0 obserwujących
49 notek
109k odsłon
  519   0

Lasy - NAJWIĘKSZA Klęska Lasów Państwowych ! Zobacz Ogrom Strat !

Lasy.gov.pl
Lasy.gov.pl

w 2017 roku doszło do niespotykanego wydarzenia w Polsce, pojawił się wiatr który zniszczył lasy wzdłuż Polski na dole znajdziesz link do map i zdjęć z tego porażającego kataklizmu...


Pełna mobilizacja w Lasach

Leśnicy oraz pracownicy zakładów usług leśnych od pierwszych chwil po ustaniu nawałnicy pomagali przede wszystkim w odblokowywaniu zawalonych drzewami dróg publicznych, dróg leśnych udostępnionych wszystkim do ruchu i leśnych dróg pożarowych oraz uprzątaniu pasów pod liniami energetycznymi, aby inne służby mogły dotrzeć z pomocą do poszkodowanych i przywrócić dostawy prądu. Na miejsce klęski cały czas ściągany jest z okolicznych nadleśnictw oraz innych dyrekcji regionalnych sprzęt należący do LP. Leśnicy koordynują też pracę prywatnych zakładów usług leśnych (tzw. zul), które mają umowy z nadleśnictwami, i również od razu przystąpiły do akcji.

Już w 10 dni po huraganie uporano się z odblokowaniem najważniejszych dróg oraz zapewnieniem ekipom remontowym dostępu do uszkodzonych linii energetycznych. Tylko w najciężej dotkniętych nadleśnictwach z dyrekcji toruńskiej i gdańskiej w tym etapie prac uczestniczyło bezpośrednio łącznie 632 leśników i ponad 600 zul-owców, 40 harwesterów, ok. 120 ciągników z naczepami i mnóstwo innego sprzętu LP oraz firm usług leśnych. Pomogli w udrożnieniu ponad 1,5 tys. km dróg i kilkuset kilometrów terenu pod liniami energetycznymi.

Teraz leśnicy przystąpili do swoich właściwych zadań, czyli oczyszczania z wiatrołomów i wiatrowałów samych lasów. To będzie znaczniej trudniejszy, bardziej niebezpieczny i czasochłonny etap prac.

Jednocześnie trwa szacowanie strat na ziemi i z powietrza (obloty śmigłowcami, nagrania z dronów). Podczas wideokonferencji w poniedziałek 14 sierpnia dyrektorzy regionalni zdali dyrektorowi generalnemu LP pierwsze zbiorcze raporty swoich sztabów kryzysowych o szkodach w lasach i podjętych działaniach. Od tego czasu podobne konsultacje odbywają się co tydzień.

Stan siły wyższej

W środę 16 sierpnia, podczas konferencji prasowej w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Konrad Tomaszewski podpisał decyzję nr 211 o wprowadzeniu tzw. stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym na terenie 25 najmocniej dotkniętych kataklizmem nadleśnictw. – To dokument niezbędny, aby ułatwić nam skoordynowanie działań wielu jednostek LP podczas uprzątania, zagospodarowywania i potem odnawiania obszarów poklęskowych – wyjaśnił dyrektor generalny.

Zgodnie z decyzją, leśnicy powinni uporać się z likwidacją skutków kataklizmu do końca czerwca 2019 r. Wśród najpilniejszych zadań wskazano: udrożnienie dróg publicznych, dróg leśnych oraz terenów pod liniami energetycznymi; zabezpieczenie przez strażników leśnych obszaru klęski w celu zadbania o bezpieczeństwo ludzi i ochronę mienia; pełne oszacowanie ilości oraz struktury sortymentowej drewna poklęskowego oraz jak najszybsze jego pozyskanie i sprzedaż, póki nadaje się do wykorzystania na potrzeby ludności i przedsiębiorców (przy obecnych warunkach hydrotermicznych szybko infekują je grzyby i pojawia się sinizna). Odpowiedni dyrektorzy regionalni zostali zobowiązani do zapewnienia nadleśnictwom „klęskowym” wszelkiego wsparcia sprzętem i ludźmi z pozostałych nadzorowanych przez nich nadleśnictw i zakładów. Otrzymali też możliwość czasowego lub stałego zwiększenia załogi jednostek, które będą zajmowały się zagospodarowaniem zniszczonych lasów, oraz zakupu potrzebnych maszyn.

Nawałnice zmiotły niekiedy całe leśnictwa, co oznacza, że konieczna będzie pilna weryfikacja obowiązujących planów urządzenia lasu (PUL), założeń do prowizorium planów finansowo-gospodarczych na 2018 r. czy umów zawartych wcześniej przez nadleśnictwa z wybranymi w przetargach prywatnymi zakładami usług leśnych albo nabywcami drewna. Nie uwzględniają one koniecznego dziś rozmiaru i zakresu prac w lesie lub tak wielkich ilości drewna do zagospodarowania oraz kosztów z tym związanych, więc będą musiały być aneksowane albo sporządzone na nowo.

Podczas narady premier Beaty Szydło z wojewodami i służbami zajmującymi się akcją na terenach dotkniętych nawałnicą 19 sierpnia w Chojnicach, dyrektor generalny Lasów Państwowych zapowiedział, że przedstawi również propozycję wsparcia dla poszkodowanych właścicieli prywatnych lasów. Kilka dni później Konrad Tomaszewski podpisał decyzję, na mocy której LP wyasygnują na ten cel 35 mln zł. Trafią one za pośrednictwem starostów do tych właścicieli, którzy uprzątną swoje lasy, przyczyniając się tym samym do przywrócenia bezpieczeństwa publicznego Poszczególne nadleśnictwa i dyrekcje regionalne LP już organizują spotkania informacyjne z lokalnymi starostami i poszkodowanymi właścicielami lasów prywatnych.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka