0 obserwujących
257 notek
150k odsłon
  651   0

Zarzut 2-Tajność wyborów

Frekwencja Wyborów Samorządowych 2010:
Kraj-47,32%
Świętokrzyskie-53,50%
Powiat Ostrowiecki-45,82%
Miasto Ostrowiec Św.-41,29%
Gmina Bodzechów-48,81%
Gmina Ćmielów-57,52%
Gmina Kunów-54,51%
Gmina Waśniów-49,26%
Gmina BAŁTÓW-70,66%
Okręg 1-Bałtów,Michałów-73,69%,Uprawnionych-688,Uczestniczących-518
Okręg 2-Lemierze,Wycinka-77,25%,Uprawnionych-211,Uczestniczących-163
Okręg 3-Maksymilianów-67,77%Uprawnionych-211,Uczestniczących-143
Okreg 4-Rudka Bałtowska-81,82%Uprawnionych-132,Uczestniczących-108


Obwód głos.nr.1-ZSP wBałtowie-75,04%,Uprawnionych-1242,Uczestniczących-932

Czas pracy komisji:8-22,a więc 14 godzin

Lokal około 30 m2.na którym rozstawione są stanowiska z 4 okręgami(do Rady Gminy) + 1 wspólne(Wójt,Rada Powiat,Sejmik Wojewódzki) +3 stanowiska do głosowania + urna + 3 stanowiska mężów zaufania

Skład komisji 9 osób + 2-4 mężów zaufania (około 10 osób "z obsługi wyborów"stale przebywających w pomieszczeniu,bo ta komisja wyjątkowo nie podzieliła się na zmiany)

Uczestniczących-932/czas głosowania-14=na godzinę 66,57 głosujących( 1,12 na minutę !!! )

lub tak: czas głosowania-14 godz./karty wydane-932 = 54 sekundy dla jednego wyborcy !!!

W te 54 sekundy należało powiedzieć "Dzień dobry",wyjąć dokument tożsamości,odnależć się w spisie wyborców,podpisać,znależć miejsce do kreślenia,rozłożyć karty wyborcze,odszukać swoich faworytów i bardzo starannie zazanaczyć X

Jak często bywa wielu wyborców przybywa z dziećmi,więc jeśli i to uwzględnić-to...?Ludzie zmuszeni byli dokonywać skreśleń bez możliwości zachowania tajności swoich wyborów!Robili to na parapecie okna tuż za plecami siedzących za parawanikiem(przegródka wysokości około 50cm.),a pozostali z drugiej strony parawnu,lub wręcz na ścianie - na oczach innych,w tym członków komisji oraz mężów zaufania,których było kilku w tym samym czasie wlokalu z jednego komitetu wbrew Art.111 ust.2 Ordynacji Wyborczej,oraz wytycznym PKW (pkt.3-Do każdej komisji pełnomocnik komitetu wyborczego może zgłosić po jednym mężu zaufania)

W tych warunkach które opisałem komisja nie miała możliwości wypełnienia wytycznych PKW pkt.29-W czasie głosowania komisja uważa,czy uprawnieni głosują osobiście i w taki sposób,aby nienaruszona została tajność głosowania,a także aby głosowanie nie zostało wykorzystane przez wyborców do prowadzenia agitacji wyborczej.

KONSTYTUCJA RP: ART.169

Art. 169.
Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.

Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw:

Art. 2.
1. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Art. 41.
W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej wyborcom swobodne korzystanie z nich.
Art. 45.
1. Wyborca wpisany do spisu wyborców lub dopisany do spisu zgodnie z art. 44 ust. 2 otrzymuje od komisji kartę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone jej własną pieczęcią.
4. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
5. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

Art. 111.
1. Przedstawicielami list kandydatów na radnych, reprezentującymi ich interesy w czasie głosowania i ustalania wyników głosowania w obwodzie głosowania, są mężowie zaufania. 
2. Pełnomocnik, o którym mowa w art. 101 ust. 2, może wyznaczyć po jednym mężu zaufania do każdego obwodu głosowania na obszarze okręgu wyborczego, w którym dane zgłoszenie zostało zarejestrowane. 
2a. Kandydat na radnego nie może być mężem zaufania. 
3. Pełnomocnik wydaje mężom zaufania zaświadczenie według wzoru określonego przez Państwową Komisję Wyborczą.

To są standarty kraju UE,czy może Białorusi ???!!!

 HOME -www.baltow.cba.pl

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale