7 obserwujących
174 notki
450k odsłon
  1167   0

Jak oszczędzać na emeryturę? PPK, IKE, obligacje i inne sposoby

Jeśli chcemy mieć w przyszłości dobrą emeryturę, powinniśmy wcześnie zacząć oszczędzać na własną rękę.
Jeśli chcemy mieć w przyszłości dobrą emeryturę, powinniśmy wcześnie zacząć oszczędzać na własną rękę.

Oszczędzanie na własną rękę wcale nie jest łatwe. PPK, IKE, IKZE, PPE, ZUS, OFE, KRUS, inwestycje w nieruchomości i ruchomości – to możliwe formy zabezpieczenia emerytury.

Aż 47 proc. Polaków nie odkłada dodatkowych środków na emeryturę, a co czwarty nie widzi takiej potrzeby - tak wynika z badania przeprowadzonego przez Insurance Europe przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń. Tymczasem stabilna, odpowiednio wysoka emerytura to istotna gwarancja spokojnego życia po zakończeniu drogi zawodowej. Im szybciej zdecydujemy się gromadzić środki na emeryturę poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, tym lepiej dla naszej przyszłości.

Emerytura obowiązkowa

ZUS

Emerytura w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi I filar zabezpieczenia emerytalnego. Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., otrzymasz emeryturę z ZUS, jeśli ukończysz powszechny wiek emerytalny (sześćdziesiąt lat dla kobiet i sześćdziesiąt pięć lat dla mężczyzn); masz opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za jeden dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą; nie masz emerytury przyznanej już z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Emerytura zostaje przyznana od miesiąca, w którym złożysz wniosek - jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończysz powszechny wiek emerytalny.

W ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych każdy ubezpieczony – urodzony po 1948 roku – posiada indywidualne konto emerytalne w ZUS. Ewidencjonowane są na nim wszystkie wpłacone składki oraz kapitał początkowy. 

KRUS

Osoby posiadające gospodarstwa rolne, co do zasady podlegają ubezpieczeniom w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby otrzymać emeryturę rolniczą, konieczne jest spełnienie pewnych warunków:

Jeśli chcesz się ubiegać o emeryturę z KRUS, musisz spełniać łącznie dwa warunki: osiągnąć wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 6 lat dla mężczyzn i podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej dwadzieścia pięć lat.

Najniższa emerytura rolnicza jest corocznie waloryzowana z dniem 1 marca. Obecnie wynosi 1200 zł, tyle samo, ile najniższa emerytura z ZUS.


oszczędzanie
Chowanie pieniędzy do skarbonki lub skarpety nie pomnaża ich. 

Emerytura dobrowolna

PPK

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to powszechny program systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60. roku życia. Środki gromadzone w ramach PPK będą środkami prywatnymi.

Każdy pracodawca zobowiązany będzie do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników. W ramach programu zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mieć obowiązek dokonywania z własnych środków wpłat podstawowych oraz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych. Część dołoży Państwo, zatem wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK. 

Blog o PPK w Salon24

IKE

IKE, czyli indywidualne konta emerytalne, to jeden z trzech filarów polskiego systemu emerytalnego. Pieniądze, które na niego wpłacamy, stanowią dodatek do „tradycyjnej” emerytury, którą uzyskujemy przez opłacanie ZUS-u. Obecnie prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła szesnaście lat.  

Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2020 roku jest to 15 681 zł. 

IKZE

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, to kolejna forma dobrowolnego oszczędzania na przyszłość w ramach III filaru. IKZE w dużej mierze oparte są na rozwiązaniach przyjętych w IKE. Zasadnicza różnica polega na opodatkowaniu - z IKZE można odliczyć wpłaconą kwotę od dochodu w PIT.  

Oszczędzanie na IKZE również  może rozpocząć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia. Wpłaty na IKZE mogą być nieregularne. W przypadku IKZE – maksymalna roczna kwota wpłat w 2020 r. wynosi 6 272,4 zł

Do wyboru jest aż 5 rodzajów kont indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego. Każdy z nich zwolniony jest z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) oraz daje możliwość odpisania wysokości rocznej składki od dochodu i przychodu (zmniejszenie opodatkowania podatkiem PIT).

 

oszczędzanie na emeryturę
Oszczędzanie na emeryturę najlepiej zacząć jak najwcześniej. 

PPE 

PPE, czyli Pracownicze Plany Emerytalne. O założeniu PPE decyduje pracodawca - opłaca składki i może zaliczyć je jako koszty uzyskania przychodu. Wysokość składki może być taka sama dla wszystkich pracowników. Może to też być taki sam dla każdego pracownika procent wynagrodzenia - maksymalnie do 7 proc. wynagrodzenia. 

Lubię to! Skomentuj42 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo