Blog
blog unukalhai
unukalhai
unukalhai unuk.al.hayah@gmail.com
46 obserwujących 133 notki 199730 odsłon
unukalhai, 26 kwietnia 2015 r.

Czarnobyl - rocznica o piołunowym posmaku

980 10 0 A A A

            26 kwietnia mija kolejna rocznica największej katastrofy w historii energetyki jądrowej. Oczywiście chodzi o eksplozję reaktora w czwartym bloku energetycznym EJ Czarnobyl, podówczas miejscowości w Ukraińskiej  Socjalistycznej Republice Sowieckiej. O samej katastrofie ci z Czytelników, których taka tematyka interesuje, mogą dowiedzieć się dowolnie dużo z licznych i łatwo dostępnych publikacji, opracowań i analiz. Także na s24 znajdowały się teksty przedstawiające przyczyny tego zdarzenia. Moim zdaniem najlepszy z nich, zatytułowany „Wybuch w EJ w Czarnobylu – geneza” , napisany został kilka ładnych lat temu w czasach swietności s24, przez Autora,  który używał wówczas nicka w brzmieniu  Trurl.cum.Clapaucio.  Konto Trurl.cum. Clapaucio zostało dawno skasowane wraz z notkami, zaś sam  Autor pojawiał się rzadko,  podpisując  się, już wyłącznie  jako komentator,  nickiem  SNAFU. Od stycznia 2014 r.  SNAFU wznowił prowadzenie bloga na s24.

Tak więc o katastrofie w EJ Czarnobyl, jej przyczynach i skutkach, kto tylko zechce, ten z łatwością może dowiedzieć się  wedle indywidualnego zapotrzebowania.

Natomiast  może warto przy tej okazji wspomnieć o samym Czarnobylu, a zwłaszcza o kolejach  losu tej miejscowości w trakcie minionych wieków, gdyż, zakładam, nie jest to wiedza nazbyt powszechna. A były to przecież ziemie, na które zanieśli  cywilizację i kulturę osadnicy i urzędnicy królewscy pozostający w służbie polskiej Korony. Długie lata właścicielami Czarnobyla były rody ziemiańskie (w tym magnackie), aż do czasów po upadku Powstania Listopadowego w 1831 r., a zwłaszcza Powstania Styczniowego w 1861 r.,  gdy wzmagające się  represje wobec polskich ziemian  powodowały  na dalekich kresach cywilizacji łacińskiej przejmowanie bądź wyprzedaż (często wymuszoną) ich  majątków, głównie  na rzecz Rosjan.

Na temat historycznych dziejów Czarnobyla  sporo informacji znajduje się publikacji  zatytułowanej „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, która była wydana w 14 tomach w  latach 1880-1895 wraz z uzupełnieniem  w edycji  tomu  XV (w dwóch częściach wydanych odpowiednio  w 1893 r. i w  1902 r.).Publikacja miała charakter wybitnie encyklo-pedyczny  i  dla wyobrażenia sobie ogromu pracy niezbyt licznego zespołu redakcyjnego poinformuję jedynie, iż 14 tomów podstawowych haseł zawiera  hasła opisane łącznie  na 13.316 stronach formatu A-4 (średnio 950 stron w jednym tomie, który ukazywał się z reguły raz w roku) oraz  na 1.371 stronach uzupełnień, w dwóch częściach tomu XV . Przykładowo, hasło „Wołyń” jest rozpisane w t. XIII na stronach od 915 do 935 oraz w uzupełnieniu w t. XV, cz. 2  jeszcze na  pół strony (str. 701), czyli  opis hasła liczy sobie ponad 21 stron. Ze względu na to, że hasło „Czarnobyl” znajduje się w tomie I ww. edycji, zaś tom ten cenzura carska dopuściła do druku w 1880, wprowadziłem do niektórych zapisów poprawki w oparciu o  inną  publikację pt.: „Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku”, autorstwa Adama Bonieckiego,która  została wydana w 1883 roku i zawiera bardziej dokładne dane na tematy personalne (koligacje dynastyczne, antenaci i potomkowie).

        A zatem na początek trochę ciekawostek historycznych na temat Czarnobyla, miejscowości położonej trochę ponad 600 km w prostej linii na wschód od Lublina.

Historia

Miejscowość, którą usytuowano w widłach rzek Uszy i Prypeci, oddalonych nieco ponad 20 km na zachód od Dniepru, do którego z kolei wpływała  Prypeć, znajduje się  niecałe 130 km w kierunku południowym do Kijowa oraz także niecałe 150 km,  i również na południe,  do Radomyśla.

Odnośnie genezy nazwy Czarnobyla  najbardziej  chyba przekonująca jest ta, która wiąże ją z gęsto rosnącą na tych terenach byliną, która wykazuje działanie trujące, ale jednocześnie bywa wykorzystywana w ziołolecznictwie, a także jako przyprawa do dań mięsnych. Rośliną tą jest athemisia vulgaris,słabsza odmiana byliny piołunowej, nazywana przez lokalnych mieszkańców niechworoszcz  lub czornobyl. To drugie określenie pochodzi, być może, od jej  ciemnych, prawie granatowych liści.

            Pierwsza wzmianka o terenach Czarnobyla znajduje się w Kodeksie hipackim[1]i zawiera informację, iż kniaź Ruryk Rościsławicz[2] polował w lasach czarnobylskich w 1193 r.

W wyniku najazdu mongolskiego (kolejnego) prowadzonego w latach 1236-1240 zniszczone zostały poszczególne księstwa staroruskie, a po upadku Kijowa w 1240 r. praktycznie cała Ruś stała się lennikiem chanów mongolskich. Wyniszczone i wyludnione tereny zajął, sięgając na południe, aż po rejon Czarnobyla na Kijowszczyźnie,  książę litewski Edywił (kunigas Erdziwił), synowiec Mendoga.Tym samym ziemie w okolicach Czarnobyla na następne kilka wieków znalazły się formalnie we władzy dynastii panującej w Wielkim Księstwie Litewskim. Miały one z początku status włości rządowych, których dysponentami byli władający Księstwem. Na ziemiach o takim statusie rezydował namiestnik wyznaczany przez wojewodę, zaś samo naczelnikowanie wiązało się z zarządzaniem czasowym przydzieloną  dzierżawą, najczęściej za zasługi na polu bitwy. Oznacza to, że owe nadziały nie miały charakteru dziedzicznego, ale mogły być np. „za karę” odebrane, ale też  na prośbę  dzierżawa mogła przechodzić na kogoś z rodziny  dotychczasowego  namiestnika.

Opublikowano: 26.04.2015 22:18. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017 18:25.
Autor: unukalhai
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Na ogół bawię się z losem w chowanego

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Puti się na pewno pochlasta z żalu.
  • Bredzisz niepoczytalnie.
  • ale ukraińce mogli

Tematy w dziale Technologie