5 obserwujących
383 notki
161k odsłon
78 odsłon

Decarbonizacja XXI w.

Wykop Skomentuj3

O tym, że Ziemia jest okrągła, wiemy nie od dziś. Domyślamy się, że Ziemia jako planeta jest ciałem kosmicznym o bardzo wysokiej temperaturze wnętrza i wielokilometrowej grubości skorupy ziemskiej, która jest na tyle chłodna, że żar wnętrza Ziemi nie niszczy życia na jej powierzchni.

Z odkrywek górniczych wiemy, że skorupa naszej planety składa się z różnych warstw - jedne są pierwotnymi skałami, są warstwy skał przetworzonych i są również różne warstwy geologiczne utworzone przez organizmy żywe, którym dane było obumrzeć i przetworzyć się w substancje energetyczne pochodzenia organicznego. Do tych ostatnich należą znany od wieków olej skalny - czyli ropa naftowa, z której można otrzymać różne produkty w zależności m.in. od temperatury procesu.

Pokładom ropy naftowej towarzyszą również złoża gazu ziemnego. Jednak najbardziej pospolitym paliwem energetycznym jest węgiel - w zależności od czasu powstania i warunków geologicznych - znany jako węgiel kamienny oraz węgiel brunatny. Innym paliwem stosowanym jeszcze do niedawna jest torf, który także służy jako surowiec w produkcji ogrodniczej.

Dziwi mnie podejście niektórych środowisk do kopalnych surowców energetycznych, a w szczególności do węgla wydobywanego technikami górniczymi. Owszem, jest to surowiec energetyczny o określonej ilości możliwej do pozyskania. Towarzyszy w wytwarzaniu energii cieplnej i jej przemianie w energię mechaniczną. O ile niektóre środowiska broniące środowiska naturalnego domagają się likwidacji wydobycia węgla kamiennego, to nie dostrzegają podobnego zagrożenia ze strony innych surowców - ropy naftowej i gazu ziemnego. Przecież to również są surowce energetyczne pozyskiwane technikami górniczymi. Służą do wytwarzania m.in. energii cieplnej drogą ich utleniania przez spalanie i to nie tylko w okresie grzewczym w porze jesienno-zimowej, ale wręcz przez cały rok i to nie tylko na terenie kontynentów, lecz również w przestrzeni oceanicznej...

Zastanawiam się, czy tu nie chodzi o interes koncernów naftowych, dla których proces przetwarzania chemicznego węgla wiąże się z pozyskaniem benzyn silnikowych konkurencyjnych dla paliwa gazowego oraz przetwórstwa naftowego. Kto wie, czy nie do końca znane nam technologie destylacji węgla prowadzą do wyprodukowania paliwa znacznie bardziej konkurencyjnego niż energia rozpadu jądra atomu... Cóż, zagadkowe jest to parcie na likwidację górnictwa węglowego w Polsce. Być może następnym etapem będzie likwidacja w Polsce górnictwa naftowego i gazowego...

Chciałbym tu zaproponować obejrzenie bardzo prostego zabiegu poprawiania estetyki krajobrazu, które polega na koszeniu trawnika...


https://youtu.be/cN63Fb51MQk

Widzimy ciągnik ogrodniczy zasilany benzyną. Wlecze on kosiarkę przycinającą bardzo wysoką trawę. Przecież skoszona masa musi przekształcić się w sposób naturalny w coś innego. Można ją kompostować - wtedy - po zakończeniu procesu rozkładu będzie służyć jako źródło pokarmu dla kolejnych pokoleń roślin oraz innych organizmów glebowych... Jednym z produktów rozkładu jest niewidoczny gaz - m.in. i metan. A metan jest podstawowym składnikiem gazu ziemnego. 

Wiadomo jest, że materiał organiczny, który obumiera, w określonych warunkach przekształca się w kopalne surowce energetyczne - właśnie w węgiel, ropę naftową lub gaz. A czymże jest skoszona trawa, jeśli nie obumierającym materiałem organicznym ulegającym dalszemu rozkładowi ?

Skoro zagrożeniem dla klimatu jest spalanie węgla, bo coś z niego uwalnia się, to przy procesie rozkładu masy organicznej muszą uwalniać się do atmosfery podobne składniki...

Co chciałbym przedstawić do dalszej oceny "specjalistów od ochrony klimatu"... 


Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale