24 obserwujących
205 notek
197k odsłon
  3003   0

Wybór sędziego w Kanadzie, czyli od czego zależy jakość?


W Kanadzie sędzia jest wyselekcjonowany z najlepszych i to wraz z jego stabilną sytuacją finansową (już się dorobił majątku) rodzinną (ten sam pierwszy małżonek, dzieci na swoim, dobrze sobie radzą), wysokimi kwalifikacjami (zweryfikowanymi i potwierdzonymi przebiegiem dotychczasowej conajmniej 10-letniej kariery prawniczej), wysokim wynagrodzeniem  i  prestiżem przynależności do elit, pozwala  patetycznie, ale bez przesady  powiedzieć, iż taki człowiek wzniesie się ponad ludzkie małości i słabostki, a oprócz powyżej wspmnianych - jego   morale, honor i etyka prawnika jest rękojmią przyzwoitej, rzetelnej i sprawiedliwej służby sędziowskiej.  Stosowanie przepisów prawa co do kropki nad i – jest oczywistą oczywistością, a wspominanie takiego kryterium w Kanadzie jest przyjmowane ze ździwieniem, jeżeli nie oburzeniem.


Sędzia w Kanadzie potwierdza zasadę, iż jakość produktu końcowego zależy  w lwiej części od jakości materiału użytego w produkcji. A „produkowanie” sędziego - niezależnego, niezawisłego. relatywnie nieskazitelnego moralnie, wykwalifikowanego zawodowo -  zaczyna się już na etapie selekcji kandydatów na studia prawnicze.  Nominacja na sędziego w Kanadzie  jest ukoronowaniem kariery prawniczej i najwyższym nonorem i wyróżnieniem.


Zacznijmy od jakości materiału użytego w produkcji.


Studia prawnicze


 Aby  dostać się na studia prawnicze trzeba spełniać poniższe kryteria formalne:

  • Ukończenie z bardzo dobrym wynikiem (przeciętna 70-80%) studia (conajmniej odpowiednik polskiego licencjatu) na innym kierunku
  • Zdany pozytywnie na około 80%test  LSAT (Law School Admission Test  dla potencjalnych kandydatów prawa, LSAT służy do oceny umiejętności czytania ze zrozumieniem, logicznej i werbalnej biegłości rozumowania.  Test jest integralną częścią procesu przyjęcia do Law School w Stanach Zjednoczonych i wszystkich krajach Commonwealth, a obecnie zyskuje uznanie i jest wymagany na niektórych uniwersytetach w Europie,
  •  zaświadczenie o niekaralności  i czysty rekord z Policji


Komisje rekrutacyjne na  wydziałach prawa uniwersytetów kanadyjskich wychodząc z założenia, że ​​cechy umysłu i osobowości są niezwykle ważne dla przyszłego prawnika,  wymagają niezbędnych cech  do spełnienia tych  wymagań jak:

·         wysoki iloraz inteligencji;

·        zdrowy rozsądek;

·         zdolność i motywacja do intensywnego wysiłku intelektualnego;

·        zdolność i motywacja do angażowania się w wyrafinowane debaty  prawne; i

·          empatia, zrozumienie i wrażliwość w interakcjach z ludźmi


Weryfikucjąc powyższe wymagania komisje rekrutacyjne analizują szereg czynników. Obejmują one:

• osiągnięcia w nauce;

• Standardowy wynik testu (LSAT);

• osiągnięcie pozaakademickie; 

• reakcję na trudności wynikające  z powodu niekorzystnych warunków społeczno-ekonomicznych lub na przeszkody napotykane przez mniejszości  rasowe, etniczne lub językowe;

• motywacja i zaangażowanie w działalność akademicką i nieakademicką; woluntariat, zaangażowanie w organizacjach, stowarzyszeniach etc

·      historia pracy i opnie, jeśli w ogóle

·      listy polecające / oceny/opinie

·      ocena pisania eseji

Szczęśliwcy, przyjęci na prawo (15 do 30 kandydatów na miejsce) po 3 i pół roku harówki (studenci prawa, podobnie jak medycyny nie dorabiają sobie podczas studiów  z braku czasu) z przeciętnym dlugiem  około 100 – 150 tys. dolarów są gotowi wykonywać zawód adwokata lub prokuratora i ew. w przyszłości sędziego. Najpierw jednak muszą przede wszystkim zdać tzw. Bar Exam czyli egzamin licencyjny na wykonywanie zawodu prawniczego w danej jurysdykcji. Bardzo trudny i wielu podchodzi do niego dobre kilka razy. Poza tym egzaminem Law Society wymaga  odbycia praktyki.

Kandydat na Bar Exam musi być nieskazitelnego charakteru, zgodnie z wymogami  ustawy Law Society Act - kandydaci mają ciągły obowiązek uzupełniania na bieżąco  odpowiedzi na pytania zawarte w  sekcji Good Charakter, które muszą być kompletne  w dniu egzaminu. Chodzi tutaj o wszelkie nawet najdrobniejsze kolizje z prawem jak np. mandat za przekroczenie prędkości itp. i inne zdarzenia, które w powszechnej opnii są oceniane jako nieetyczne (np. plagiat).  Kandydat  nie może  oczywiście być karany. Jeżeli nie spełni tych warunków, nie jest dopuszczony do egzaminu, co w praktyce oznacza pożegnanie się z zawodem prokuratora i adwokata, a też ew. w przyszłości sędziego  na zawsze.


Po zdaniu egzaminu świeżo upieczony prawnik, jeżeli ma wymaganą ilość godzin praktyki dostaje licencję i szuka pracy w kancelarii adwokackiej, prokuraturze, korporacji, etc lub otwiera własną praktykę. Równocześnie i automatycznie wszyscy praktykujący prawo w danej prowincji – trzy zawody – adwokat, prokurator i sędzia podlegają „jurysdykcji” Law Society  prowincji, w której mieszkają i  praktykują.

Lubię to! Skomentuj49 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo