0 obserwujących
22 notki
19k odsłon
  460   0

Coraz więcej OZE w transporcie

Autocysterny w bazie paliw. Fot. PERN
Autocysterny w bazie paliw. Fot. PERN

PERN modernizuje bazy paliw - celem jest realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) to obowiązek wprowadzania na rynek paliw transportowych ze źródeł odnawialnych, czyli biokomponentów i biopaliw. Podstawą prawną są dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 2009 r. i Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Celem jest 14-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. we wszystkich rodzajach transportu.

PERN - strategiczna spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za transport ropy naftowej rurociągami oraz magazynowanie paliw i ropy naftowej – od kilku lat modernizuje swoje bazy paliwowe. Celem - oprócz realizacji NCW - jest także usprawnienie obsługi autocystern i poprawienie komfortu pracy kierowców. Unowocześnienie frontów autocystern umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku.

- Dążymy do stworzenia stanowisk „multiproduktowych", co umożliwi kierowcom odebranie dowolnej kompozycji paliw oraz dodatków uszlachetniających przy jednym stanowisku, bez konieczności przejazdu autocysterny na inną wyspę nalewczą. W ramach modernizacji frontów autocysternowych linie nalewcze wyposażane są w najnowocześniejsze moduły dozowania dodatków firmowych – mówi Paweł Wysocki, dyrektor pionu technicznego w PERN.


Zakończyły się właśnie modernizacje frontów w bazach paliw w Koluszkach (woj. łódzkie) i Kawicach (woj. dolnośląskie). Prace są kontynuowane w bazach w Nowej Wsi Wielkiej (woj. kujawsko-pomorskie), Boronowie (woj. śląskie), Rejowcu (woj. wielkopolskie) i Woli Rzędzińskiej (woj. małopolskie). W Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej Klienci PERN będą mieli możliwość dostarczania biokomponentów koleją jako alternatywę do obecnie funkcjonującego transportu samochodowego. Dodatkowo trzy linie nalewcze frontu autocysternowego w bazie paliw w Małaszewiczach zostaną wyposażone w instalacje do dozowania estrów.

PERN rozbudowuje też magazyny na biokomponenty - estry wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) i bioetanol. Dotychczas rozstrzygnięte postępowania przetargowe dotyczą rozbudowy magazynów estrów o łącznej pojemności 2,8 tys. m³ w pięciu lokalizacjach – w bazach paliw w Koluszkach, Emilianowie (woj. mazowieckie), Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Małaszewiczach (woj. lubelskie) oraz pojemności na bioetanol o pojemności 300 m³ w Nowej Wsi Wielkiej. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Magazyny i bazy paliw PERN.

Obecnie trwają postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych estrów w bazach paliw w Nowej Wsi Wielkiej i w Rejowcu.

BG


Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka