Tradycja jest jak stary zamek do drzwi:  dopóty otwiera przed nami głębię Tajemnicy,  dopóki znajdujemy klucz do jej bieżącego odczytywania (na zdjęciu klucz do cerkwi w Smolniku nad Sanem, Bieszczady)
Tradycja jest jak stary zamek do drzwi: dopóty otwiera przed nami głębię Tajemnicy, dopóki znajdujemy klucz do jej bieżącego odczytywania (na zdjęciu klucz do cerkwi w Smolniku nad Sanem, Bieszczady)
Beszad Beszad
120
BLOG

Tradycja jak stary zamek...

Beszad Beszad Religia Obserwuj temat Obserwuj notkę 0

Co znaczą te słowa Ewangelii? "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. (Mt5,17-19)

Od najwcześniejszych wieków chrześcijaństwa pojawiały się pokusy odcięcia się od Starego Testamentu. Najsilniej czynił to Marcjon w II w. Ale marcjonizm nie tylko negował wartość tradycji żydowskiej - głosił nawet istnienie okrutnego demiurga Jahwe, nad którym rozciąga się władza prawdziwego Boga Miłosiernego. Taki dualizm był konsekwencją negacji prawa mojżeszowego, przed którą przestrzegał sam Jezus. Jeśli negacja stała się herezją, to jak w takim razie podejść do rozbieżności między ST i NT? Tylko w duchu pokory i duchowej ewolucji - dojrzewania tego, co dotąd było niedojrzałe, odsłaniania tego, co było zakryte. 

Konsekwencje marcjonizmu szły jeszcze dalej - w pewnym momencie zaczął on negować nawet świat przyrodzony, postulując odstąpienie od zawierania małżeństw i rodzenia dzieci, bo prokreacja miała tylko pomagać demiurgowi w utrzymaniu władzy nad światem. Odrzucenie zamiast przemienienia - to była droga marcjonistów. Czy w dzisiejszym świecie nie ulegamy często takiej pokusie? Czy wspaniałego procesu odkrywania Tajemnicy i dojrzewania w jej cieniu nie zastępujemy chwilami aktem niecierpliwego odcięcia? 

Tradycja jest jak stary zamek do drzwi: dopóty otwiera przed nami głębię Tajemnicy, dopóki znajdujemy klucz do jej bieżącego odczytywania (na zdjęciu klucz do cerkwi w Smolniku nad Sanem, Bieszczady)

Beszad
O mnie Beszad

Ślązak z krwi i kości, zakorzeniony w polskości.

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo