting  the  index  of refraction of ordinary light (ITE-2). The  writing of this paper has been  motivated by the  fact that ITE-1 and ITE-2 behave in a manner strongly suggesting the conduction of unauthorized surveillance of our sensitive, civilian, industrial and military installations ….

Podkreślamy też, że opisane wyżej ziemskie byty osiągają niewidzialnosc dla naszych oczu  i dla teleskopów Galileusza czy to przy użyciu wyrzucanego antymaterialnego światła (ITE-1) czy to metodami inżynieryjnymi poprzez odracanie indeksu refrakcji światłą zwykłego ITE-2). Praca niniejsza jest motywowana tym, że ITR-1 I ITE-2 zachowują się w sposób sugerujący przeprowadzanie przez nich nieautoryzowanej obserwacji  naszych strzeżonych instalacji cywilnych, przemysłowych a także wojskowych   ….Sprawa jest więc poważna. Ktoś normalnie niewidzialny tu nas szpieguje,  Jednak tak całkiem niewidzialne nie jest i to I owo, przy pomocy specjalnych teleskopów,  zakrzywiających światło w przeciwną stronę niż te normalne, możemy wyczaić pomimo naszej technologicznej niedojrzałości.

Autorem tej pracy (jak również monografii wydanej przez znane wydawnictwo naukowe Springer [5] o antymaterii,) jest fizyk teoretyk Ruggero Santilli, CEO I Chief Scientist korporacji Thunder Energies Corporation.

Santilli jest fizykiem oryginalnym. Niezwykłe zjawiska odkrywał już w roku 1978. Można sobie ściągnąć publikację “Integrability conditions for the existence of a Lagrangian in Newtonian mechanics and field theory”. Autorami są Shlomo Sternberg i Ruggero Santilli. Publikacja ta jest sprawozdaniem z ich badąań dla Departamentu Energii USA. Departament Energii to przede wszystkim prace utajnione.
The Department of Energy (DOE) operates many programs that involve sensitive national security issues; the nuclear weapons program is one of the most sensitive. Because of the national security implications of its programs, DOE requires most employees -- its own and those of its contractors -- to undergo personnel security investigations and obtain and maintain security clearances.Ta akurat jest odtajniona. Sternberg  jest wybitnym matematykiem (autor znanego podręcznika geometrii różniczkowej), Santilli jest tu fizykiem i głównym realizatorem projektu. Formułuje tu ideę stosowania nieunitarnej dynamiki na poziomie hadronów, i proponuje nowe metody uzyskiwania energii.

Wywiad z Santillim o niewidzialnych ziemskich bytach wykorzystujących odpychanie materii I antymaterii można obejrzeć na Youtube.Tam tez można zobaczyć fotografie szpiegujących nas niewidzialnych antymaterialnych obcych.

Sam kiedyś pracowałem dla korporacji następne drzwi od Santilliego – w tym samym budynku. Ja pracowałem nad starym promieniowaniem jądrowym, on nad “nową energią” opartej na nowej “nieunitarnej chemii”.


Po ostatniej notce "Fizycy i grawitacja" dotyczącej niezwykłego upadku wrocławskiego fizyka z dużej wysokości, ta jest równie niezwykła. Gdyby mnie ktoś zapytał co o tym sądzę, tak szczerze, odpowiedziałbym: nie wiem. Ale nie zdziwiłbym się gdyby Santilli pod jakimś względem miał rację.

Wykop Skomentuj30
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie