7 obserwujących
174 notki
450k odsłon
  5642   0

Emerytura w ramach KRUS

Emerytura rolnicza przysługuje osobie ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – rolnikowi, a także domownikowi.
Emerytura rolnicza przysługuje osobie ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – rolnikowi, a także domownikowi.

Emerytura z KRUS jest emeryturą rolniczą przysługującą osobie ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – rolnikowi, a także członkowi rodziny.

W kolejnym odcinku na naszym blogu o zabezpieczeniu emerytalnym piszemy o zasadach otrzymywania emerytury z KRUS.  

Aby ubiegać się o emeryturę z KRUS, należy spełniać łącznie dwa warunki:

 • osiągnąć wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny
 • podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Emeryturę rolniczą przyznaje się na wniosek zainteresowanego. Rolnik powinien samodzielnie zgłosić chęć pobierania emerytury. Nie jest ona bowiem przyznawana z urzędu po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. 

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Wniosek o emeryturę należy złożyć na formularzu KRUS SR-20. Do tego kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS SR-21A lub formularz unijny E-207. Do wniosku dołącza się również dowody potwierdzające prawo do przyznania emerytury oraz wpływające na jej wysokość, mogą to być m.in. dokumenty potwierdzające okresy:

 • pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacania składek
 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu, jeśli wnioskodawca legitymuje się innym ubezpieczeniem społecznym niż rolnicze
 • ubezpieczenia przebyte w państwach UE/EOG, Szwajcarii lub w państwach połączonych z Polską umową o zabezpieczeniu społecznym (jeśli wnioskodawca legitymuje się okresami ubezpieczenia za granicą)

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej, jeśli do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił on łącznie warunki dotyczące:

 • osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat
 • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej

Ważne w kwestii tzw. emerytury rolniczej i okresów obliczania prawa do niej jest to, że nie należy zaliczać tych okresów do ubezpieczenia, które zostały już zaliczone na podstawie odrębnych przepisów. Co więcej, osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze. Wynika to ze zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.

 

rolnik
Emeryturę rolniczą przyznaje się na wniosek zainteresowanego.

Jak obliczyć wysokość emerytury KRUS?

Należy tego dokonać na bazie sumy części składkowej oraz części uzupełniającej. Pierwsza to przyjęcie po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Następnie do liczby tych lat dolicza się:

 • za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1990 r. – po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok
 • za czas prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim od 1 lipca 1977 r. do 31 grudnia 1982 r., za który opłacano składki na Fundusz Emerytalny Rolników – po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok
 • za okres prowadzenia gospodarstwa rolnego bądź pracy w nim po ukończeniu 16 roku życia, przed 1 lipca 1977 r., ale jednocześnie nie wcześniej aniżeli 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury z KRUS lub renty rolniczej – po 0,5 proc.  emerytury podstawowej za każdy rok
 • za czas podlegania innemu ubezpieczeniu, o ile z tego tytułu nie została już przyznana emerytura bądź renta na podstawie odrębnych przepisów – po 1,5 proc.  emerytury podstawowej za każdy rok

Do tego doliczana jest część uzupełniająca, którą wyliczamy następująco:

 • część uzupełniająca emerytury KRUS stanowi 95 proc. emerytury podstawowej, o ile liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej wynosi mniej niż 20;
 • za każdy pełny rok powyżej 20 lat, który został uwzględniony w części składkowej, obniża się część uzupełniającą o 0,5 proc. emerytury podstawowej.

Najniższa emerytura rolnicza jest corocznie waloryzowana z dniem 1 marca. Od 1 marca 2020 r. wynosi 1200 zł, tyle samo, co najniższa emerytura z ZUS. To kwota brutto, odprowadza się od niej składki ubezpieczeniowe i podatek.


Uwaga: Każdy może otrzymać emeryturę z ZUS, a na podwójną mogą liczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryteria wymagane przy przyznawaniu emerytur KRUS, czyli bez 25-letniego stażu w rolnictwie i opłacania składek emerytury z KRUS nie będzie. 


ja


Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo